header image
Strona główna
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rzekuniu PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Emilia Bloch   
piątek, 24 października 2014 14:58, 67 odsłon

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rzekuniu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Rzekuń w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Więcej…
 
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rzekuniu PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Emilia Bloch   
piątek, 24 października 2014 14:55, 67 odsłon

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Rzekuniu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach do Rady Gminy Rzekuń w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Więcej…
 
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Rzekuniu PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Emilia Bloch   
piątek, 24 października 2014 13:36, 74 odsłon

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Rzekuniu z dnia 23 października 2014 r. o przyznanych numerach list kandydatów do Rady Gminy Rzekuń w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Poniżej treść Informacji:

Poprawiony: piątek, 24 października 2014 13:39
Więcej…
 
EKOpozytyw MAZOWSZA PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
piątek, 24 października 2014 13:06, 28 odsłon

W dniu 23 października 2014 r. Rada Nadzorcza i Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie wręczyli Wójtowi Gminy Rzekuń Stanisławowi Godzinie dyplom za nominację w konkursie "EKOpozytyw MAZOWSZA"  dla najlepszego Beneficjenta współpracującego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2013 roku w kategorii GOSPODARKA WODNA.

Poprawiony: piątek, 24 października 2014 13:27
Więcej…
 
Obwodowe komisje wyborcze- powołanie PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Emilia Bloch   
piątek, 24 października 2014 12:46, 82 odsłon

W dniu 23 października 2014 r. Gminna Komisja Wyborcza w Rzekuniu powołała obwodowe komisje wyborcze w gminie Rzekuń dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Poniżej uchwała Komisji:

Poprawiony: piątek, 24 października 2014 12:54
Więcej…
 
Szkolenie dla rolników PDF Drukuj Email
Autor (źródło): MODR Ostrołęka   
piątek, 24 października 2014 08:18, 27 odsłon

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach projektu "Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w woj. mazowieckim" i finansowanego z funduszy UE w ramach PROW 2007-2013 zaprasza na szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie które odbędzie się 05 listopada 2014 o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy w Rzekuniu.

Więcej…
 
Odbiór sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Czarnowiec PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Daniel Namiotko   
czwartek, 23 października 2014 10:52, 94 odsłon

W dniu 17 października br. dokonano odbioru końcowego zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzekuń, Tobolice, Czarnowiec i Ławy gm. Rzekuń”. – obręb Czarnowiec (zdjęcia z odbioru w dalszej części artykułu). W ramach inwestycji wykonano:

Poprawiony: czwartek, 23 października 2014 11:34
Więcej…
 
EKOpozytyw MAZOWSZA PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Teresa Łępicka   
wtorek, 21 października 2014 16:11, 83 odsłon

Gmina Rzekuń została nominowana do nagrody w konkursie "EKOpozytyw MAZOWSZA" dla najlepszych Beneficjentów współpracujących z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2013 r.

Poprawiony: wtorek, 21 października 2014 16:18
Więcej…
 
Szkiełkiem i okiem na gminę Rzekuń - podsumowanie PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Agnieszka Majdecka   
czwartek, 16 października 2014 15:04, 150 odsłon

Z końcem września w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzekuniu odbyło się podsumowanie a jednocześnie zakończenie projektu „Szkiełkiem i okiem na gminę Rzekuń. Aktywna młodzież w warsztatach fotograficznych”, który był realizowany przez bibliotekę w Rzekuniu dzięki otrzymanej dotacji w wysokości 4500 zł. z Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Poprawiony: środa, 22 października 2014 08:30
Więcej…
 
Losowanie numerów list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Emilia Bloch   
wtorek, 21 października 2014 13:32, 147 odsłon

Gminna Komisja Wyborcza w Rzekuniu, na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do Rady Gminy Rzekuń, przyzna zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego, numery list kandydatów.

(Podstawa: art. 410 § 7 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami).

Losowanie numerów odbędzie się 23 października 2014 r. (czwartek) o godz. 16.30 w Urzędzie Gminy Rzekuń, sala konferencyjna, pok. Nr 201 .

