header image
Strona główna
EKOpozytyw MAZOWSZA PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Teresa Łępicka   
wtorek, 21 października 2014 16:11, 5 odsłon

Gmina Rzekuń została nominowana do nagrody w konkursie "EKOpozytyw MAZOWSZA" dla najlepszych Beneficjentów współpracujących z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2013 r.

Poprawiony: wtorek, 21 października 2014 16:18
Więcej…
 
Losowanie numerów list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Emilia Bloch   
wtorek, 21 października 2014 13:32, 21 odsłon

Gminna Komisja Wyborcza w Rzekuniu, na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Gminy Rzekuń, przyzna zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, numery list kandydatów.

(Podstawa: art. 410 § 7 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami).

Losowanie numerów odbędzie się 23 października 2014 r. (czwartek) o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Rzekuń, sala konferencyjna, pok. Nr 201 .

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej

(-) Krystyna Lambrych

Poprawiony: wtorek, 21 października 2014 13:35
 
INFORMACJA o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Emilia Bloch   
poniedziałek, 20 października 2014 09:17, 277 odsłon

Informuje się, że w dniu 23 października 2014 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33 w sali konferencyjnej odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych w gminie Rzekuń, w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014 r.:

Poprawiony: poniedziałek, 20 października 2014 09:23
Więcej…
 
Odbiór świetlicy wiejskiej w Drwęczy PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Tomasz Tymiński   
czwartek, 16 października 2014 14:32, 121 odsłon

Dnia 30 września 2014 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Drwęczy". Przedmiotem inwestycji był istniejący budynek świetlicy, który wymagał koniecznych robót takich jak naprawa dachu, wymiana stolarki drzwiowej i innych, nie posiadał ocieplenia.

Poprawiony: czwartek, 16 października 2014 14:51
Więcej…
 
Zakupiono autobus szkolny dowożący dzieci do szkół z terenu gm. Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Daniel Namiotko   
środa, 15 października 2014 15:21, 160 odsłon

W dniu 1 października br. dokonano zakupu autobusu szkolnego marki VOLVO typ B10B-59 C/M SL 12/1, rok produkcji 2000 r., ilość miejsc siedzących - 54, stojących - 28, szer 2 550 mm, wys. 3250 mm, długość 12 m, barwa nadwozia- niebieski. Zakupiony pojazd posiada podwyższony standard, klimatyzację, dodatkowe ogrzewanie oraz podwójne szyby. Autobus jest w pełni sprawny technicznie co zostało potwierdzone stosownym badaniem technicznym.

Koszt zamówienia wyniósł: 79 999,00 zł netto.

Poprawiony: poniedziałek, 20 października 2014 15:52
Więcej…
 
Jubileusz 50-lecia PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Agata Rybicka   
środa, 15 października 2014 14:37, 208 odsłon

14 października 2014 roku odbył się Jubileusz 50-lecia, 60-lecia, 64- lecia i 25-lecia pożycia małżeńskiego par z gminy Rzekuń zorganizowany przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rzekuniu Panią Agatę Rybicką.

W uroczystości wzięło udział: trzynaście par, które obchodziły Złote Gody, siedem pary, które świętowały 60 lat pożycia małżeńskiego, trzy pary - 64 lata oraz 20 par 25-lecie pożycia małżeńskiego, są to pary, które potwierdziły przybycie i brały udział w obchodzonym jubileuszu spośród 47 do których wystosowano zaproszenia.

Więcej…
 
Terminy związane z wyborami samorządowymi do dnia 16.11.2014 r. PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Emilia Bloch   
środa, 15 października 2014 11:58, 114 odsłon
Wybrane czynności wyborcze związane z udziałem w głosowaniu
do dnia 12 października 2014 r.- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
do dnia 17 października 2014 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych; zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
do dnia 22 października 2014 r.- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw
do dnia 24 października 2014 r.-  przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
do dnia 26 października 2014 r.- przyznanie przez komisarza wyborczego numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim; powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych; sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy; zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa
do dnia 27 października 2014 r.- rozplakatowanie obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
od dnia 1 listopada do dnia 14 listopada 2014 r. do godz. 2400 - nieodpłatne rozpowszechnianie przygotowanych przez komitety wyborcze audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
do dnia 7 listopada 2014 r.- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do dnia 11 listopada 2014 r.- składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania
w dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 2400- zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 15 listopada 2014 r.- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
w dniu 16 listopada 2014 r. godz. 700–2100 - głosowanie
Poprawiony: środa, 15 października 2014 12:16
 
Upływ terminu zgłszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Emilia Bloch   
środa, 15 października 2014 11:44, 86 odsłon

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 17 października 2014 r. (piątek) o godz. 14:30

Poprawiony: środa, 15 października 2014 11:49
 
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 15.10.2014 r. PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Emilia Bloch   
środa, 15 października 2014 11:33, 109 odsłon

Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 15.10.2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów na dzień 16 listopada 2014 r.:

Poprawiony: środa, 15 października 2014 11:48
Więcej…
 
Budowa siłowni zewnętrznej- miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku w msc. Borawe- wniosek pozytywnie oceniony. PDF Drukuj Email
Autor (źródło): www.zaścianekmazowsza.pl   
wtorek, 14 października 2014 12:09, 70 odsłon

W dniu 06.10.2014r. wniosek o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, Stowarzyszenie LGD "Zaścianek Mazowsza" w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju-Odnowa Wsi o przyznanie dotacji na budowę siłowni zewnętrznej- miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku w msc. Borawe uznany został za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju i otrzymał 75,00 punktów, tym samym został wybrany do finansowania i mieści się w ramach limitu środków przeznaczonych na konkurs nr XII ogłoszony przez LGD "Zaścianek Mazowsza". Obecnie wniosek został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w celu dalszego rozpatrzenia.

 

Poprawiony: wtorek, 14 października 2014 12:14
 

 
Wykonanie centralnego ogrzewania świetlicy w msc. Rozwory. PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Tomasz Tymiński   
poniedziałek, 13 października 2014 08:30, 112 odsłon

Dnia 30 września 2014r. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn. „Wykonanie centralnego ogrzewania świetlicy w msc. Rozwory”. W ramach robót wykonano podziemną i wewnętrzną instalację gazową, zainstalowano nagrzewnice powietrzne, grzejniki gazowe, przepływowy podgrzewacz wody oraz wykonano podejście do podłączenia kuchenki gazowej.

Poprawiony: poniedziałek, 13 października 2014 09:19
Więcej…
 
Informacja nr 1 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina   
piątek, 10 października 2014 12:05, 207 odsłon

Informacja nr 1 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 9 października 2014 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Więcej…
 
II BIEG PAMIĘCI MARYNARZY I UŁANÓW PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Arkadiusz Zyśk   
czwartek, 09 października 2014 08:00, 194 odsłon

W niedzielę 05.X.2014 odbyła się w miejscowości Susk Stary impreza sportowo-patriotyczna pod nazwą "II Bieg Pamięci Marynarzy i Ułanów poległych w 1920 r".

Organizatorem przedsięwzięcia był Klub Sportowy ARCO Ławy, pod patronatem Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy.

Poprawiony: wtorek, 14 października 2014 09:41
Więcej…
 
Odbiór końcowy świetlicy wiejskiej w Tobolicach. PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Tomasz Tymiński   
poniedziałek, 06 października 2014 15:10, 242 odsłon

Dnia 30 września 2014 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn. „Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Tobolicach". Przedmiotem inwestycji był istniejący budynek po zlewni mleka, który nie był przystosowany do użytkowania nie posiadał uzbrojenia tj. Instalacji odprowadzania ścieków, instalacji grzewczej, izolacji termicznej, zaplecza socjalnego i sanitarnego. W ramach inwestycji przebudowano istniejący budynek, który obecnie posiada pow. użytkową 74,15 m2 . W ramach robót wykonano

Poprawiony: poniedziałek, 06 października 2014 15:37
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 54

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń na 100 kobiet przypada 99 mężczyzn (wg stanu na dzień 20.06.2014 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości