header image
Strona główna
LVIII zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Wiceprzewodniczący Rady Gminy   
piątek, 09 grudnia 2022 18:00, 25 odsłon

    Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 559 ze zm.) oraz § 17 ust. 1 uchwały nr V/14/2003 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Rzekuń (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 68.1783 ze zm.)  zwołuję LVIII zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2022r. (poniedziałek) o godz. 16:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Black & White w Rzekuniu przy ul. Kopernika 2, z proponowanym porządkiem obrad:   
    1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
    2. Przyjęcie protokołu nr LIV/2022; nr LV/2022; nr LVI/2022; nr LVII/2022 z sesji Rady Gminy Rzekuń;
    3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029;
    4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2022 rok;
    5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych niezabudowanych – drogi wewnętrzne, oznaczonych numerami geodezyjnymi: 322/13 o pow. 0,1411 ha, 322/18 o pow.    0,0466 ha położonych w obrębie Czarnowiec gm. Rzekuń;
    6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej – droga wewnętrzna, oznaczonej numerem geodezyjnym 593/2 o pow. 0,0978 ha położonej w obrębie Rzekuń gm. Rzekuń;
    7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowych  niezabudowanych oznaczonych numerami geodezyjnymi : 138/5 o pow. 0,0007 ha, 138/10 o pow. 0,0070 ha, 138/12 o pow. 0,1217 ha położonych w obrębie Goworki gm. Rzekuń;
    8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Rzekuń nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 139/11 o pow. 0,1191 ha położonej w obrębie Goworki gm. Rzekuń;
    9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rzekuń;
    10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Borawe;
    11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Laskowiec;
    12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji;
    13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rzekuń na 2023 rok;
    14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Rzekuń na 2023 rok;
    15. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy;
    16. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady;
    12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami;
    13. Interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
    14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Państwa Radnych i Sołtysów;
    15. Wolne wnioski i informacje;
    16. Zakończenie obrad.


Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w sali konferencyjnej Black & White w Rzekuniu przy ul. Kopernika 2,, w dniu 19 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15:00.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu.

Więcej…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Miastkowo PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
piątek, 09 grudnia 2022 14:45, 18 odsłon

Dotyczy zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 306 w obrębie Kuleszka, gmina Miastkowo".

Rol.6220.15.2022___zako__czenie_post__powania.pdf

Poprawiony: piątek, 09 grudnia 2022 14:52
 
Ostrzeżenie meteorologiczne PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Sławomir Królak   
czwartek, 08 grudnia 2022 13:43, 19 odsłon

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych OSTRZEGA: OBLODZENIE

Treść komunikatu:MZW_1415_OB_20221208112634796.pdf

Poprawiony: czwartek, 08 grudnia 2022 13:49
 
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Monika Kurzych   
środa, 07 grudnia 2022 15:52, 100 odsłon

Wójt Gminy Rzekuń ogłasza konkursu na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska

Więcej…
 
Procedura sprzedaży i odbioru węgla PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Sławomir Królak   
wtorek, 06 grudnia 2022 17:15, 67 odsłon

Szanowni Państwo,

    Uprzejmie informuję, że przygotowujemy się do rozpoczęcia sprzedaży węgla dla mieszkańców Gminy Rzekuń, którzy złożyli wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego.

    Węgiel sprzedawany będzie po pozytywnym zweryfikowaniu złożonych wniosków w cenie 1980,00 zł brutto za tonę.
    
    Dystrybucję węgla sprzedawanego przez Gminę Rzekuń będzie prowadziła firma Usługi Transportowe Krzysztof Ustaszewski z siedzibą w Ostrołęce ul. Kołobrzeska 6, tel. 693 317 000.

Procedura sprzedaży i odbioru węgla

    1. Telefoniczna informacja od pracownika gminy o pozytywnej weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego.
    2. Dokonanie zapłaty za węgiel ze wskazaniem rodzaju surowca (węgiel orzech lub groszek/ekogroszek) oraz tonażu (1 tona/1,5 tony) wraz z danymi osoby uprawnionej do nabycia węgla (imię i nazwisko, dokładny adres).

Dane do przelewu: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, nr konta bankowego: 50-8923-0008-0124-2371-2012-0058.
    
Przykładowy opis wpłaty:

1000 kg, węgiel orzech, Jan Kowalski, ul. Bema 1, 07-411 Rzekuń


    3. Następnego dnia po dokonaniu wpłaty i pozytywnej weryfikacji danych osobowych wystawiona zostanie faktura. Warunkiem wystawienia faktury jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Rzekuniu. Zapraszamy do jej odbioru do pokoju nr 15.
    4. Następnie zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie o terminie odbioru węgla ze składu.
    5. Kupujący może zlecić usługę workowania węgla lub transportu węgla ze składu do miejsca zamieszkania Kupującego, pracownikom składu węglowego. Dowóz węgla oraz workowanie są usługami dodatkowo płatnymi bezpośrednio w składzie węglowym.
 

