Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:Pracownik socjalny. Wymagane dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, w terminie do dnia 26 kwietnia 2024 r. do godz. 12.00

 

Szczegóły w załączniku: 

 • ogloszenie_o_naborze_.pdf
 • Zalacznik_nr_1_-_kwestionariusz_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie.odt
  KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
  Imię (imiona) i nazwisko
  Imiona rodziców
  Data urodzenia
  Obywatelstwo
  Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
  Wykształcenie
  (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)
  ..........................................................................................................................................................................................
  (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)
  Wykształcenie uzupełniające
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)
  Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
  ……………………………………………………
  (miejscowość i data) ……………………………………………………………
  (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)
  * Właściwe podkreślić.
 • Zalacznik_Nr_2_-_oswiadczenie.odt
  .........................................................................
  (miejscowość, data)
  ...............................................................................
  (imię i nazwisko)
  ...............................................................................
  (miejsce zamieszkania)
  OŚWIADCZENIA
  Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.
  ...............................................................................
  (czytelny podpis)
  Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na wykonanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego oraz obsługę monitora ekranowego.
  ...............................................................................
  (czytelny podpis)
  Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.
  ...............................................................................
  (czytelny podpis)
  Oświadczam, że nie byłem skazany/nie byłam* skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  ...............................................................................
  (czytelny podpis)
  Oświadczam, że nie jestem i nie byłam pozbawiona władzy rodzicielskiej* byłem pozbawiony władzy rodzicielskiej* oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona lub ograniczona, a także, że posiadam nieposzlakowaną opinię.
  ...............................................................................
  (czytelny podpis)
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych, zawartych w przedłożonej przeze mnie ofercie pracy, w celu realizacji procedury naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  ............................................................................…
  (czytelny podpis)
  * dane nieobowiązkowe

Wyniki naboru:

 • skan_ops_08646820240510085206.pdf
  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
  W RZEKUNIU
  Kolonia I g, Rzekuń
  9.9 29 643 24 2?
  REGON 550709341
  Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Pracownik socjalny
  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu informuje, iż na ww. stanowisko nie został
  'wybrany Żaden kandydat.
  Uzasadnienie wyboru
  Złożona oferta nie spełnia wymogów formalnych dotyczących wyksztalcenia wynikających
  z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
  Ośrodkă-pórîl

 • Podmiot udostępniający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Katarzyna Grzymała
 • Wprowadził(a): Katarzyna Grzymała
 • Czas wytworzenia: 16-04-24 09:32
 • Czas udostępnienia: 16-04-24 09:32

Historia zmian

12177 Modyfikacja Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny z 10-05-2024 10:53:53 dokonane przez Milena Piersa
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
10233 Modyfikacja Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny z 16-04-2024 10:09:52 dokonane przez Milena Piersa
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
10232 Modyfikacja Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny z 16-04-2024 10:09:33 dokonane przez Milena Piersa
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
10231 Modyfikacja Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny z 16-04-2024 10:09:19 dokonane przez Milena Piersa
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
10230 Modyfikacja Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny z 16-04-2024 10:09:04 dokonane przez Milena Piersa
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
10229 Modyfikacja Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny z 16-04-2024 10:08:42 dokonane przez Milena Piersa
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
10228 Modyfikacja Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny z 16-04-2024 10:06:57 dokonane przez Milena Piersa
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
10227 Modyfikacja Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny z 16-04-2024 10:06:30 dokonane przez Milena Piersa
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
10226 Modyfikacja Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny z 16-04-2024 10:05:28 dokonane przez Milena Piersa
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10225 Modyfikacja Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny z 16-04-2024 10:04:15 dokonane przez Milena Piersa
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
10224 Modyfikacja Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny z 16-04-2024 10:04:06 dokonane przez Milena Piersa
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10223 Modyfikacja Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny z 16-04-2024 10:03:25 dokonane przez Milena Piersa
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
10222 Modyfikacja Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny z 16-04-2024 10:03:17 dokonane przez Milena Piersa
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
10221 Modyfikacja Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny z 16-04-2024 10:03:08 dokonane przez Milena Piersa
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
10220 Modyfikacja Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny z 16-04-2024 10:02:54 dokonane przez Milena Piersa
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
10219 Modyfikacja Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny z 16-04-2024 10:02:30 dokonane przez Milena Piersa
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
10218 Modyfikacja Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny z 16-04-2024 10:01:36 dokonane przez Milena Piersa
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
10217 Modyfikacja Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny z 16-04-2024 10:01:14 dokonane przez Milena Piersa
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
10216 Dodanie Nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny z 16-04-2024 10:00:25 dokonane przez Milena Piersa
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2