header image
Strona główna Zakład Obsługi Gminy Informacje Nielegalne przyłącza
Nielegalne przyłącza PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Norbert Kolanowski   
piątek, 02 grudnia 2011 10:15, 2783 odsłon

Szanowni Państwo,

W związku z ujawnionymi w ostatnim czasie przypadkami nielegalnego poboru wody oraz nielegalnego wprowadzania ścieków i wód opadowych do kanalizacji sanitarnej, informuję iż za takie działania grożą dotkliwe sankcje finansowe.

Zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, aby dokonać przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej i/lub wodociągowej muszą być spełnione wszystkie formalności podane w ww. aktach prawnych.

Podstawowe formalności to m. in.:

  • opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przyłącza, wykonanego na podstawie wydanych warunków technicznych i uzgodnienie go z ZOG w Rzekuniu jako właścicielem sieci,
  • zgłoszenie właściwemu organowi zamiaru wykonania przyłącza (tj. ZOG),
  • dokonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego przyłącza oraz naniesienie go na zasób map geodezyjnych i kartograficznych.

Wykonane i włączone do naszej sieci przyłącze kanalizacyjne i/ lub wodociągowe bez spełnienia wszystkich wymogów jest w świetle obowiązującego prawa nielegalne.

Nielegalne także jest wprowadzanie wód opadowych do sieci kanalizacyjnej.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. umożliwia nałożenie kary na właściciela nieruchomości w przypadku wykonania przez niego nielegalnego przyłącza oraz odprowadzania ścieków bez zawartej umowy. W takich przypadkach grozi kara ograniczenia wolności lub grzywny do 10.000 zł, a dodatkowo organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz ZOG w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ZOG. Nielegalny pobór wody z urządzeń wodociągowych (dotyczy to także hydrantów) podlega karze grzywny do 5.000 zł.

Wzywam do uregulowania stanu prawnego posiadanych przyłączy. Osoby, które do końca stycznia 2012 r. same zgłoszą chęć legalizacji nie będą karane grzywną.

Historia dokumentu
06-12-2011 r., 12:24:06, Tomasz Majewski
  • zmiana treści.

06-12-2011 r., 12:23:20, Tomasz Majewski, archiwum
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

Poprawiony: wtorek, 06 grudnia 2011 13:24
 

Czy wiesz, że...

Wójt Gminy Rzekuń zaprasza do udziału w konkursie "Najładniejsza posesja gminy Rzekuń w 2020 roku".

W inicjatywie mogą wziąć udział wszyscy właściciele prywatnych posesji z terenu gminy Rzekuń oraz użytkownicy posiadający prawo do dysponowania nieruchomością. Konkurs będzie trwał od 30 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy z pasją dbają o swoje ogrody i najbliższe otoczenie.

Naszą witrynę przegląda teraz 123 gości