Gmina Rzekuń pozyskała dofinansowanie w wysokości 2,5 mln złotych na remont i przebudowę dróg w odcinku od ul. Słonecznej do ul. Zorzy w msc. Ławy. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Zadanie obejmuje wykonanie przebudowy dróg na odcinku o długości około 1000 m w msc. Ławy wraz z niezbędną infrastrukturą. Drogi objęte inwestycją to ul. Słoneczna, Pochmurna, Pogodna, Miła, Śnieżna oraz Zorzy.

Zadanie będzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres robót obejmie wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, robót przygotowawczych, zjazdów do posesji oraz poboczy z kruszywa łamanego. Po przebudowie mieszkańcy będą mogli korzystać z jezdni o nawierzchni bitumicznej. Ponadto uzupełniona zostanie brakująca infrastruktura sanitarna.

Przypomnijmy, że to kolejna inwestycja drogowa, która zostanie wykonana w msc. Ławy. Kilka tygodni temu zakończyły się roboty budowlane związane z remontem i wykonaniem nakładek asfaltowych na trzech odcinkach dróg gminnych w tej miejscowości. Pierwszy odcinek dotyczył ul. Składowej, drugi drogi przy świetlicy wiejskiej, trzeci natomiast drogi ozn. nr geod. 624/1, biegnącej przy posesjach od nr 48 do 41A.