Informacja jest archiwalna. Jej ważność wygasła 2024-01-18 23:00:00

Zakład Obsługi Gminy zaprasza do złożenia oferty na zadanie p.n: "Bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Rzekuń w 2024 r.

Szczegóły w załączniku: Biezace_utrzymanie_nawierzchni_bitumicznych_2024.pdf

ul. Kolonia 13, 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, dnia 12.012024 r.
ZOG.26.3.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB, 07411 Rzekuń
zaprasza do złożenia Oferty na: „Bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych na
terenie Gminy Rzekuń w 2024 roku".
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstk0Vô'Ch nawierzchni
bitumicznych na podstawie wskazań Zamawiającego na terenie Gminy Rzekuń.
Remont będzie wykonany w technologi uzupełnienia nawierzchni bitumicznej 0 łącznej
powierzchni do 465m2 z terminem realizacji do 24.12.2024 roku.
W zakres rzeczowy zamówienia wchodzi:
a) mechaniczne obcięcie krawędzi z nadaniem regularnych kształtów (lub frezowanie
mechaniczne);
b) usuniecie uszkodzonego fragmentu asfaltu, oczyszczenie, przygotowanie i
uzupełnienie brakującej podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31 mm;
c) regulacja znajdujących się w obszarze roboczym włazów studziennych, skrzynek
od zasuw lub hydrantów podziemnych;
d) oczyszczenie krawędzi;
e) skropienie dna ubytku emulsją asfaltowa, krawędzi zaś asfaltem;
ułożenie mieszanki mineralno-asfaltowej gr. Około 4 cm;
g) us'rzelnienie złączy gorącym asfaltem i zasypanie kruszywem;
h) uporządkowanie miejsca remontu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości planowanych remontów
cząstkowych bez podania przyczyn.
Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do roszczeń z tego tytułu.
Zamawiający dopuszcza wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni
bitumicznych za pomocą recyklera o ile jakość wykonywanych prac na tym nie ucierpi.

3. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
Proszę o przedstawienie oferty z rozbiciem na ceny netto oraz brutto za lm2
remontu.
Miejsce wykonywania usługi: Teren Gminy Rzekuń po wcześniejszym wskazaniu
zakresu prac przez wyznaczonego pracownika Zakładu Obsługi Gminy.
Termin realizacji zamówienia do 24.12.2024
Okres gwarancji: 12 miesięcy.
Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Bieżące utrzymanie nawierzchni
bitumicznych na terenie Gminy Rzekuń w 2023 roku" w sekretariacie Zakładu Obsługi
Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
do dnia:
19.01.2024 r. godz. 9:00.
Termin otwarcia ofert:
19.012024 r. godz. 9:15.
Warunki płatności: po przedłożeniu faktury, 30 dni roboczych, przelewem na konto.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Hubert Parzych teł. 534-537-000
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyn. O fakcie takim wszyscy składający Oferty zostaną poinformowani.
podpis
. Gminy
gr Danuta Orzołek
Str. 2

 • Podmiot udostępniający: Zakład Obsługi Gminy
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Danuta Orzołek
 • Wprowadził(a): Agnieszka Oparka
 • Czas wytworzenia: 12-01-24 12:01
 • Czas udostępnienia: 12-01-24 12:01
 • Ważność do: 19-01-24 00:00

Historia zmian

9466 Modyfikacja Bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Rzekuń w 2024 r. z 13-01-2024 15:25:16 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
 4. Autor modyfikacji
9457 Dodanie Bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Rzekuń w 2024 r. z 12-01-2024 12:13:04 dokonane przez Agnieszka Oparka
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
 14. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2