Województwo Mazowieckie udziela pomocy finansowej w ramach programu wsparcia: "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023", Gminie Rzekuń na zadanie: Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Teodorowo gm. Rzekuń - etap I.

stanowiącej 80 %  wartości kosztów kwalifikowanych w kwocie nieprzekraczającej 150 000,00 zł

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania wynosi: 430199,21 zł