header image
Strona główna
Nabór na wolne stanowiska pracy ds. infrastruktury technicznej i zamówień publicznych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Bartosz Podolak, Wójt Gminy Rzekuń   
czwartek, 18 kwietnia 2019 14:19, 48 odsłon

Wójt Gminy Rzekuń ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy ds. infrastruktury technicznej i zamówień publicznych.

Więcej…
 
LGD "Zaścianek Mazowsza" zaprasza na bezpłatne szkolenia PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marzena Jastrzębska   
czwartek, 18 kwietnia 2019 11:44, 32 odsłon

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" zaprasza wszystkich chętnych z terenu gmin: Troszyn, Czerwin, Rzewnie, Goworowo oraz Rzekuń do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Tematyka spotkań będzie dotyczyła podejmowania działalności gospodarczej i wpisuje się w przedsięwzięcia "Zasoby a Przedsiębiorczość" oraz "Start Produkcji i Usług", na które planowany jest nabór wniosków w 2019 roku.

Poprawiony: czwartek, 18 kwietnia 2019 12:07
Więcej…
 
Ogłoszenie o wyborze partnera do projektu PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Kinga Sawicka   
środa, 17 kwietnia 2019 14:36, 73 odsłon

Gmina Rzekuń działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475), ogłosiła otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Poprawiony: środa, 17 kwietnia 2019 14:39
Więcej…
 
Zarządzenie Nr 44/2019 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Bartosz Podolak, Wójt Gminy Rzekuń   
środa, 17 kwietnia 2019 14:30, 109 odsłon

Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

Więcej…
 
Analiza zaległości podatkowych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Bartosz Podolak, Wójt Gminy Rzekuń   
wtorek, 16 kwietnia 2019 11:42, 113 odsłon

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy za terminowe wpłaty z tytułu podatków, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportu oraz opłat za gospodarowanie odpadami. Wielu z Państwa dokonało  wpłat po publikacjach zamieszczonych na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

Pragniemy poinformować, że na podstawie przeprowadzonej przez Urząd analizy, obecnie wysokość zadłużenia za gospodarowanie odpadami wynosi 343 283,98  złotych za lata 2013-2019. Zaległości te mają istotny wpływ na wysokość opłat wnoszonych przez wszystkich mieszkańców gminy w kolejnym roku. Zgodnie z przepisami system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach musi być systemem samofinansującym tzn. koszt funkcjonowania systemu mają pokrywać opłaty od mieszkańców i przedsiębiorców ujętych w tym systemie. Gmina nie może dokładać, ani zarabiać na gospodarowaniu odpadami. W związku z tym każda zaległość płatnicza, powstała wskutek nie płacenia za śmieci zostaje rozłożona na innych mieszkańców.

Więcej…
 
Zarządzenie Nr 40/2019 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Bartosz Podolak   
piątek, 05 kwietnia 2019 13:00, 538 odsłon

Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

Poprawiony: środa, 17 kwietnia 2019 14:30
Więcej…
 
Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Tomasz Tymiński   
piątek, 12 kwietnia 2019 12:07, 111 odsłon

Zamawiający Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na „Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów kanalizacji sanitarnej na  terenie gminy Rzekuń”.

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego: Do_Wykonawc__w.pdf

Treść zapytania ofertowego: Zapytanie_ofertowe_FPZ.271.1.33.2019.pdf

Poprawiony: środa, 17 kwietnia 2019 14:04
 
Szkolenie dla sołtysów i rad sołeckich PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
środa, 10 kwietnia 2019 07:33, 124 odsłon

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na szkolenie dla sołtysów i rad sołeckich z terenu gminy Rzekuń. Spotkanie poprowadzi Dariusz Kraszewski, Zastępca Wójta Gminy Stanisławów i jednocześnie ekspert fundacji Batorego w Warszawie w ramach akcji Masz Głos.

Poprawiony: środa, 10 kwietnia 2019 07:45
Więcej…
 
Lasy pełne energii w Kamiance PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
poniedziałek, 08 kwietnia 2019 09:50, 129 odsłon

Ponad pięć tysięcy drzewek posadzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rzekuniu. Tegoroczna edycja akcji ″Lasy pełne energii″ została przeprowadzona na terenie Kamianki.

Poprawiony: poniedziałek, 08 kwietnia 2019 10:09
Więcej…
 
VI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Małgorzata Żebrowska, Przewodnicząca Rady Gminy   
piątek, 05 kwietnia 2019 10:12, 266 odsłon

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję VI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rzekuń, która odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 r. (wtorek) o godz. 1500.

Poprawiony: piątek, 05 kwietnia 2019 10:38
Więcej…
 
Zapraszamy na szkolenia PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Tomasz Majewski   
środa, 20 marca 2019 13:02, 518 odsłon

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczął się nabór uczestników do projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" w ramach Działania 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane mają możliwość wyboru 1 z 7 modułów szkoleniowych:

  1. Rodzic w Internecie
  2. Mój biznes w sieci
  3. Moje finanse i transakcje w sieci
  4. Działam w sieciach społecznościowych
  5. Tworzę własną stronę internetową (blog)
  6. Rolnik w sieci
  7. Kultura w sieci
Poprawiony: piątek, 05 kwietnia 2019 10:55
Więcej…
 
Wykonanie ogrodzenia placu gminnego w msc. Ławy PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Tomasz Tymiński   
czwartek, 04 kwietnia 2019 13:36, 146 odsłon

Zamawiający Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na
„Wykonanie ogrodzenia placu gminnego w msc. Ławy”.

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego:Info._o_zmianie_tresci_zap._ofert..pdf

Treść zapytania ofertowego:Zapytanie_ofertowe_nr_FPZ.27.1.28.2019.pdf

Poprawiony: poniedziałek, 08 kwietnia 2019 11:42
Więcej…
 
Miłośnicy przyrody nagrodzeni PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
środa, 03 kwietnia 2019 09:57, 136 odsłon

Młodzi ekolodzy wzięli udział w międzyszkolnym konkursie "Las bliżej nas". Jego celem było rozwijanie szacunku dla przyrody i umiejętności harmonijnego współżycia z nią, a także rozbudzanie świadomości ekologicznej wśród dzieci.

Więcej…
 
Ruszyła "Krwawa Liga" PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Tomasz Chrzanowski   
piątek, 29 marca 2019 09:34, 108 odsłon

Gmina Rzekuń przystąpiła do powiatowego turnieju "Krwawa Liga". Celem akcji jest promocja idei honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców miejscowości wiejskich i młodzieży szkół średnich oraz uświadomienie potrzeby dzielenia się najcenniejszym darem - krwią.

Poprawiony: piątek, 29 marca 2019 10:05
Więcej…
 
Przerwa w dostawie wody PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek, Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy   
środa, 27 marca 2019 20:03, 530 odsłon

Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 27 marca br. w rejonie ulicy Ostrowskiej w Rzekuniu wystąpiła awaria sieci wodociągowej. Skutkuje to wstrzymaniem dostaw wody dla części mieszkańców gminy Rzekuń i miasta Ostrołęki. Dostawa wody rozpocznie się niezwłocznie po usunięciu awarii.
Wszystkich odbiorców za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Poprawiony: czwartek, 28 marca 2019 08:22
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 104

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń na 100 kobiet przypada 100 mężczyzn (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości