header image
Strona główna
Uchwała nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Agnieszka Górska   
środa, 24 kwietnia 2019 11:10, 95 odsłon

UCHWAŁA NR 2/2019 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia  25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Poprawiony: środa, 24 kwietnia 2019 11:18
Więcej…
 
Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I   
środa, 24 kwietnia 2019 10:53, 135 odsłon

Informacja Komisarza Wyborczego w Ostrołęce dotycząca numerów oraz granic obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Poprawiony: piątek, 10 maja 2019 11:44
Więcej…
 
Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Ostrołęce z dnia 15 kwietnia 2019 r. PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Rejonowa Komisja Wyborcza   
środa, 24 kwietnia 2019 10:29, 126 odsłon

Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Ostrołęce z dnia 15 kwietnia 2019 r.

Poprawiony: piątek, 10 maja 2019 11:45
Więcej…
 
Zarządzenie Nr 46/2019 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Bartosz Podolak, Wójt Gminy Rzekuń   
środa, 24 kwietnia 2019 09:15, 110 odsłon

Zarządzenie Nr 46/2019 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych do uczestniczenia w kampanii wyborczej oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Poprawiony: środa, 24 kwietnia 2019 09:26
Więcej…
 
Rajd rowerowy przez miejscowości gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Łukasz Godlewski   
środa, 24 kwietnia 2019 08:23, 118 odsłon

Majowy Rodzinny Rajd Rowerowy odbędzie się 2 maja br. Trasa będzie przebiegała m.in. przez malownicze tereny gminy Rzekuń i Troszyn.

Uczestnicy o godzinie 12.00 wyruszą z Ostrołęki (ul. Fieldorfa "Nila"), a następnie przejadą przez Dzbenin, Czarnowiec, Drwęcz, Zamość, Troszyn, Grucele, Zabiele oraz Susk Stary, gdzie zaplanowano ognisko i konkursy z nagrodami. Łącznie przejadą 27 kilometrów.

Poprawiony: środa, 24 kwietnia 2019 08:35
Więcej…
 
Życzenia PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Bartosz Podolak   
piątek, 19 kwietnia 2019 08:26, 80 odsłon

alt

 
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. infrastruktury technicznej i zamówień publicznych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Bartosz Podolak, Wójt Gminy Rzekuń   
piątek, 19 kwietnia 2019 07:25, 287 odsłon

Wójt Gminy Rzekuń ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. infrastruktury technicznej i zamówień publicznych.

Poprawiony: wtorek, 30 kwietnia 2019 10:51
Więcej…
 
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. kadrowych, gospodarczych, organizacji robót publicznych prac interwencyjnych i staży PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Bartosz Podolak, Wójt Gminy Rzekuń   
czwartek, 18 kwietnia 2019 14:19, 578 odsłon

Wójt Gminy Rzekuń ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds.  kadrowych, gospodarczych, organizacji robót publicznych prac interwencyjnych i staży.

Poprawiony: piątek, 10 maja 2019 13:12
Więcej…
 
Bezpłatny kurs pracownika biurowego z Gminą Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Kamil Kołakowski   
piątek, 19 kwietnia 2019 06:58, 110 odsłon

Uprzejmie informujemy, że w porozumieniu z firmą PREME po raz kolejny organizujemy kurs pracownika biurowego dla mieszkańców Gminy Rzekuń.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które
- ukończyły 18 lat,
- są bezrobotne,
- posiadają maksymalnie średnie wykształcenie.

Więcej…
 
LGD "Zaścianek Mazowsza" zaprasza na bezpłatne szkolenia PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marzena Jastrzębska   
czwartek, 18 kwietnia 2019 11:44, 93 odsłon

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" zaprasza wszystkich chętnych z terenu gmin: Troszyn, Czerwin, Rzewnie, Goworowo oraz Rzekuń do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Tematyka spotkań będzie dotyczyła podejmowania działalności gospodarczej i wpisuje się w przedsięwzięcia "Zasoby a Przedsiębiorczość" oraz "Start Produkcji i Usług", na które planowany jest nabór wniosków w 2019 roku.

Poprawiony: czwartek, 18 kwietnia 2019 12:07
Więcej…
 
Ogłoszenie o wyborze partnera do projektu PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Kinga Sawicka   
środa, 17 kwietnia 2019 14:36, 117 odsłon

Gmina Rzekuń działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1475), ogłosiła otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Poprawiony: środa, 17 kwietnia 2019 14:39
Więcej…
 
Zarządzenie Nr 44/2019 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Bartosz Podolak, Wójt Gminy Rzekuń   
środa, 17 kwietnia 2019 14:30, 241 odsłon

Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

Więcej…
 
Analiza zaległości podatkowych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Bartosz Podolak, Wójt Gminy Rzekuń   
wtorek, 16 kwietnia 2019 11:42, 178 odsłon

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy za terminowe wpłaty z tytułu podatków, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportu oraz opłat za gospodarowanie odpadami. Wielu z Państwa dokonało  wpłat po publikacjach zamieszczonych na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

Pragniemy poinformować, że na podstawie przeprowadzonej przez Urząd analizy, obecnie wysokość zadłużenia za gospodarowanie odpadami wynosi 343 283,98  złotych za lata 2013-2019. Zaległości te mają istotny wpływ na wysokość opłat wnoszonych przez wszystkich mieszkańców gminy w kolejnym roku. Zgodnie z przepisami system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach musi być systemem samofinansującym tzn. koszt funkcjonowania systemu mają pokrywać opłaty od mieszkańców i przedsiębiorców ujętych w tym systemie. Gmina nie może dokładać, ani zarabiać na gospodarowaniu odpadami. W związku z tym każda zaległość płatnicza, powstała wskutek nie płacenia za śmieci zostaje rozłożona na innych mieszkańców.

Więcej…
 
Zarządzenie Nr 40/2019 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Bartosz Podolak   
piątek, 05 kwietnia 2019 13:00, 671 odsłon

Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

Poprawiony: piątek, 19 kwietnia 2019 10:08
Więcej…
 
Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Tomasz Tymiński   
piątek, 12 kwietnia 2019 12:07, 190 odsłon

Zamawiający Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na „Wykonanie inspekcji telewizyjnej kanałów kanalizacji sanitarnej na  terenie gminy Rzekuń”.

Wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego: Do_Wykonawc__w.pdf

Treść zapytania ofertowego: Zapytanie_ofertowe_FPZ.271.1.33.2019.pdf

Poprawiony: środa, 17 kwietnia 2019 14:04
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 112

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń na 100 kobiet przypada 100 mężczyzn (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 48 gości