header image
Strona główna
Obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
czwartek, 26 stycznia 2023 08:57, 139 odsłon

Obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie

(art. 56 ustawy z 11.03.2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt Dz. U. 2004 Nr 69 poz. 625 ).


KAMIANKA 26.01.2023 (CZWARTEK)

godz.11:00


Poprawiony: czwartek, 26 stycznia 2023 09:00
Więcej…
 
Komunikat GINB PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Sławomir Królak   
środa, 25 stycznia 2023 15:53, 31 odsłon

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Dorota Cabańska

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

 

Wyciąg z przepisów karnych:

  • kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane),
  • kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).


 
Zarządzenie Nr10/2023 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Monika Kurzych   
wtorek, 24 stycznia 2023 15:17, 70 odsłon

Zarządzenie Nr 10/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Więcej…
 
Zarządzenie Nr 9/2023 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Monika Kurzych   
wtorek, 24 stycznia 2023 15:09, 64 odsłon

Zarządzenie nr 9/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu Kultury fizycznej

Więcej…
 
Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
poniedziałek, 23 stycznia 2023 11:01, 34 odsłon


 
"2. Walentynkowy Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Rzekuń" PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marek Karczewski   
piątek, 20 stycznia 2023 12:52, 184 odsłon

Wójt gminy Rzekuń Bartosz Podolak i Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu
zapraszają szachistów na "2. Walentynkowy Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Rzekuń".
Cele turnieju:

Poprawiony: piątek, 20 stycznia 2023 15:43
Więcej…
 
Zarządzenie nr 5/2023 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Rafał Gumkowski   
czwartek, 19 stycznia 2023 16:16, 100 odsłon

Zarządzenie nr 5/2023 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 1 roku.


Treść zarządzenia skan_20230119151232.pdf

 
Informacja Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Sławomir Królak   
czwartek, 19 stycznia 2023 15:21, 52 odsłon

Rewir Dzielnicowych II Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce informuje, iż zgodnie z założonym planem priorytetowym dla rejonu 17 będą przeprowadzane działania w rejonie placu zabaw w miejscowości Laskowiec ul. Energetyczna gm. Rzekuń, mające na celu ograniczenie popełnianych wykroczeń z art. 51§1 Kodeksu wykroczeń.

Poprawiony: czwartek, 19 stycznia 2023 15:25
 
Informacja Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Sławomir Królak   
środa, 18 stycznia 2023 15:44, 51 odsłon

Rewir II Dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce informuje, iż zgodnie z założonym planem priorytetowym dla rejonu 18 będą przeprowadzane działania w rejonie przystanku autobusowego w miejscowości Rzekuń ul. Kościuszki, mające na celu ograniczenie popełnianych wykroczeń dotyczących zakłócania ciszy nocnej i porządku publicznego - art. 51 Kodeksu wykroczeń.

Poprawiony: środa, 18 stycznia 2023 15:52
 
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Katarzyna Siok   
środa, 18 stycznia 2023 10:08, 59 odsłon

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie województwa mazowieckiego w ramach zadania pn.: "Budowa przyłącza gazowego na potrzeby źródła wytwórczego CCGT w Elektrowni Ostrołęka C".

Zawiadomienie_Wojewody_Mazowieckiego.pdf

 
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Michalina Grala   
wtorek, 17 stycznia 2023 16:52, 60 odsłon

Dotyczy postępowania zażaleniowego na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Odbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Narew w Ostrołęce wraz z budowlami związanymi z nim funkcjonalnie".

DOO___WD__ZOO.420.39.2022.PS.7.pdf

Poprawiony: wtorek, 17 stycznia 2023 16:57
 
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce PGW WP PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Anna Malinowska   
piątek, 13 stycznia 2023 09:54, 61 odsłon

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.


Treść zawiadomienia: Zawiadomienie_BI.ZUZ.5.4210.276.2022.JM.pdf


Poprawiony: piątek, 13 stycznia 2023 09:57
 
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Anna Malinowska   
czwartek, 12 stycznia 2023 16:21, 71 odsłon

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Ostrołęki dotyczące przedsięwzięcia "Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew".


Treść zawiadomienia: Zawiadomienie_Prezydenta_Miasta_Ostro____ki.pdf

 
Minister Rozwoju i Technologii PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Katarzyna Siok   
czwartek, 12 stycznia 2023 10:07, 66 odsłon

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii dot. wydania decyzji z dnia 28 grudnia 2022 r., znak: DLI-III.7620.31.2022.WK.8 uchylająca w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 99/SPEC/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r., znak: Wi-i.747.4.16.2022.DW, o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: "Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ostrołęka - Stanisławów", w zakresie przebudowy 44 obiektów kolidujących, w postaci elektroenergetycznych linii średniego i niskiego napięcia. 

Poprawiony: czwartek, 12 stycznia 2023 10:35
 
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Katarzyna Siok   
czwartek, 12 stycznia 2023 09:59, 49 odsłon

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w dniu 16 grudnia 2022 r w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Obwieszczenie_Wojewody_Mazowieckiego.pdf

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 213
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Wójt Gminy Rzekuń zaprasza do udziału w konkursie "Najładniejsza posesja gminy Rzekuń w 2020 roku".

W inicjatywie mogą wziąć udział wszyscy właściciele prywatnych posesji z terenu gminy Rzekuń oraz użytkownicy posiadający prawo do dysponowania nieruchomością. Konkurs będzie trwał od 30 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy z pasją dbają o swoje ogrody i najbliższe otoczenie.

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości