header image
Strona główna Zamówienia publiczne Przetargi
Budowa obiektu sportowego typu pumptrack w msc. Rzekuń, gm. Rzekuń PDF Drukuj Email
czwartek, 04 lipca 2019 12:07

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowę obiektu sportowego typu pumptrack w msc. Rzekuń, gm. Rzekuń”

Treść ogłoszenia: Tresc_ogloszenia.pdf

SIWZ wraz z zał: SIWZ_wraz_zal.pdf

Edytowalne załączniki: Edytowalne_zal.odt

Program funkcjonalno - użytkowy: PFU_Pumptrack_Rzekun___2019.pdf

Załączniki do PFU:

Zalacznik_nr_1.jpg

Zalacznik_nr_2.jpg

Zalacznik_nr_3a.jpg

Zalacznik_nr_3b.jpgPoprawiony: czwartek, 04 lipca 2019 13:37
 
Budowa OSA w msc. Rzekuń wraz ze strefą street workout oraz budowa OSA w msc. Laskowiec wraz z budową pętli autobusowej przy ul. Kościelnej w Laskowcu PDF Drukuj Email
środa, 03 lipca 2019 11:24

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Budowę otwartej strefy aktywności w  msc. Rzekuń  wraz ze strefą street workout oraz budowę otwartej strefy aktywności w msc. Laskowiec  wraz z budową pętli autobusowej przy ul. Kościelnej w Laskowcu".

Treść ogłoszenia: Tresc_ogloszenia.pdf

SIWZ wraz z zał: SIWZ_wraz_zal._03072019.pdf

Edytowalne załączniki:Edytowalne_zalaczniki.odt

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA: Budowa otwartej strefy aktywności (OSA) oraz strefy street workout w msc. Rzekuń gm. Rzekuń.

Cz. budowlana
Projekt budowlany: Dokumentacja_projektowa.zip
Przedmiar robót:Przedmiary_rob__t.zip
STWiORB: STWiORB.zip

Cz. elektryczna
Projekt budowlany: Dokumentacja_projektowa.zip
Przedmiar robót:Przedmiar_rob__t.zip
STWiORB:STWiORB.zip

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA: Budowa otwartej strefy aktywności (OSA) w msc. Laskowiec oraz pętli autobusowej przy ul. Kościelnej w Laskowcu gm. Rzekuń.

Budowa otwartej strefy aktywności (OSA) w msc. Laskowiec
Cz. budowlana
Projekt budowlany: Dokumentacja_projektowa.zip
Przedmiar robót:Przedmiar_rob__t.zip
STWiORB: STWiORB.zip

Cz. elektryczna
Projekt budowlany: Dokumetacja_projektowa.zip
Przedmiar robót:Przedmiar_rob__t.zip
STWiORB: STWiORB.zip

Budowa pętli autobusowej przy ul. Kościelnej w Laskowcu

Program funkcjonalno - użytkowy:PFU_budowa_p__tli_autobusowej.pdf

PZT: PZT___Petla_autobusowa.pdf

Poprawiony: czwartek, 04 lipca 2019 07:55
 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
wtorek, 02 lipca 2019 12:48

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń”

Informacja z otwarcia ofert: Informacja_po_otwarciu_ofert_11072019.pdf

Treść ogłoszenia: Tre_____og__oszenia.pdf

SIWZ wraz z zał: SIWZ_z_zal.____wir.pdf

Edytowalne załączniki: Edytowalne_za__.odt


Poprawiony: czwartek, 11 lipca 2019 13:38
 
Budowa żłobka samorządowego w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu PDF Drukuj Email
wtorek, 25 czerwca 2019 13:42

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: ,,Budowa żłobka samorządowego w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu”

Informacja po otwarciu ofert:Informacja_po_otwarciu_ofert.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ: Do_Wykonawc__w__02072019.pdf

