header image
Strona główna Ze szkół Dni Kultury Kurpiowskiej w Laskowcu
Dni Kultury Kurpiowskiej w Laskowcu PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Irena Cyran   
piątek, 18 lutego 2011 11:09, 2786 odsłon

7 grudnia 2010 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu odbył się XI Dzień Kultury Kurpiowskiej pod hasłem "Moze zieta coś ło Kurpsiach".

Uczniowie pod kierunkiem twórczyń ludowych Pani Czesławy Lewandowskiej i Pani Grażyny Pawelczyk wykonywali ozdoby choinkowe, wyroby z ciasta chlebowego: byśki, nowe latko. Zajęciom towarzyszyła muzyka kurpiowska.

O godzinie 1000 rozpoczął się szkolny konkurs recytatorski, w dwóch kategoriach wiekowych klas 0-III i IV-VI , na najpiękniej wyrecytowany wiersz gwarą kurpiowską. Występy uczniów oceniała komisja w składzie: Pani Katarzyna Mróz i Pani Anna Romejko z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Pani Czesława Lewandowska oraz Pani Katarzyna Grzybowska nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Laskowcu.

 

Na zakończenie konkursu uczniowie klas IV – V zaprezentowali gadkę kurpiowską pt. "Cyja robota cienzsa?". Młodzi artyści za swój występ otrzymali gromkie brawa, a komisja oczarowana występem obdarowała ich drobnymi upominkami.

Laureatami konkursu zostali:

- w kategorii klas 0 – III

  • I miejsce Bartłomiej Jakacki uczeń klasy "0"
  • II miejsce Izabela Marcińczyk uczennica klasy I
  • III miejsce Alicja Gumowska uczennica klasy III
  • wyróżnienie otrzymała Dominika Misiak uczennica klasy II

- w kategorii klas IV – VI

  • I miejsce Natalia Mróz uczennica klasy IV
  • II miejsce Paulina Zyśk uczennica klasy VI
  • III miejsce Karolina Rzepa uczennica klasy IV

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Wspaniałe nagrody, które otrzymali laureaci zostały ufundowane przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 1 w Laskowcu oraz Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

Po zakończeniu części konkursowej wszyscy uczestnicy i goście zostali poczęstowani tradycyjnym jadłem kurpiowskim: plackiem drożdżowym, chlebem ze smalcem i ogórkiem.

Swoją obecnością zaszczycili szkołę rodzice i dziadkowie, którzy podziwiali prace swoich pociech.

Organizatorkami i pomysłodawczyniami Dnia Kultury Kurpiowskiej są Panie Marianna Zalewska i Urszula Majkowska. Podobne spotkania przybliżające kulturę kurpiowską inicjowane są dwa razy w każdym roku szkolnym, w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Od 11 lat szkoła współpracuje z wyżej wymienionymi twórczyniami ludowymi, oraz Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce gdzie dzieci uczestniczą w lekcjach muzealnych, oglądają wystawy. Uczniowie młodszych klas corocznie odwiedzają Zagrodę Kurpiowską w Kadzidle gdzie uczestniczą w warsztatach etnograficznych "Ginące zawody".

Na zajęciach plastyczno – technicznych i zajęciach z edukacji regionalnej uczniowie wykonują pod okiem nauczycieli palmy kurpiowskie, wycinanki, dzięki czemu lepiej poznają przeszłość regionu, mają możliwość wzbogacenia wiedzy o kulturze Kurpiów.

Z rozmów z uczniami szkoły wynika, iż istnieje potrzeba organizowania tego typu imprez ponieważ interesuje ich historia kurpiowszczyzny, chcą poznać tradycje, zwyczaje i folklor Kurpiów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu Irena Cyran i organizatorzy składają podziękowanie Dyrekcji Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce za ufundowane nagrody i okazaną pomoc w zorganizowaniu uroczystości.

Poprawiony: piątek, 18 lutego 2011 11:33
 

Czy wiesz, że...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” informuje, iż na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) został wyznaczony termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantów zgodnych z zakresem określonym w § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (tekst jednolity Dz. U 2019 r. poz. 664 i 2023), tj. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, na zadania służące osiągnięciu celu projektu grantowego, zgodne z zakresem tematycznym Przedsięwzięcia LSR: ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności.

Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości