W ramach projektu powstanie miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej w msc, Ołdaki gm. Rzekuń, oraz wyniesione zostanie przejście dla pieszych przy kościele w msc. Rzekuń, gm. Rzekuń powiat Ostrołęcki. Utworzenie Miasteczka Ruchu Drogowego (Rowerowego) ma na celu stworzenie miejsca gdzie poprzez zabawę podczas korzystania z infrastruktury drogowej, dzieci i młodzież zostanie przygotowana do umiejętnego poruszania się po drogach publicznych. Miasteczko będzie służyć do nauki zasad ruchu drogowego, przeprowadzania konkursów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz egzaminów na kartę rowerową. Uzupełnieniem miasteczka ruchu drogowego będą ławki oraz, ulice, skrzyżowania, ścieżki rowerowe, rondo, chodniki, pas postojowy, znaki, sygnalizacja świetlna kosze na śmieci ławki,  stojaki na rowery. Obiekt powstanie bezpośrednio przy budynku Szkoły Podstawowej w Ołdakach gm. Rzekuń.