header image
Strona główna Zamówienia publiczne Zapytania ofertowe Dostawa nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Dostawa nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Agnieszka Głosek   
środa, 02 czerwca 2021 15:39, 372 odsłon

alt

Zamawiający Gmina Rzekuń z siedzibą przy ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na dostawę nowego 9 - osobowego samochodu (8+1) przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim.

1.    Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu grantu konkursowego pt.:„Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
2.    Postępowanie prowadzone  jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną w Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.


Pytanie do zapytania wraz z odpowiedzią:Pytanie_i_odpowied__.pdf

Treść ogłoszenia: Zapytanie_ofertowe.pdf

Załączniki:

Za____cznik_Nr_1.pdf

Za____cznik_Nr_2.pdf

Za____cznik_Nr_3.pdf

Za____cznik_Nr_4.pdf

Z____cznik_Nr_5.pdf

Historia dokumentu
04-06-2021 r., 14:50:36, Agnieszka Chełstowska-Wierzba
  • zmiana tekstu wstępnego.

02-06-2021 r., 15:50:22, Agnieszka Chełstowska-Wierzba, archiwum
  • zmiana tekstu wstępnego.

Poprawiony: piątek, 04 czerwca 2021 14:50
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 104 gości