header image
Strona główna
Spotkania informacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego Mazowsza PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego   
poniedziałek, 27 stycznia 2020 13:41, 70 odsłon

Spotkanie informacyjne dot. I edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza odbędzie się  6 lutego 2020 r. w siedzibie Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego 38.

Poprawiony: poniedziałek, 27 stycznia 2020 13:56
Więcej…
 
Nabór wniosków LGD Zaścianek Mazowsza PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Magdalena Czarniak   
piątek, 24 stycznia 2020 08:35, 70 odsłon

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, iż na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) został wyznaczony termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantów zgodnych z zakresem określonym w § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (tekst jednolity Dz. U 2019 r. poz. 664 i 2023), tj. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, na zadania służące osiągnięciu celu projektu grantowego, zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia LSR: ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności.

Poprawiony: piątek, 24 stycznia 2020 08:54
Więcej…
 
Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior + w Susku Nowym PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Anita Sipowicz   
środa, 22 stycznia 2020 15:20, 108 odsłon

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Klubu „Senior +” w msc. Susk Nowy utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Nabor_na_stanowisko.pdf

Poprawiony: środa, 22 stycznia 2020 15:28
 
Ogłoszenie o wprowadzeniu stopni alarmowych na terenie RP PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Wójt Gminy Rzekuń Bartosz Podolak   
środa, 22 stycznia 2020 11:45, 61 odsłon

Zarządzeniem Nr 6 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP, obowiązujące od dnia 23 stycznia 2020 r., od godz. 00:01, do dnia 29 stycznia 2020 r., do godz. 23:59.

Poprawiony: środa, 22 stycznia 2020 12:12
Więcej…
 
Ferie z Gminną Biblioteką Publiczną w Rzekuniu i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Czerwinie PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Katarzyna Kossakowska   
środa, 22 stycznia 2020 11:02, 58 odsłon

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu zaprasza dzieci i młodzież - czytelników z terenu gminy Rzekuń na dwa tygodnie pełne atrakcji z naszą biblioteką. W bieżącym roku zaprosiliśmy do współpracy Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną i wspólnie organizujemy drugi tydzień ferii.Zapraszamy do biblioteki w terminie 10 - 14 lutego 2020 r. (I tydzień) oraz 17 - 21 lutego 2020 r. (II tydzień). Zapisy pod numerem tel. 29 643 20 88

Poprawiony: środa, 22 stycznia 2020 14:52
 
Zakończyła się termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w miejscowości Zabiele PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
piątek, 27 grudnia 2019 11:30, 230 odsłon

Pod koniec 2019 roku na terenie gminy Rzekuń została zrealizowana inwestycja pn. "Termomodernizacja remizo-świetlicy w Zabielu wraz z zagospodarowaniem terenu". W ramach zadania m.in. ocieplono budynek oraz wymieniono poszycie dachu w zakresie wykonania podbitki okapów z PCV.

Roboty nie obejmowały natomiast kompleksowego remontu konstrukcji i poszycia dachowego, które zostały już wymienione w I etapie przebudowy obiektu.

Poprawiony: środa, 22 stycznia 2020 14:17
Więcej…
 
Nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi: instruktor terapii zajęciowej Dziennego Domu Senior+ PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Kinga Sawicka   
środa, 15 stycznia 2020 12:24, 317 odsłon

Informacja o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: instruktor terapii zajęciowej Dziennego Domu „Senior+” w Rzekuniu

Poprawiony: piątek, 17 stycznia 2020 12:32
Więcej…
 
Zakończył się remont łazienek w budynku remizy OSP w msc. Zabiele PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
piątek, 27 grudnia 2019 11:00, 63 odsłon

Pod koniec 2019 roku zostały zmodernizowane sanitariaty w budynku remizy OSP w msc. Zabiele (gm. Rzekuń). W ramach zadania wykonano prace rozbiórkowe (demontaż płytek ściennych i podłogowych, urządzeń sanitarnych, drzwi i futryn wewnętrznych oraz instalacji elektrycznej i sanitarnej).

Przebudowano instalację wodno-kanalizacyjną, a także instalację elektryczną, wymieniono okładziny ścienne, sanitariaty, drzwi. Ponadto wzniesiono ściankę działową oraz zakupiono wyposażenia akcesoriów użytkowych do toalet.

Poprawiony: czwartek, 16 stycznia 2020 15:50
Więcej…
 
Informacja dla hodowców drobiu PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Powiatowy Lekarz Weterynarii   
poniedziałek, 13 stycznia 2020 15:38, 117 odsłon

W związku z zagrożeniem  wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

Poprawiony: poniedziałek, 13 stycznia 2020 15:44
Więcej…
 
Koncert z kolędą i nadzieją w Nowy Rok w Rzekuniu PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
poniedziałek, 13 stycznia 2020 09:12, 173 odsłon

Bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy cieszył się koncert pt. „Z kolędą i nadzieją w Nowy Rok”, który odbył się w niedzielę 12 stycznia w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu. Przed publicznością wystąpili artyści Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, Filharmonii Narodowej i scen warszawskich, a także Chór Dziecięcy działający przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu pod dyrekcją Agnieszki Majewskiej.

Poprawiony: poniedziałek, 13 stycznia 2020 09:52
Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Kinga Sawicka   
wtorek, 07 stycznia 2020 14:23, 186 odsłon

Gmina Rzekuń zaprasza do udziału w zajęciach organizowanych przez Dzienny Dom "Senior+" w Rzekuniu.

Placówka zlokalizowana jest w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 44, dysponuje 15 miejscami, przeznaczonymi dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Rzekuń powyżej 60 roku życia, którzy ze względu na wiek wymagają wsparcia w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Więcej…
 
XX zwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Małgorzata Żebrowska , Przewodnicząca Rady   
piątek, 10 stycznia 2020 13:21, 341 odsłon

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 ze zm.) zwołuję XX zwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 14:00.

Poprawiony: piątek, 10 stycznia 2020 13:26
Więcej…
 
LGD Zaścianek Mazowsza zaprasza na szkolenia PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marzena Jastrzębska   
piątek, 10 stycznia 2020 11:13, 77 odsłon

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach na temat zasad i warunków ubiegania się o przyznanie pomocy na operacje w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego w ramach naboru wniosków numer I/2020/G dotyczących przedsięwzięcia „ISKRA - Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności”.

Poprawiony: piątek, 10 stycznia 2020 11:26
Więcej…
 
Informacja PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie   
piątek, 10 stycznia 2020 07:57, 86 odsłon

Zasady wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywanie robót geologicznych.

informacja.pdf zawiadomienie.pdf

 
Kolejna inwestycja drogowa w gminie Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
czwartek, 09 stycznia 2020 15:37, 99 odsłon

Kolejną inwestycję drogową zrealizowano na terenie gminy Rzekuń. Tym razem władze samorządowe dokonały odbioru technicznego drogi 291/3 i 291/8 w Dzbeninie.

Nawierzchnia drogi została wykonana z kostki brukowej o grubości 8 cm. Zrealizowany odcinek ma długość ok. 115 m i szerokość 4 m. W ramach inwestycji przeprowadzono również prace wykończeniowe.

Poprawiony: czwartek, 09 stycznia 2020 15:46
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 121

Czy wiesz, że...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, iż na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) został wyznaczony termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantów zgodnych z zakresem określonym w § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (tekst jednolity Dz. U 2019 r. poz. 664 i 2023), tj. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, na zadania służące osiągnięciu celu projektu grantowego, zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia LSR: ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności.

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości