Podgląd wersji #1

# Nazwa pola Wartość
1Tytuł informacjiOświadczenia majątkowe, kwiecień 2017 r.
2Aliasoswiadczenia-majatkowe-kwiecien-2017-r
3Tekst wstępny

mgr Stanisław Godzina {joobip-file-9533 s_godzina_04_2017.pdf}

Wójt Gminy

4Tekst

mgr Bożena Jaskólska {joobip-file-9534 b_jaskolska_04_2017.pdf}
Sekretarz Gminy

Monika Teresa Michalska {joobip-file-9535 m_michalska_04_2017.pdf}
Skarbnik Gminy

Magdalena Eliza Mieszkowska {joobip-file-9536 m_mieszkowska_04_2017.pdf}
Dyrektor Gimnazjum w Rzekuniu

Joanna Przygoda {joobip-file-9537 j_przygoda_04_2017.pdf}
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drwęczy

Maria Ciunowicz {joobip-file-9538 m_ciunowicz_04_2017.pdf}
Specjalista pracy socjalnej w OPS Rzekuń

Agnieszka Majdecka {joobip-file-9539 a_majdecka_04_2017.pdf}
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu

Łucja Łada {joobip-file-9540 l_lada_04_2017.pdf}
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w OPS Rzekuń

Krzysztof Dawid {joobip-file-9541 k_dawid_04_2017.pdf}
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borawem

Małgorzata Cichocka {joobip-file-9542 m_cichocka_04_2017.pdf}
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzbeninie

Anna Lenkiewicz Choinka {joobip-file-9543 a_lenkiewicz_choinka_04_2017.pdf}
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołdakach

Marian Grzegorczyk {joobip-file-9544 m_grzegorczyk_04_2017.pdf}
Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu

Danuta Orzołek {joobip-file-9545 d_orzolek_04_2017.pdf}
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu

Małgorzata Pieczyńska {joobip-file-9546 m_pieczynska_04_2017.pdf}
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskowcu

Marek Podolak {joobip-file-9547 m_podolak_04_2017.pdf}
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzekuniu

Danuta Dąbrowska {joobip-file-9548 d_dabrowska_04_2017.pdf}
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu

Helena Dąbkowska {joobip-file-9549 h_dabkowska_04_2017.pdf}
Inspektor w Urzędzie Gminy w Rzekuniu

Maciej Gumowski {joobip-file-9550 m_gumowski_04_2017.pdf}
Inspektor w Urzędzie Gminy w Rzekuniu

Mirosława Mierzejewska {joobip-file-9551 m_mierzejewska_04_2017.pdf}
Inspektor w Urzędzie Gminy w Rzekuniu

5Stan1
6Kategoriaid => 77
title => Oświadczenia majątkowe
7Data utworzenia2017-07-17 07:28:13
8Autorid => 772
name => Tomasz Majewski
9Inny autorUrząd Gminy w Rzekuniu
10Data modyfikacji2017-07-17 07:28:13
11Autor modyfikacjiid => 772
name => Tomasz Majewski
12Data opublikowania2017-07-17 07:28:13
13Dostęp1