Informacja Drukuj
Autor (źródło): Kierownik ZGK Norbert Kolanowski   
czwartek, 02 czerwca 2011 09:48, 1741 odsłon

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu informuje, iż do wykonania przyłącza wodociągowego i/ lub kanalizacyjnego należy w siedzibie ZGK złożyć:

 1. Oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem.
 2. Mapkę geodezyjną (wyrys działki) do celów projektowych, aktualną.
 3. Pobrać warunki techniczne wykonania przyłącza wodociągowego i/ lub kanalizacyjnego po dokonaniu opłaty w wysokości 260 zł w ZGK.
 4. Wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z warunkami technicznymi przez uprawnionego projektanta.
 5. Na 3 dni przed przystąpieniem do wykonania przyłącza należy pisemnie powiadomić ZGK o tym fakcie.
 6. Wykonanie przez osoby fizyczne lub firmę posiadającą uprawnienia  do wykonywania przyłącza wodociągowego bądź kanalizacyjnego (zabrania się zasypania przyłącza przed dokonaniem odbioru przez ZGK)
 7. Zgłoszenie do ZGK wykonania przyłącza (na podstawie protokołu odbioru).
 8. Zawarcie umowy z ZGK w Rzekuniu na dostawę wody lub ścieków.
Historia dokumentu
02-06-2011 r., 10:19:18, Tomasz Majewski
 • zmiana tytułu,
 • zmiana tekstu wstępnego.

02-06-2011 r., 09:51:06, Anna Wielga, archiwum
 • dodanie artykułu.
Poprawiony: czwartek, 02 czerwca 2011 10:19