Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.) ogłaszam dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci w przedszkolu:

1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na 2022 rok wynosi: 15 120,13 zł rocznie.

2. Statystyczna liczba dzieci, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wynosi: 129

3. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: 0

4. Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych: 0


Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.) ogłaszam dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci w oddziale przedszkolnym:

1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na 2022 rok wynosi: 11 080,96 zł rocznie.

2. Statystyczna liczba dzieci, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wynosi: 152

3. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: 0

4. Statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych: 2