header image
Strona główna Zamówienia publiczne Przetargi
Wykonanie ciągów pieszo – jezdnych i utwardzenie terenu przy budynku świetlicy w Ławach PDF Drukuj Email
piątek, 18 maja 2018 12:42

Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na wykonanie ciągów pieszo – jezdnych i utwardzenie terenu przy budynku świetlicy w Ławach.

Poprawiony: piątek, 18 maja 2018 13:26
Więcej…
 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Czarnowiec - ul. Baśniowa PDF Drukuj Email
piątek, 27 kwietnia 2018 14:00

Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Czarnowiec - ul. Baśniowa”.

Poprawiony: piątek, 27 kwietnia 2018 14:25
Więcej…
 
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ,,Budowę kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie" PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 kwietnia 2018 13:01

Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ,,Budowę kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie".

Poprawiony: poniedziałek, 23 kwietnia 2018 15:11
Więcej…
 
,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie II etap i Laskowcu X etap” PDF Drukuj Email
piątek, 13 kwietnia 2018 11:06

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie II etap i Laskowcu X etap”.

Zawiadomienie o wyborze ofert dla części I zamówienia: Zawiadomienie_o_wyborze_ofert_11052018.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu II części zamówienia ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Laskowiec gm. Rzekuń-X etap" :Zawiadomienie_o_uniewa__nieniu_postepowania__II_cz______.pdf

Informacja po otwarciu ofert: Informacja_po_otwarciu_ofert.pdf

Zmiana treści ogłoszenia SIWZ: Zawiadomienie_o_zmianie_og__oszenia_19042018.pdf 

Zmiana SIWZ: Zmiana_SIWZ_19042028..pdf

Treść ogłoszenia:Tresc_ogloszenia.pdf

SIWZ wraz z zał: SIWZ_wraz_zal..pdf

Edytowalne zał: Edytowalne_zalaczniki.odt


Część I zamówienia: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Dzbenin gm. Rzekuń – II etap”

Część II zamówienia: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Laskowiec gm. Rzekuń– X etap”


Poprawiony: piątek, 11 maja 2018 11:27
 
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej PDF Drukuj Email
środa, 11 kwietnia 2018 13:49

Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Ławskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej”.

Poprawiony: poniedziałek, 23 kwietnia 2018 13:01
Więcej…
 
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany dachu i zagospodarowania terenu PDF Drukuj Email
poniedziałek, 09 kwietnia 2018 13:04

Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Termomodernizację i wymianę poszycia dachu wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w miejscowości Zabiele".

Poprawiony: poniedziałek, 09 kwietnia 2018 13:13
Więcej…
 
Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji w Borawem PDF Drukuj Email
środa, 04 kwietnia 2018 13:20

Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ,,Budowę kanalizacji sanitarnej w Borawem"

Poprawiony: środa, 04 kwietnia 2018 13:31
Więcej…
 
,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie II etap i Laskowcu X etap” PDF Drukuj Email
piątek, 02 marca 2018 16:15

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Dzbeninie II etap i Laskowcu X etap”.

Unieważnienie postępowania: Uniewa__nienie_post__powania.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ: Do_Wykonawc__w_..pdf

Zmiana treści ogłoszenia: Zmiana_tre__ci_og__oszenia_08032018.pdf

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Zmiana_SIWZ_08032018.pdf

Treść ogłoszenia:Tre_____og__oszenia.pdf

SIWZ wraz z zał:SIWZ_wraz_zal..pdf

Edytowalne zał: Edytowalne_za____czniki.odt


Część I zamówienia: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Dzbenin gm. Rzekuń – II etap”

Projekt budowlany: Sie___kanalizacji_sanitarnej.zip, Przy____cza_ekektroenergetyczne.zip

Przedmiar robót: Kanalizacja___Dzbenin_(przedmiar).pdf

STWiORB: Sie___kanalizacyjna.zip, Przy____cza_energetyczne.zip

Opinia geotechniczna: Opinia_geotechniczna.zip

Część II zamówienia: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Laskowiec gm. Rzekuń– X etap”

Projekt budowlany:Dokumentacja_projektowa___br._sanitarna.zip,

Dokumentacja_projektowa___br._elektryczna.zip

Przedmiar robót: Przedmiar_rob__t.pdf

Opinia geotechniczna:Opinia_geotechniczna.zip

STWiORB:Bran__a_sanitarna.zip, Bran__a_elektryczna.zipPoprawiony: piątek, 16 marca 2018 14:51
 
Przebudowa: drogi gminnej ozn. nr 1351 w Borawem, ul. Poligonowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej, ul. Bema w Rzekuniu, ul. Wspólnej i dr. ozn. nr geod. 530 w Dzbeninie. PDF Drukuj Email
piątek, 02 marca 2018 12:33

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: "Przebudowa: drogi gminnej ozn. nr 1351 w Borawem, ul. Poligonowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej, ul. Bema w Rzekuniu, ul. Wspólnej i dr. ozn. nr geod. 530 w Dzbeninie."   

Zawiadomienie o wyborze ofert oraz unieważnieniu III części zamówienia: Zawiadomienie_o_wyborze_ofert_oraz_uniewa__nieniu_cz____ci_III_zam__wienia.pdf 

Informacja po otwarciu ofert: Informacja_po_otwarciu_ofert.pdf

Treść ogłoszenia: Tre_____og__oszenia.pdf

SIWZ wraz z zał: SIWZ_wraz_zal..pdf

Edytowalne zał: Edytowalne_za____czniki.odt


Część I zamówienia: Przebudowa drogi gminnej ozn. nr 1351 w Borawem

Część II zamówienia: Przebudowa ul. Poligonowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej

Część III zamówienia: Przebudowa ul. Bema w Rzekuniu

Część IV zamówienia: Przebudowa odcinka ul. Wspólnej i dr. ozn. nr geod.  530 w Dzbeninie


Poprawiony: wtorek, 27 marca 2018 14:54
 
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
piątek, 23 lutego 2018 10:48

 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ,,Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń"

Zawiadomienie o wyborze ofert: Zawiadomienie_o_wyborze_ofert_15032018.pdf

Informacja po otwarciu ofert: Informacja_po_otwarciu_ofert.pdf

Treść ogłoszenia:Tre_____og__oszenia.pdf

SIWZ wraz z zał: SIWZ_wraz_zal.____wir.pdf

Edytowalne zał: Edytowlane_zal.odt


Poprawiony: czwartek, 15 marca 2018 13:03
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 24

Czy wiesz, że...

Awarie sieci kanalizacji sanitarnej należy zgłaszać pod nr telefonów 994 lub 29 760 32 61.

Naszą witrynę przegląda teraz 212 gości