header image
Strona główna
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Minister Infrastruktury i Budownictwa   
wtorek, 27 września 2016 17:10, 30 odsłon

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji Budowa odcinków linii 400 kV Ostrołęka - Olsztyn Mątki

treść obwieszczenia: obwieszczenie

 
Budżet z przekroczonym deficytem PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina   
piątek, 23 września 2016 14:34, 384 odsłon

Wójt Gminy Rzekuń uprzejmie informuje, iż w dniu 9.09.2016 r. Rada Gminy Rzekuń, głosami radnych należących do klubu dokonała zmian w zaproponowanej przeze mnie uchwale budżetowej.
Dokonane zmiany zgłoszone przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Oświaty- radnego P. Suchtę spowodowało, że budżet Gminy nie bilansuje się. Został przekroczony deficyt budżetu.

W związku z powyższym uchwała będzie rozpatrywana przez Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Skutkuje to narażeniem Gminy na straty poprzez:

Poprawiony: piątek, 23 września 2016 14:41
Więcej…
 
Informacja dla świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
wtorek, 27 września 2016 14:21, 43 odsłon

Składając wniosek o zasiłek rodzinny w załączniku nr 4, a w przypadku funduszu alimentacyjnego w załączniku nr 3 oświadczenia członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) należy wykazać kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. wysokość ulgi z tytułu wychowywania dzieci odliczonej w roku podatkowym 2015.

Poprawiony: wtorek, 27 września 2016 14:29
 
Procedura odebrania dziecka PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
czwartek, 22 września 2016 14:57, 67 odsłon

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W SYTUACJI BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA JEGO ŻYCIA LUB ZDROWIA W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ W RODZINIE

W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej (art.12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Więcej…
 
Odbiór budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP. w Borawem. (zdjęcia) PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Tomasz Tymiński   
środa, 21 września 2016 12:26, 146 odsłon

W dniu 12 września br. dokonano odbioru końcowego zadania pn. ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borawem”.

W ramach inwestycji wykonano:

Poprawiony: środa, 21 września 2016 12:40
Więcej…
 
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR I/2016 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): LGD Zaścianek Mazowsza   
wtorek, 20 września 2016 10:29, 94 odsłon

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, iż na podstawie art. 19 ust 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) został wyznaczony termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570), tj.:

Poprawiony: wtorek, 20 września 2016 10:33
Więcej…
 
Szczepienie lisów PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii   
poniedziałek, 19 września 2016 08:03, 50 odsłon

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii ogłasza, że w dniach od 20 do 29 września planuje przeprowadzenie akcji szczepienia doustnego lisów.

Treść ogłoszenia: ogloszenie

 
Odbiór przebudowanych ulic Dębowej i Brzozowej w Czarnowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej. (zdjęcia) PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Tomasz Tymiński   
piątek, 16 września 2016 13:15, 137 odsłon

 

W dniu 6 września br. dokonano odbioru końcowego zadania pt. ,,Przebudowa ul. Dębowej i Brzozowej w Czarnowcu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej". W ramach inwestycji wykonano:

Poprawiony: piątek, 16 września 2016 13:22
Więcej…
 
Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): MJWPU   
czwartek, 15 września 2016 07:41, 78 odsłon

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Rzekuń do odwiedzenia Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Urzędzie Gminy Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń w dniu: 20.09.2016r. od 09:00 – 14:00. Podczas dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać nieodpłatnie z usługi informacyjnej dotyczącej funduszy europejskich.

Poprawiony: wtorek, 20 września 2016 12:50
Więcej…
 
Asystent rodziny PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
środa, 14 września 2016 11:44, 102 odsłon

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 332) rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych mogą otrzymać wsparcie od gminy w postaci asystenta rodziny.

Każdy z asystentów, profesjonalnie i adekwatnie do potrzeb klientów, korzysta z własnego doświadczenia i nabytej wiedzy oraz buduje relacje z przedstawicielami zawodów reprezentowanych przez Państwo. Wierzymy, że tylko praca zespołowa oparta na płynnej i czytelnej komunikacji może przynieść zadowalające efekty – pomoc rodzinie.

Poprawiony: środa, 14 września 2016 15:07
Więcej…
 
Wręczenie nagród PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Bożena Jaskólska, Sekretarz Gminy   
wtorek, 13 września 2016 14:21, 699 odsłon

W dniu 8 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu Wójt Stanisław Godzina wręczył dyplomy i nagrody uczestnikom czwartej edycji konkursu na "Najładniejszą posesję w Gminie Rzekuń w 2016 r.". Laureatami konkursu zostali: Pani Maria Mieczkowska (Rzekuń) oraz Pan Rafał Pupek (Laskowiec). II miejsce zajął Pan Maciej Małkowski (Susk Nowy); III Pani Bożena Chojnowska (Rzekuń). Celem konkursu było m. in. zachęcenie mieszkańców do poprawy stanu porządku na nieruchomościach, promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych wpływających pozytywnie na wygląd i estetykę Gminy.

Poprawiony: piątek, 16 września 2016 12:49
Więcej…
 
Piękny Jubileusz 100-lecia urodzin PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Agata Rybicka   
wtorek, 13 września 2016 08:50, 190 odsłon

W dniu 8 września 2016 roku piękny jubileusz 100-lecia urodzin obchodziła mieszkanka Daniszewa Pani Bolesława Czerwińska.  Dzień ten Jubilatka spędziła w gronie rodziny i przybyłych gości.
Życzenia Szanownej Jubilatce złożyli: Wójt Gminy Rzekuń Stanisław Godzina, Kierownik USC Agata Rybicka, przekazując na ręce pani Bolesławy kosz kwiatów, upominek oraz list gratulacyjny.

Poprawiony: środa, 14 września 2016 15:05
Więcej…
 
Wójt zwraca sie do Rady Gminy Rzekuń o podjęcie współpracy PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina   
poniedziałek, 12 września 2016 15:09, 263 odsłon

Rzekuń, 5 września 2016 r.

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Obserwując przebieg ostatnich sesji Rady Gminy Rzekuń trudno nie zauważyć pogłębiającego się kryzysu w naszym samorządzie. Taki stan rzeczy nie służy wypełnianiu podstawowego zadania, dla którego został on powołany, czyli  troski o „zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.”( Art. 7. 1. ustawy o samorządzie gminnym).

Poprawiony: poniedziałek, 12 września 2016 15:14
Więcej…
 

 
Szkolenia dla wnioskodawców PDF Drukuj Email
Autor (źródło): LGD Zaścianek Mazowsza   
wtorek, 06 września 2016 09:00, 130 odsłon

W związku z pierwszym planowanym naborem wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza" zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniach z zasad ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Poprawiony: wtorek, 06 września 2016 09:44
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 76

Czy wiesz, że...

Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie ustalenie dni wolnych od pracy i wyznaczenia dodatkowych dni pracy w 2015 roku

 

Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości