Łazienki w budynku OSP Rozwory doczekały się remontu. Na realizację zadania gmina Rzekuń pozyskała dofinansowanie w kwocie 40 tys. złotych. Środki przekazał Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP - 2023”.

W ramach prac wyburzona i postawiona na nowo została ściana pomiędzy łazienkami i kuchnią, co powiększyło powierzchnię użytkową toalet. Zmieniło się również położenie ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniami sanitarnymi.
Prace polegały też na rozbiórce okładzin ściennych i podłogowych, demontażu ościeżnic, drzwi oraz sanitariatów i białego montażu. Następnie zostały przebudowane instalacje elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna. Wykonano podwieszany sufit, ułożono płytki ścienne i podłogowe. W łazienkach pojawiły się nowe lampy oświetleniowe energooszczędne i kinkiety ścienne LED. Podczas prac wykończeniowych zamontowano nowe drzwi, lustra oraz umywalki.

Dzięki realizacji inwestycji mieszkańcy oraz strażacy OSP zyskali przede wszystkim przestrzeń o wysokiej jakości użytkowej i estetycznej.