Treść ogłoszenia: Tre_____og__oszenia.pdf

SIWZ wraz z zał: SIWZ_wraz_zal.pdf

Edytowalne zał: Edytowlane_zalaczniki.odt


Poprawiony: środa, 03 lipca 2019 10:23
 
Budowa żłobka samorządowego w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu PDF Drukuj Email
piątek, 14 czerwca 2019 11:30

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: ,,Budowa żłobka samorządowego w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Zawiadomienie_o_uniewa__nieniu_postepowania_24062019.pdf

Treść ogłoszenia: Tresc_ogloszenia.pdf

SIWZ wraz z zał: SIWZ_wraz_zal.pdf

Edytowalne zał: Edytowlane_zalaczniki.odt


Projekt budowlany: PROJEKT_BUDOWLANY.zip
Projekt wyposażenia wnętrz: PROJEKT_WYPOSA__ENIA_WN__TRZ.zip
STWiOR: STWiOR.zip
Przedmiar robót: PRZEDMIAR_ROB__T.zip
Wizualizacje:WIZUALIZACJE.zip
Kanalizacja deszczowa w ul. Nowej w Rzekuniu: KANALIZACJA_DESZCZOWA_W_UL._NOWEJ.zip

Poprawiony: poniedziałek, 24 czerwca 2019 10:02
 
Budowa żłobka samorządowego w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu PDF Drukuj Email
piątek, 31 maja 2019 11:48

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.:,,Budowa żłobka samorządowego w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 13.06.2019r.:Do_Wykonawc__w_II.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ: Do_Wykonawc__w.pdf

Treść ogłoszenia: Tresc_ogloszenia.pdf
SIWZ wraz z zał:SIWZ_wraz_zal.pdf
Edytowalne zał:Edytowalne_zal.odt

Projekt budowlany:PROJEKT_BUDOWLANY.zip
Projekt wyposażenia wnętrz: PROJEKT_WYPOSA__ENIA_WN__TRZ.zip
STWiOR:STWiOR.zip
Przedmiar robót:PRZEDMIAR_ROB__T.zip
Wizualizacje:WIZUALIZACJE.zip
Kanalizacja deszczowa w ul. Nowej w Rzekuniu: KANALIZACJA_DESZCZOWA_W_UL._NOWEJ.zip

Poprawiony: piątek, 14 czerwca 2019 10:25
 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu - X etap, Dzbeninie - III etap, Czarnowcu ul. Świerkowej, w drodze gminnej ozn. nr geod. 149 w Tobolicach oraz w ul. Leszczynowej w Rzekuniu, gm. Rzekuń PDF Drukuj Email
piątek, 19 kwietnia 2019 08:31

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Laskowcu - X etap, Dzbeninie - III etap, Czarnowcu  ul. Świerkowej, w drodze gminnej ozn. nr geod. 149 w Tobolicach oraz w ul. Leszczynowej w Rzekuniu, gm. Rzekuń”

Zawiadomienie o wyborze ofert: Zawiadomienie_o_wyborze_ofert30052019.pdf

Informacja po otwarciu ofert: Informacja_po_otwarciu_ofert.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ: Do_Wykonawcow.pdf

Treść ogłoszenia:Tresc_ogloszenia.pdf

SIWZ wraz z zał: SIWZ_wraz_zal..pdf

Edytowalne zał:Edytowalne_zalaczniki.odt

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA: Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Laskowiec gm. Rzekuń - X etap.

Projekt budowlany:  Dokumentacja_projektowa.zip
Przedmiar robót: Przedmiar_rob__t.zip
STWiORB: Specyfikacje_techniczne.zip
Opinia geotechniczna: Opinia_geotechniczna.zip

CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA: Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Dzbenin gm. Rzekuń - III etap.

Projekt budowlany:  Projekt_budowlany.zip
Przedmiar robót: Przedmiar_rob__t.zip
STWiORB: STWiORB.zip
Opinia geotechniczna: Opinia_geotechniczna.zip

CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA: Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Świerkowej w msc. Czarnowiec, w drodze ozn. nr geod. 149 w msc. Tobolice oraz w ul. Leszczynowej w msc. Rzekuń, gm. Rzekuń.

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Świerkowej w msc. Czarnowiec:

Program funkcjonalno - użytkowy wraz z załącznikiem graficznym:PFU_Czarnowiec.zip

Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze ozn. nr geod. 149 w msc. Tobolice oraz w ul. Leszczynowej w msc. Rzekuń

Program funkcjonalno - użytkowy wraz z załącznikami graficznymi:PFU_Tobolice_i_Rzeku__.zip

Poprawiony: czwartek, 30 maja 2019 10:47
 
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2019 do 06.05.2022 roku PDF Drukuj Email
piątek, 12 kwietnia 2019 09:12

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2019 do 06.05.2022 roku".

Informacja po otwarciu ofert: Informacja_po_otwarciu_ofert.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ: Do_Wykonawc__w.pdf

Treść ogłoszenia: Tresc_ogloszenia.pdf

SIWZ wraz z zał: SIWZ_na_ubezpieczenie_Gmina_Rzekun_2019___2022.pdf

Edytowalne załączniki:

Załącznik A - Zalacznik_A.doc,

Załącznik B - Zalacznik_B.doc

Załącznik C - Zalacznik_C.doc,

Załącznik D - Zalacznik_D.doc;

Załączniki 01 – 12 – wykazy ubezpieczanego mienia: Zalaczniki_01_12.zip

Zawiadomienie o wyborze ofert: zawiadomienie_o_wyborze_ofert.pdfPoprawiony: środa, 24 kwietnia 2019 14:14
 
Budowa miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowościach Dzbenin, Rozwory i Zabiele, gm. Rzekuń PDF Drukuj Email
poniedziałek, 01 kwietnia 2019 13:18

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn. „Budowa miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowościach Dzbenin, Rozwory i Zabiele, gm. Rzekuń”:

Zawiadomienie o wyborze ofert: Zawiadomienie_o_wyborze_ofert_07052019.pdf


Informacja z otwarcia ofert: Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf


Treść ogłoszenia: Tresc_ogloszenia.pdf,

SIWZ wraz z zał: SIWZ_wraz_zal._MILA.pdf,

Edytowalne załączniki:Edytowalne_zalaczniki.odt.

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA: Budowa miejsca integracji i lokalnej aktywności w msc. Dzbenin, gm. Rzekuń.
Projekt budowlany:Projekt.zip
Przedmiar robót: Przedmiar_rob__t___Dzbenin.pdf
STWiORB:STWiORB.pdf
CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA: Budowa miejsca integracji i lokalnej aktywności w msc. Rozwory, gm. Rzekuń.
Projekt budowlany:Projekt.zip
Przedmiar robót: Przedmiar_rob__t___Rozwory.pdf
STWiORB:STWiORB.pdf
CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA: Budowa miejsca integracji i lokalnej aktywności w msc. Zabiele, gm. Rzekuń.
Projekt budowlany:Projekt.zip
Przedmiar robót: Przedmiar_rob__t___Zabiele.pdf
STWiORB:STWiORB.pdf

Poprawiony: wtorek, 07 maja 2019 14:03
 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
środa, 13 marca 2019 14:07

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń”:

Zawiadomienie o wyborze ofert: Zawiadomienie_o_wyborze_ofert.pdf

Informacja po otwarciu ofert: Informacja_po_otwarciu_ofert.pdf

Treść ogłoszenia:Tresc_ogloszenia.pdf

SIWZ wraz z zał: SIWZ_z_zal.__zwir.pdf

Edytowalne załączniki:Edytowalne_zalaczniki.odt


Poprawiony: piątek, 05 kwietnia 2019 12:53
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 27

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń na 100 kobiet przypada 100 mężczyzn (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 89 gości