header image
Strona główna
Bezpłatne szkolenie PDF Drukuj Email
Autor (źródło): MODR Ostrołęka   
poniedziałek, 30 marca 2015 11:07, 43 odsłon

Zapraszamy do wzięcia udziału 29 kwietnia 2015 r. w bezpłatnym szkoleniu w zakresie "Stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony w woj. mazowieckim” (kurs na opryskiwacze).

Więcej…
 
Zmiana numeru rachunku bankowego PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Monika Michalska   
poniedziałek, 29 grudnia 2014 14:44, 343 odsłon

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowy numer rachunku bankowego dla Urzędu Gminy w Rzekuniu. Wszelkie należności prosimy wpłacać na rachunek nr 10 8923 0008 0124 2371 2012 0002 w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej. W związku z wprowadzeniem nowej usługi płatności masowych zostaniecie wkrótce Państwo poinformowani o indywidualnych numerach kont.

 
Dotacja unijna na siłownię zewnętrzną w Borawem PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Tomasz Tymiński   
poniedziałek, 30 marca 2015 07:28, 29 odsłon

Wójt gminy Rzekuń Stanisław Godzina podpisał umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie "Budowy siłowni zewnętrznej- miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku w miejscowości Borawe " ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich- EFRROW) w ramach Programu Osi 4 "LEADER", działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach ,,Odnowy i rozwoju wsi". Wartość inwestycji to około 47.000,00 zł z czego 27.492,00 zł to dotacja unijna.

Poprawiony: poniedziałek, 30 marca 2015 12:13
 
Uważajmy na oszustów PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
poniedziałek, 23 marca 2015 14:28, 80 odsłon

W związku z doniesieniami medialnymi, dotyczącymi dokonywania oszustw i kradzieży przez osoby podające się za urzędników, w tym pracowników socjalnych (pracowników opieki społecznej) Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu informuje, że:

  • pracownicy socjalni zazwyczaj odwiedzają osoby/rodziny w związku ze złożeniem przez nie wniosku o pomoc lub w zakresie innej sprawy załatwianej przez te osoby w Ośrodku Pomocy Społecznej,
Poprawiony: poniedziałek, 23 marca 2015 14:32
Więcej…
 
Przedświąteczne warsztaty twórcze PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Agnieszka Majdecka   
poniedziałek, 23 marca 2015 10:02, 146 odsłon

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu serdecznie zaprasza na przedświąteczne warsztaty twórcze. Motywem przewodnim będą wielkanocne pisanki, wykonywane na szydełku oraz malowane woskiem pod kierunkiem profesjonalnych twórczyń. Chętnych prosimy o przyniesienie z sobą wydmuszek.

Warsztaty odbędą się:

we wtorek 24 marca od godz. 16:00 – malowanie pisanek woskiem

oraz w piątek 27 marca od godz. 16:00 – warsztaty szydełkowe

w bibliotece w Rzekuniu przy ul. Kolonia 1 B

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 29 7610158 wew.26 lub w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzekuniu

Serdecznie zapraszamy!

Poprawiony: poniedziałek, 23 marca 2015 10:10
 
Rozliczona dotacja na zakup i montaż tablicy informacyjno-turystycznej PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Tomasz Tymiński   
piątek, 20 marca 2015 11:10, 70 odsłon

W wyniku weryfikacji wniosku o płatność ostateczną zadania:

"Zakup i montaż tablicy informacyjno-turystycznej obszaru Gminy Rzekuń" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 z dniem 24 lutego 2015r. zostało przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenie płatności na kwotę 6.320,00 zł. dla gminy Rzekuń.

Poprawiony: piątek, 20 marca 2015 13:47
Więcej…
 
Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Emilia Bloch   
czwartek, 19 marca 2015 09:57, 79 odsłon

Ustawowe terminy czynności wyborczych

do dnia 16 marca 2015 r. — zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do dnia 23 marca 2015 r. — powołanie okręgowych komisji wyborczych

do dnia 26 marca 2015 r. do godz. 2400 — zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w celu zarejestrowania

do dnia 5 kwietnia 2015 r. — utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 10 kwietnia 2015 r. — podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika,
— zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich

do dnia 17 kwietnia 2015 r. — zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych

do dnia 19 kwietnia 2015 r. — powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,
— sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od dnia 19 kwietnia 2015 r. do dnia 26 kwietnia 2015 r. — składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do dnia 20 kwietnia 2015 r. — podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do dnia 25 kwietnia 2015 r. — zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego

od dnia 25 kwietnia 2015 r. do dnia 8 maja 2015 r. do godz. 2400 — nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 1 maja 2015 r. — składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 5 maja 2015 r. — składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania

do dnia 7 maja 2015 r. — składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,

— składanie przez wyborców przebywających za granicą zgłoszeń w sprawie wpisania do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

w dniu 8 maja 2015 r. o godz. 2400 — zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 10 maja 2015 r. w godz. 700-2100 — głosowanie


Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.
Jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

Poprawiony: czwartek, 19 marca 2015 10:02
 
Dzień Sołtysa PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina   
środa, 11 marca 2015 14:03, 70 odsłon

W dniu 11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa, z tej okazji pragnę skierować słowa uznania w stronę Sołtysów z Gminy Rzekuń.

Funkcja Sołtysa ma wielowiekową tradycję, już w średniowieczu Sołtys (niem. Schultheiss) stał na czele wsi lokowanej na prawie niemieckim. Posiadał wiele przywilejów oraz obowiązków. Na gruncie ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Sołtys jest organem pomocniczym Gminy.

To Wy, drodzy Sołtysi, stoicie na czele swoich lokalnych społeczności. Staracie się rozwiązywać problemy mieszkańców. Nierzadko jesteście pośrednikami między urzędem a Waszymi wyborcami. Występujecie w roli mediatorów i staracie się, aby sprawy postulowane przez mieszkańców były rzetelnie realizowane.

Życzę Wam wielu sukcesów w pracy na rzecz rodzimych miejscowości, aby przedsięwzięte plany zostały zrealizowane z korzyścią.

Wójt
Stanisław Godzina

 
Życzenia PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina   
piątek, 06 marca 2015 11:01, 73 odsłon

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet wszystkim Paniom, a w szczególności Mieszkankom gminy Rzekuń, najserdeczniejsze życzenia radości w sercu, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz życzliwości innych ludzi składa

Wójt

Stanisław Godzina

 

 

 

Poprawiony: piątek, 06 marca 2015 11:26
 
Planowane wyłączenia prądu PDF Drukuj Email
Autor (źródło): PGE Dystrybucja S.A.   
środa, 04 marca 2015 11:07, 81 odsłon

10.03.2015, 08:00 – 15:00

Ławy; numery działki 309/3,650; transformator: 10-0542 Ławy V

Poprawiony: środa, 04 marca 2015 11:09
 
Fundusze unijne dla społeczności lokalnej w Ostrołęce PDF Drukuj Email
Autor (źródło): www.mazowia.eu   
wtorek, 03 marca 2015 09:29, 85 odsłon

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Oddział w Ostrołęce zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym z cyklu „Środa z Funduszami dla…”. W czasie spotkania przedstawione zostaną ogólne informacje o planowanych w nowym budżecie unijnym środkach dla różnych grup osób i instytucji. Spotkanie nosi tytuł: „Środa z Funduszami dla społeczności lokalnej”. Odbędzie się 4 marca 2015 r. w godz. 12:00-15.15 w Ostrołęce, ul.Piłsudskiego 38

Poprawiony: wtorek, 03 marca 2015 09:34
Więcej…
 
Zakończono wybory Sołtysów i Rad Sołeckich w gminie Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Emilia Bloch   
wtorek, 27 stycznia 2015 12:03, 1158 odsłon

Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów i kończy się po zakończonej kadencji rady gminy. Po upływie kadencji rady gminy, dotychczasowy Sołtys i Rada Sołecka działają do dnia wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej. Wybory Sołtysa i Rady sołeckiej odbywają się na zebraniach wiejskich wg zasad określonych przez Radę Gminy w Statutach Sołectw.

Poprawiony: wtorek, 17 lutego 2015 17:42
Więcej…
 
Planowane wyłączenia prądu PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Tomasz Majewski   
środa, 11 lutego 2015 13:55, 115 odsłon

11.02.2015, godz. 8-15:

  • Tobolice (10-1783 Tobolice 1, 10-1328 Tobolice 2, 10-1344 Tobolice 3, 10-1789 Tobolice Osiedle);
  • Dzbenin numery: od 87 do 123, ulica Dobra od 1 do 6,Spokojna, Radosna, Pogodna, Brzozowa, Wspólna, Gwiaździsta, Księżycowa, Słoneczna (10-0084 Dzbenin 4, 10-1386 Dzbenin 6);
  • Pomian numer 87;
  • Czarnowiec  numery: od 23 do 37B, ulice: Jodłowa numery od 1 do 45, Sosnowa od 1 do 91, Kasztanowa od 1 do 26 (10-0048 Czarnowiec 3).

 

 
Utylizacja wyrobów zawierających azbest PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
poniedziałek, 09 lutego 2015 14:47, 281 odsłon

Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy w Rzekuniu ponownie planuje usuwanie odpadów zawierających azbest. Wszyscy mieszkańcy zainteresowani usunięciem pokryć dachowych z eternitu mogą składać wnioski w pokoju nr 15 Urzędu Gminy w Rzekuniu w terminie do końca lutego 2015 r.

Poprawiony: poniedziałek, 09 lutego 2015 14:57
Więcej…
 
Bezpłatne konsultacje PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Tomasz Majewski   
środa, 04 lutego 2015 14:06, 153 odsłon

W dniu 11 lutego 2015r. w Urzędzie Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33 w godz. 12.30-15.30 konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego w Ostrołęce p. Beata Błaszczak w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego będzie udzielała bezpłatnie informacji na temat możliwości pozyskiwania funduszy europejskich.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 59

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń jest obecnie 10257 mieszkańców z czego 5150 to kobiety a 5107 mężczyźni (wg stanu na dzień 31.12.2014 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 39 gości