header image
Strona główna
Informacja w sprawie odbioru odpadów PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
czwartek, 09 marca 2017 13:23, 1248 odsłon

Szanowni Państwo!

W związku ze zmianą umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz zakupem i wymianą koszy, pierwszy odbiór odpadów nastąpi w dniu 15 marca br. (tj. środa). Harmonogram na cały rok zamieszczony jest poniżej.

Poprawiony: piątek, 10 marca 2017 09:53
Więcej…
 
Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - szkolenie PDF Drukuj Email
Autor (źródło): ARiMR   
poniedziałek, 06 marca 2017 12:34, 356 odsłon

Mazowiecki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na szkolenie z zasad przyznawania pomocy dla poddziałania 6.2 "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" objętego PROW na lata 2014 - 2020.

Więcej…
 
Opłaty za korzystanie ze środowiska PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Małgorzata Wioletta Grajda   
środa, 01 marca 2017 09:15, 469 odsłon

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania marszałkowi województwa wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za kolejny okres rozliczeniowy, tj. rok 2016.

Więcej…
 
Utylizacja wyrobów zawierających azbest PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Adam Czartoryski   
czwartek, 23 lutego 2017 15:44, 454 odsłon

Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy w Rzekuniu ponownie planuje usuwanie odpadów zawierających azbest. Wszyscy mieszkańcy zainteresowani usunięciem pokryć dachowych z eternitu mogą składać wnioski w pokoju nr 15 Urzędu Gminy w Rzekuniu w terminie do końca marca 2017 r.

 

Więcej…
 
Odbiór koszy na odpady u sołtysów PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
czwartek, 23 lutego 2017 14:48, 941 odsłon

Szanowni Mieszkańcy!

Wójt Gminy Rzekuń informuje, że od 25 lutego br. (sobota) kosze będzie można odbierać osobiście u sołtysów w miejscowościach Ławy, Teodorowo oraz Goworki. Terminy odbioru w pozostałych miejscowościach zostaną opublikowane w późniejszym czasie.

Poprawiony: sobota, 25 lutego 2017 10:57
Więcej…
 
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Minister Infrastruktury i Budownictwa   
wtorek, 21 lutego 2017 13:26, 347 odsłon

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 13 lutego 2017 r., znak: DLI.II.6620.61.2016.AC.11, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 367/111/2016 z dnia 26 października 2016 r., znak: WI-III.747.4.24.2016.ES, o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej pn. "Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 kV w relacji Ostrołęka - Olsztyn".

Więcej…
 
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Ławach PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Tomasz Tymiński   
wtorek, 21 lutego 2017 12:01, 534 odsłon

Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na: ,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę świetlicy i zagospodarowanie terenu w Ławach".

Poprawiony: wtorek, 21 lutego 2017 12:09
Więcej…
 
Wymiana koszy na odpady zmieszane PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
piątek, 17 lutego 2017 11:46, 917 odsłon

Szanowni Państwo!

Wójt Gminy Rzekuń informuje, że zostały zakupione kosze o pojemności 140 litrów na zmieszane odpady komunalne. W związku z tym od 20 lutego 2017r. (tj. poniedziałek) rozpocznie się dostarczanie ich do wszystkich gospodarstw domowych przez Zakład Obsługi Gminy. Dystrybucja koszy rozpocznie się od miejscowości Rzekuń, następnie Ławy, Czarnowiec i Tobolice. O harmonogramie dostarczania koszy do pozostałych miejscowości będą na bieżąco informowani sołtysi. Kosz można odebrać również osobiście na terenie ZOG-u w godzinach od 715 do 1430.

Więcej…
 
Finanse Gminy w rozsypce PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
czwartek, 16 lutego 2017 14:07, 651 odsłon

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Rzekuń informuje, że w wyniku zmian dokonanych głównie przez radnych należących do Klubu w Radzie Gminy Rzekuń, Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 r. Gmina Rzekuń od maja 2016 r. nie posiada

Poprawiony: czwartek, 16 lutego 2017 15:20
Więcej…
 
Referendum unieważnione. Rada po raz kolejny istotnie naruszyła prawo PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
piątek, 03 lutego 2017 13:32, 611 odsłon

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Rzekuń informuje, że Wojewoda Mazowiecki wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały nr XXVI/180/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. o przeprowadzeniu referendum lokalnego w sprawie przyłączenia części Gminy Rzekuń do miasta Ostrołęka.

Jednocześnie informuję Państwa, że na etapie procedowania tej uchwały znane mi były wątpliwości prawne co do legalności takiego rozwiązania. Niestety, na sesji w dniu 29 grudnia 2016 r. Przewodniczący Rady Edward Gryczka

Poprawiony: piątek, 03 lutego 2017 13:46
Więcej…
 
Nabór członków Zespołów wspierających wdrażanie LSR PDF Drukuj Email
Autor (źródło): LGD Zaścianek Mazowsza   
piątek, 03 lutego 2017 14:09, 344 odsłon

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" uprzejmie informuje, że rozpoczyna nabór członków Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji LSR oraz Zespołu ds. Aktualizacji LSR. Głównym zadaniem Zespołów będzie wspieranie procesu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" na lata 2016-2023 poprzez udział w posiedzeniach oraz wyrażanie opinii nt. procesów monitorowania, ewaluacji i aktualizacji LSR.

Więcej…
 
Wsparcie dla kombatantów i osób represjonowanych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): UdsKiOR   
piątek, 03 lutego 2017 11:51, 255 odsłon

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w 2017 roku nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, tj. Ustalanie prawa i wypłata pomocy pieniężnej kombatantom, ofiarom represji i wdowom/wdowcom pozostałym po osobach uprawnionych wynikających z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1255).

Więcej…
 
Informacja o konkursie PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Mazowiecki Urząd Wojewódzki   
środa, 01 lutego 2017 14:34, 350 odsłon

Wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Policji zs. w Radomiu, Mazowieckim Kuratorem Oświaty oraz Komendantem Stołecznym Policji przygotowano konkurs na najciekawszą inicjatywę dotyczącą organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania zorganizowaną podczas tegorocznych ferii zimowych na Mazowszu, tj. od 13 do 24 lutego 2017 roku.

Więcej…
 
Spotkanie z Samorządem Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany granic PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
czwartek, 19 stycznia 2017 13:24, 737 odsłon

Szanowni Państwo !
Trudna sytuacja w jakiej znalazła się nasza Gmina w związku z planowaną zmianą granic, zainicjowaną przez Miasto Ostrołęka, nie pozwala na pozostawanie biernym. Staram się aktywnie wpływać na bieg wydarzeń, chociaż wpływ ten jest mocno ograniczony prawnie. Zmiana administracyjna granic jest zastrzeżona prawnie dla rządu. Rady gmin wyrażają jedynie opinię, która tak naprawdę nie ma realnego wpływu na podejmowane decyzje rządowe.

Mając powyższe na uwadze podjąłem działania zmierzające do poszukiwania rozwiązań kompromisowych,

Poprawiony: czwartek, 19 stycznia 2017 19:29
Więcej…
 
Konkurs „Zabytek Zadbany” PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Joanna Wołynek   
poniedziałek, 16 stycznia 2017 10:01, 490 odsłon

Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”.

Poprawiony: poniedziałek, 16 stycznia 2017 10:12
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 89

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości