header image
Strona główna Zakład Obsługi Gminy
Zakład Obsługi Gminy

Szanowni Państwo,
W przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na terenie gminy Rzekuń prosimy o niezwłoczne zgłaszanie tego faktu do ZOG w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, tel. 29 643 20 55 (w dni powszednie w godz. 7- 15).

Poza godzinami pracy i w dni wolne od pracy bezpośrednio naszemu pracownikowi:

  • Dariusz Kwiatkowski tel. 660 326 054.

Za wszelkie utrudnienia, które się pojawiają w czasie usuwania awarii - przepraszamy.Informacja PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Kierownik ZGK Norbert Kolanowski   
czwartek, 02 czerwca 2011 09:29

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu informuje, iż do wykonania przyłącza wodociągowego
i/lub kanalizacyjnego należy w siedzibie ZGK złożyć:

1. Oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem.
2. Mapkę geodezyjną (wyrys działki) do celow projektowych, aktualną.
3. Pobrać warunki techniczne wykonania przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego po
dokonaniu opłaty w wysokości 260 zł w ZGK.
4. Wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z warunkami technicznymi przez uprawnionego projektanta.
5. Na 3 dni przed przystąpieniem do wykonania przyłącza należy pisemnie powiadomić ZGK o tym fakcie.
6. Wykonanie przez osoby fizyczne lub firmę posiadającą uprawnienia  do wykonywania przyłącza
wodociągowego bądź kanalizacyjnego (zabrania się zasypania przyłącza przed dokonaniem
odbioru przez ZGK)
7. Zgłoszenie do ZGK wykonania przyłącza (na podstawie protokołu odbioru).
8. Zawarcie umowy z ZGK w Rzekuniu na dostawę wody lub ścieków.

Poprawiony: piątek, 08 lipca 2011 12:13
 
Informacja PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Anna Wielga   
środa, 25 maja 2011 09:35

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu przypomina o obowiązku terminowego regulowania zobowiązań za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.
Informujemy, iż przeterminowane z tego tytułu zaległości będziemy przekazywać firmie windykacyjnej.

Kierownik ZGK w Rzekuniu
Norbert Kolanowski

Poprawiony: środa, 25 maja 2011 11:34
 
Informacja PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Kierownik ZGK Norbert Kolanowski   
środa, 25 maja 2011 08:14

W związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej przy ul. Mazowieckiej w dniu 25.05.2011 (środa) od godz. 8:40 nastąpi przerwa w dostawie wody.  Planowany termin przywrócenia dostawy wody godzina 11:00 w dniu 25.05.2011r. Za niedogodności związane z zakłóceniami w zaopatrzenie w wodę ZGK w Rzekuniu przeprasza swoich odbiorców.

Poprawiony: środa, 25 maja 2011 11:33
 
Informacja PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Anna Wielga   
środa, 25 maja 2011 08:00

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu apeluje do mieszkańców Gminy o oszczędne gospodarowanie wodą. Eksploatowane ujęcie wody ma ograniczoną wydajność i nie jesteśmy w stanie zaspokoić pełnego zapotrzebowania w sezonie letnim (co obserwujecie Państwo w postaci
zmniejszonego ciśnienia wody w sieci).

Poprawiony: środa, 25 maja 2011 11:32
Więcej…
 
Dostawa materiałów do rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej obręb Rzekuń ul. Sadowa, Jarzębinowa, Radosna i inne PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Kierownik Zakładu Norbert Kolanowski   
piątek, 01 kwietnia 2011 15:14
Poprawiony: czwartek, 12 maja 2011 00:11
 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 następna > ostatnia >>

Strona 36 z 38
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Zaścianek Mazowsza" ogłosiło nabór wniosków o przyznanie pomocy nr I/2022 oraz nr II/2022 w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje dotyczące Przedsięwzięcia MILA - Miejsca Integracji i Lokalnej Aktywności oraz Start Produkcji i Usług.

Naszą witrynę przegląda teraz 93 gości