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej

(-) Krystyna Lambrych

Poprawiony: wtorek, 21 października 2014 13:35
 
INFORMACJA o publicznym losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Emilia Bloch   
poniedziałek, 20 października 2014 09:17, 525 odsłon

Informuje się, że w dniu 23 października 2014 r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Rzekuniu przy ul. Kościuszki 33 w sali konferencyjnej odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych w gminie Rzekuń, w wyborach zarządzonych na 16 listopada 2014 r.:

Poprawiony: poniedziałek, 20 października 2014 09:23
Więcej…
 
Odbiór świetlicy wiejskiej w Drwęczy PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Tomasz Tymiński   
czwartek, 16 października 2014 14:32, 149 odsłon

Dnia 30 września 2014 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Drwęczy". Przedmiotem inwestycji był istniejący budynek świetlicy, który wymagał koniecznych robót takich jak naprawa dachu, wymiana stolarki drzwiowej i innych, nie posiadał ocieplenia.

Poprawiony: czwartek, 16 października 2014 14:51
Więcej…
 
Zakupiono autobus szkolny dowożący dzieci do szkół z terenu gm. Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Daniel Namiotko   
środa, 15 października 2014 15:21, 178 odsłon

W dniu 1 października br. dokonano zakupu autobusu szkolnego marki VOLVO typ B10B-59 C/M SL 12/1, rok produkcji 2000 r., ilość miejsc siedzących - 54, stojących - 28, szer 2 550 mm, wys. 3250 mm, długość 12 m, barwa nadwozia- niebieski. Zakupiony pojazd posiada podwyższony standard, klimatyzację, dodatkowe ogrzewanie oraz podwójne szyby. Autobus jest w pełni sprawny technicznie co zostało potwierdzone stosownym badaniem technicznym.

Koszt zamówienia wyniósł: 79 999,00 zł netto.

Poprawiony: poniedziałek, 20 października 2014 15:52
Więcej…
 
Jubileusz 50-lecia PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Agata Rybicka   
środa, 15 października 2014 14:37, 232 odsłon

14 października 2014 roku odbył się Jubileusz 50-lecia, 60-lecia, 64- lecia i 25-lecia pożycia małżeńskiego par z gminy Rzekuń zorganizowany przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rzekuniu Panią Agatę Rybicką.

W uroczystości wzięło udział: trzynaście par, które obchodziły Złote Gody, siedem pary, które świętowały 60 lat pożycia małżeńskiego, trzy pary - 64 lata oraz 20 par 25-lecie pożycia małżeńskiego, są to pary, które potwierdziły przybycie i brały udział w obchodzonym jubileuszu spośród 47 do których wystosowano zaproszenia.

Więcej…
 
Terminy związane z wyborami samorządowymi do dnia 16.11.2014 r. PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Emilia Bloch   
środa, 15 października 2014 11:58, 142 odsłon
Wybrane czynności wyborcze związane z udziałem w głosowaniu
do dnia 12 października 2014 r.- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
do dnia 17 października 2014 r.- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych; zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
do dnia 22 października 2014 r.- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw
do dnia 24 października 2014 r.-  przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
do dnia 26 października 2014 r.- przyznanie przez komisarza wyborczego numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim; powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych; sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy; zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼa
do dnia 27 października 2014 r.- rozplakatowanie obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
od dnia 1 listopada do dnia 14 listopada 2014 r. do godz. 2400 - nieodpłatne rozpowszechnianie przygotowanych przez komitety wyborcze audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
do dnia 7 listopada 2014 r.- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do dnia 11 listopada 2014 r.- składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania
w dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 2400- zakończenie kampanii wyborczej
w dniu 15 listopada 2014 r.- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
w dniu 16 listopada 2014 r. godz. 700–2100 - głosowanie
Poprawiony: środa, 15 października 2014 12:16
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 55

Czy wiesz, że...

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości