header image
Strona główna
100 lat Niepodległości PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
czwartek, 08 listopada 2018 15:51, 235 odsłon

Szanowni Państwo!

W tym roku celebrujemy 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości. To  wydarzenie szczególne dla naszej Ojczyzny. Jesteśmy tym pokoleniem córek i synów dumnego Narodu, które nie musiało walczyć o Niepodległość z bronią w ręku. Naszą powinność wobec Ojczyzny realizujemy codzienną, uczciwą pracą oraz poprzez wychowanie następnych pokoleń dla pożytku Rzeczypospolitej.

Więcej…
 
Do Mieszkańców Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
środa, 24 października 2018 15:11, 651 odsłon

Szanowni Państwo!
Mieszkańcy Gminy Rzekuń!

Za kilka dni stanę się osobą prywatną.
Po prawie 30 latach pracy na rzecz mieszkańców gminy Rzekuń odchodzę z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Nigdy nie sprzeniewierzyłem się zasadom przyzwoitości. Nigdy nie postawiłem żadnych spraw prywatnych ponad dobro publiczne.
Jako nauczyciel i dyrektor SP im. Armii Krajowej w Drwęczy i Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu swój ślad zostawiłem w wychowaniu młodzieży na dobrych ludzi i szlachetnych Polaków. Jestem dumny z ich osiągnięć.

Zostawiam też owoc wytężonej, twórczej pracy ostatnich 8 lat. Ślad ten trwały, widoczny i namacalny w postaci różnych inwestycji, stacji uzdatniania wody, kanalizacji, dróg, świetlic, boisk, placów zabaw, wyposażonych jednostek OSP, budynku UG i innych. Jestem dumny z tego, co udało się osiągnąć. Niczego z tych rzeczy ,,nie zabieram ze sobą”, bo wszystkie zostały zbudowane z potrzeby mieszkańców, z troski o wspólnotę samorządową. Wiele planów, gotowych projektów zostało do zrealizowania. Jestem dumny, że mogłem kreować tak intensywny rozwój Naszej Gminy.

Poprawiony: środa, 24 października 2018 15:23
Więcej…
 
Manipulacja raportem obliczem kampanii wyborczej PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
czwartek, 11 października 2018 15:26, 588 odsłon

Szanowni Państwo!
Mieszkańcy Gminy Rzekuń!

W ostatnich dniach rozpowszechniana jest publikacja zawierająca kłamliwe i zmanipulowane informacje. Jest to niewątpliwie element kampanii wyborczej, pomimo że bez oznaczenia komitetu wyborczego (co jest wymagane prawem). Dlatego bardzo proszę o krytyczne podejście do zawartych tam informacji.

Na kilku przykładach pokażę Państwu skalę i zakres manipulacji, fałszu i obłudy.

1. Zmiana Granic.
W stwierdzeniu tym w sposób oczywisty sugeruje się jakobym miał wpływ na zmianę granic albo nawet ją akceptował, co jest oczywistą nieprawdą. Nie dodano natomiast, że stan prawny ten w przeszłości, by mogła być dokonana zmiana granic wymagał zgody obu Rad Gmin. Niestety w 2002 r. uległ zmianie. Od tego czasu zmiany granic administracyjnych dokonywane są arbitralnie przez Radę Ministrów w formie Rozporządzenia. Jest to więc insynuacja o charakterze pomówienia. Nie dodano też, że przyjęta Uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum zgłoszona przez radnego Bartosza Podolaka została uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego jako niezgodna z prawem, a radny zapewniał na FB i w mediach, że wszystko jest pod kontrolą

Poprawiony: piątek, 12 października 2018 10:25
Więcej…
 
RAPORT O STANIE GMINY 2018 (prezentacja) PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
czwartek, 16 sierpnia 2018 15:25, 665 odsłon

Szanowni Mieszkańcy!  
Przedstawiamy Państwu informacje o stanie naszej wspólnoty, jaką jest Gmina Rzekuń Prezentacja.pdf . Z raportem chciałem również zapoznać Radę Gminy Rzekuń. Niestety Przewodniczący nie wprowadził tego zagadnienia do porządku obrad sesji.

Na przestrzeni ostatnich lat gmina przeszła przeobrażenie widoczne gołym okiem. Zapewniam też Państwa, że mam świadomość potrzeby dalszego intensywnego inwestowania w infrastrukturę służącą potrzebom mieszkańców.

Poprawiony: piątek, 17 sierpnia 2018 10:30
Więcej…
 
Świetlica wiejska w Ławach – klucze przekazane PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
czwartek, 15 listopada 2018 15:35, 53 odsłon

Wójt Gminy Rzekuń Pan Stanisław Godzina w dniu 14 listopada br. na ręce sołtysa Pana Dariusza Olecha w obecności Rady Sołeckiej oficjalnie przekazał klucze do nowo wybudowanej świetlicy w Ławach.
W ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa świetlicy i zagospodarowanie terenu w Ławach” wybudowano budynek świetlicy o powierzchni użytkowej ok. 155 m2 z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowany na działce ozn. nr geod. 325/1 oraz wykonano parking wraz z ciągami pieszo - jezdnymi o powierzchni 653 m2.

Poprawiony: czwartek, 15 listopada 2018 16:41
Więcej…
 
I sesja Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I   
środa, 14 listopada 2018 15:48, 138 odsłon

Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I zwołuje pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy Rzekuń na dzień 23 listopada 2018 r. na godz. 12:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33.

Poprawiony: środa, 14 listopada 2018 16:00
Więcej…
 
Informacja PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
środa, 14 listopada 2018 09:14, 98 odsłon

Wójt Gminy Rzekuń informuje, że w dniu 14 listopada 2018 r. w godz. 09:00-14:00 m.in. na terenie gminy Rzekuń zostanie przeprowadzony: TRENING SYSTEMU OSTRZEGANIA LUDNOŚCI CYWILNEJ O ZAGROŻENIACH UDERZENIAMI Z POWIETRZA.

Więcej…
 
Obwieszczenie PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Starosta Ostrołęcki   
piątek, 09 listopada 2018 10:28, 142 odsłon

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Więcej…
 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD - Podprogram 2018 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
piątek, 02 listopada 2018 14:16, 214 odsłon

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu informuje, że Polski Komitet Pomocy Społecznej ZR w Ostrołęce z dniem 20 listopada 2018 r. rozpoczyna wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) - Podprogram 2018.

Poprawiony: poniedziałek, 05 listopada 2018 12:02
Więcej…
 
Wybory samorządowe 2018 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Gminna Komisja Wyborcza w Rzekuniu   
poniedziałek, 22 października 2018 13:07, 1013 odsłon

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Rzekuń: wybory_wojta.pdf

Protokół z wyborów do Rady Gminy Rzekuń: wybory_rada.pdf

Poprawiony: poniedziałek, 22 października 2018 13:10
 
Informacja PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Emilia Bloch   
piątek, 19 października 2018 15:22, 404 odsłon

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodach na terenie Gminy Rzekuń w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Więcej…
 
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Rzekuniu z dnia 13 września 2018r. PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Aleksandra Pierzchała   
czwartek, 13 września 2018 15:10, 291 odsłon

Gminna Komisja Wyborcza w Rzekuniu podaje do publicznej wiadomości następujące  informacje:

Skład osobowy Komisji:

1. Aleksandra Pierzchała- Przewodnicząca Komisji

2. Danuta Orzołek- Zastępca przewodniczącego

3. Sylwia Chludzińska- członek

4. Ewa Jolanta Laska- członek

5. Ewelina Majewska- członek

6. Bogdan Tomasz Pawełczyk- członek

7. Piotr Pierzchała- członek

8. Jolanta Zera- członek

9. Agnieszka Ziółkowska- członek

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej – Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, pokój Nr 208.

Komisja pełni dyżury w celu rejestracji zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Rzekuń w następujących dniach:

14 września 2018r. (piątek) od godz. 16:00 do 20:00
15 września 2018r. (sobota) od godz. 9:00 do 17:00
17 września 2018r. (poniedziałek) od godz. 16:00 do 24:00                                            

Komisja pełni dyżury w celu rejestracji zgłoszeń list kandydatów na Wójta Gminy Rzekuń w następujących dniach:

24 września 2018r. (poniedziałek) od godz. 14:00 do 16:00
25 września 2018r. (wtorek) od godz. 14:00 do 16:00
26 września 2018r. (środa) od godz. 16:00 do 24:00

21 października 2018r. (sobota) od godz. 12:00 do godz. 15:00 pod nr tel. 510419615

22 października 2018 r. (niedziela) od godz. 6:00

Poprawiony: piątek, 19 października 2018 15:32
 
Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Rzekuń w 2018 r. PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Adam Czartoryski   
środa, 17 października 2018 15:50, 183 odsłon

Gmina Rzekuń ukończyła w 2018 r. zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Rzekuń”.

Poprawiony: czwartek, 18 października 2018 08:52
Więcej…
 
Wymiana pokrycia dachu na budynku świetlicy w Zabielu PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
środa, 17 października 2018 14:54, 109 odsłon

W dniu 12 września br. dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia dachu na budynku świetlicy wiejskiej w msc. Zabiele”, w ramach którego wykonano demontaż dotychczasowego pokrycia dachu z płyt cementowych typu eternit oraz remont dachu budynku świetlicy, w tym:
•    roboty demontażowe wraz z utylizacją eternitu,
•    roboty remontowe konstrukcji nośnej,
•    roboty remontowe elementów dachu,
•    montaż pokrycia dachu wraz z elementami,
•    wykonanie instalacji odgromowej,
•    wymiana rynnien i rur spustowych.

Poprawiony: czwartek, 18 października 2018 10:01
Więcej…
 
Bezpłatny internet na terenie całej Gminy PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
czwartek, 27 września 2018 11:20, 777 odsłon

Wójt Gminy Rzekuń z przyjemnością informuje, że od poniedziałku, na terenie całej gminy Rzekuń, udostępniliśmy internet bez żadnych opłat.

III etap projektu walki z wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy obejmuje swoim zasięgiem prawie 90% mieszkańców.

Poprawiony: czwartek, 27 września 2018 11:29
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 99

Czy wiesz, że...

Awarie sieci kanalizacji sanitarnej należy zgłaszać pod nr telefonów 994 lub 29 760 32 61.

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości