header image
Strona główna Zakład Obsługi Gminy Informacje Zmiana zasad wydawania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Zmiana zasad wydawania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Danuta Orzołek   
środa, 28 października 2020 13:58, 1672 odsłon

Zakład Obsługi Gminy informuje, że na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333) od 19 września br. zmieniły się zasady składania, rozpatrywania i wydawania wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej alti kanalizacyjnej oraz realizacji budowy przyłączy.

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia:
    • dane zawarte we wniosku są ustalone w w/w ustawie. Do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu. Wniosek jest do pobrania na stronie internetowej lub w siedzibie Zakładu.

Termin rozpatrywanie wniosku:
    1) 21 dni na wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej.
    2) 45 dni na wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

Realizacja budowy przyłącza:
Realizacja budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych może być wykonana w trybie art. 29 Prawa Budowlanego: na zgłoszenie lub w trybie art. 29a bez zgłoszenia:tj.:
    a) budowa przyłączy w trybie art. 29 wymaga sporządzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu z opisem technicznym instalacji, wykonanym przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane
    b) budowa przyłącza w trybie art. 29a wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Sporządzenie planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uwzględniającego warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne upoważnia podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci lub inny podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do wykonania przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z tym planem.

Zakład informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obowiązuje nowy wzór wniosku o wydanie warunków przyłączania do sieci.
Prawidłowo wypełniony wniosek, uzupełniony o niezbędny załącznik graficzny pozwoli na przystąpienie Zakładu do opracowania warunków przyłączania do sieci, które stanowić będą podstawę wykonania i odbioru technicznego przyłączy wodno-kanalizacyjnego.
Nowy wzór winsoku  jest do pobrania w naszej zakładce: Formularze i druki.

Historia dokumentu
28-10-2020 r., 13:38:32, Agnieszka Oparka
  • zmiana tytułu,
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

28-10-2020 r., 13:23:19, Agnieszka Oparka, archiwum
  • dodanie artykułu.
Poprawiony: środa, 28 października 2020 14:38
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Uprzejmie informujemy mieszkańców i interesantów, że w dniu 7 stycznia 2022 roku (piątek) Urząd Gminy w Rzekuniu będzie nieczynny. Dzień ten został wprowadzony Zarządzeniem Nr 146/2021 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 20 grudnia 2021 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Rzekuniu jako dzień wolny od pracy, w zamian za święto ustawowo wolne przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 roku.

Naszą witrynę przegląda teraz 79 gości