Kastracja zwierząt to decyzja, która przynosi wiele korzyści zarówno zwierzętom, jak i społecznościom. To ważny krok w dbaniu o dobrostan zwierząt i poprawę jakości ich życia. Oczywiste korzyści z kastracji zwierząt to kontrola populacji, zmniejszenie agresji i ryzyka chorób oraz ograniczenie zachowań niepożądanych, jak znakowanie terytorium czy ucieczki. Dodatkowo przyczynia się do poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego zwierząt, a także wydłuża ich życie.

Program "Kastracji i czipowania 2024" realizowany jest w ramach zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Rzekuń” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Gmina Rzekuń otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł.

Akcja skierowana jest do mieszkańców Gminy Rzekuń będących właścicielami psów i kotów lub opiekunami społecznymi kotów wolno żyjących. Prowadzona będzie od 15 kwietnia 2024 r. do 20 września 2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych.

Aby wziąć udział w programie, wnioskodawca, w czasie jego trwania powinien wypełnić formularz zgłoszenia i złożyć go:
     • osobiście w Urzędzie Gminy w Rzekuniu z siedzibą przy ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń,
     • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
     lub
     • przesłać wniosek na adres: Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń.
Liczy się data wpływu do Urzędu.

O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca zostanie powiadomiony telefonicznie przez pracownika Gminy.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem programu.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 10-04-24 11:22
 • Czas udostępnienia: 10-04-24 11:22

Historia zmian

10205 Modyfikacja Program "Kastracja i czipowanie 2024"- wnioski od 15 kwietnia 2024 r. z 12-04-2024 07:47:31 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
10204 Modyfikacja Program "Kastracja i czipowanie 2024"- wnioski od 15 kwietnia 2024 r. z 11-04-2024 15:25:24 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
10203 Modyfikacja Program "Kastracja i czipowanie 2024"- wnioski od 15 kwietnia 2024 r. z 11-04-2024 15:23:13 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Stan
 4. Data modyfikacji
 5. Data opublikowania
 6. Obrazy
10162 Dodanie Program "Kastracja i czipowanie 2024"- wnioski od 15 kwietnia 2024 r. z 10-04-2024 14:57:07 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Dostęp
 11. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2