Niezbędne informacje można uzyskać:
- telefonicznie pod numerem: 29 643 20 00
- drogą e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Poprawiony: wtorek, 06 grudnia 2022 17:28
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
poniedziałek, 05 grudnia 2022 12:10, 44 odsłon

Dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków przemysłowych dla zakładu AGRANA FRUIT POLAND Sp. z o.o. w Ławach przy ul. Ławska 2".

Obwieszczenie___wszcz__cie_post__powania.pdf

Poprawiony: poniedziałek, 05 grudnia 2022 12:17
 
Informacja w sprawie zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Sławomir Królak   
środa, 16 listopada 2022 09:23, 834 odsłon

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych umożliwiającej samorządom sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie nieprzekraczającej 2 000 zł brutto za 1 tonę, oraz mając na uwadze złożone przez mieszkańców deklaracje dotyczące zapotrzebowania na zakup węgla, Gmina Rzekuń informuje, iż podjęła decyzję o włączeniu się do tego programu i w przewidzianym czasie zamieściła na stronie BIP stosowne oświadczenie.

Poprawiony: poniedziałek, 05 grudnia 2022 14:54
Więcej…
 
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrołęki PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
poniedziałek, 05 grudnia 2022 09:03, 45 odsłon

Dotyczy przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez Rzekę Narew".

WB.6220.11.2022.pdf

Poprawiony: poniedziałek, 05 grudnia 2022 09:17
 
ZAKUP I DOSTAWA AUTOBUSU PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Paweł Mierzejewski   
piątek, 02 grudnia 2022 14:35, 71 odsłon

Ogłoszenie o zamówieniu: ZAKUP I DOSTAWA AUTOBUSU:

Ogłoszenie o zamówieniu: Og__oszenie_o_zam__wieniu.pdf

SWZ: SWZ___Autobus.pdf

Edyt. zał: Edyt._za__..docx

Poprawiony: piątek, 02 grudnia 2022 14:42
 
Ostrzeżenie meteorologiczne PDF Drukuj Email
Autor (źródło): IMGW-PIB   
piątek, 02 grudnia 2022 14:11, 39 odsłon

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY

Treść komunikatu: MZW_1415_OM.pdf


Poprawiony: piątek, 02 grudnia 2022 14:19
 
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
czwartek, 01 grudnia 2022 16:25, 46 odsłon

Dotyczy postępowania zażaleniowego na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Odbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Narew w Ostrołęce wraz z budowlami związanymi z nim funkcjonalnie".

DOO___WD__ZOO.420.39.2022.PS.4.pdf

Poprawiony: czwartek, 01 grudnia 2022 16:33
 
Dodatek elektryczny PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
czwartek, 01 grudnia 2022 15:16, 108 odsłon

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, tj. osobie, która wykorzystuje prąd jako główne źródło ogrzewania w gospodarstwie domowym (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne), i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmowane są w Zakładzie Obsługi Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zakładu.

Poprawiony: czwartek, 01 grudnia 2022 15:40
Więcej…
 
Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Sławomir Królak   
czwartek, 01 grudnia 2022 12:03, 40 odsłon

Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE-CRP do 28 lutego 2023 r.

Przedłużenie stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE-CRP od dnia 1 grudnia 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 28 lutego 2023 roku do godz. 23:59.

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:

- nr 388 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- nr 389 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 grudnia 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 28 lutego 2023 roku do godz. 23:59.

https://www.gov.pl/web/rcb/przedluzenie-obowiazywania-stopni-alarmowych-do-28-lutego-2023r

Poprawiony: czwartek, 01 grudnia 2022 12:13
Więcej…
 
Dostępność usług rehabilitacyjnych wsparciem seniorów z gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
środa, 30 listopada 2022 16:47, 78 odsłon

„Dostępność usług rehabilitacyjnych wsparciem seniorów z gminy Rzekuń” to tytuł projektu, w ramach którego Gmina Rzekuń otrzymała grant w wysokości 20 tys. zł. na zakup sprzętu do rehabilitacji seniorów. Zakupiony sprzęt wykorzystany jest w elektroterapii, laseroterapii oraz terapii ultradźwiękami. Zabiegi te skutecznie zwalczają dolegliwości bólowe oraz przyspieszają procesy gojenia urazów. Projekt zrealizowano w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Zabiegi z elektroterapii, laseroterapii i terapii ultradźwiękami bez wątpienia przyczynią się do poprawy jakości życia seniorów.

Poprawiony: piątek, 09 grudnia 2022 09:07
Więcej…
 
LVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Przewodnicząca Rady Gminy   
środa, 30 listopada 2022 16:12, 120 odsłon

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 559 ze zm.) zwołuję LVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 2 grudnia 2022 r. (piątek) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33, z proponowanym porządkiem obrad:   
    1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
    2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029;
    3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2022 rok;
    4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w zakresie określenia zwrotu kosztów dowożenia rodzicom dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Rzekuń do szkół i przedszkoli;
    5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia zmian Uchwały nr XVIII/66/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 października 2007 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw;
    6. Zakończenie obrad.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 210
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 59 gości