header image
Strona główna Zamówienia publiczne Zapytania ofertowe Dostawa nowego 9 - osobowego samochodu (8+1) przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością.
Dostawa nowego 9 - osobowego samochodu (8+1) przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością. PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Paulina Pietrzak   
piątek, 14 maja 2021 13:10, 157 odsłon

alt

Zamawiający Gmina Rzekuń z siedzibą przy ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na dostawę nowego 9 - osobowego samochodu (8+1) przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnością, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim.

1.    Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu grantu konkursowego pt.:„Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
2.    Postępowanie prowadzone  jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną w Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3. Treść ogłoszenia zamieszczona na jest na stronie Bazy Konkurencyjności pod adresem linku: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/48313


Treść ogłoszenia: Zapytanie_ofertowe_Nr_FPZ.271.2.29.2021_r..pdf

Załącznik nr 1: Za__acznik_Nr_1.pdf

Załącznik nr 2: Za__acznik_Nr_2.pdf

Załącznik nr 3: Za__acznik_Nr_3.pdf

Załącznik nr 4: Za____cznik_Nr_4.pdf

Załącznik nr 5: Za__acznik_Nr_5.pdf

Historia dokumentu
04-06-2021 r., 14:49:57, Agnieszka Chełstowska-Wierzba
  • zmiana treści.

04-06-2021 r., 14:49:15, Agnieszka Chełstowska-Wierzba, archiwum
  • zmiana treści.

Poprawiony: piątek, 04 czerwca 2021 13:50
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń jest obecnie 10453 mieszkańców z czego 5234 to kobiety a 5219 mężczyźni (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 65 gości