header image
Strona główna Z Gminy Informacja w sprawie zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych
Informacja w sprawie zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Sławomir Królak   
środa, 16 listopada 2022 09:23

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych umożliwiającej samorządom sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie nieprzekraczającej 2 000 zł brutto za 1 tonę, oraz mając na uwadze złożone przez mieszkańców deklaracje dotyczące zapotrzebowania na zakup węgla, Gmina Rzekuń informuje, iż podjęła decyzję o włączeniu się do tego programu i w przewidzianym czasie zamieściła na stronie BIP stosowne oświadczenie.

https://www.rzekun.pl/bipd/files/1058431067cc0/Zawiadomienie_z_dnia_08.11.2022_r..pdf

Obecnie zgodnie z rekomendowaną przez Ministra Aktywów Państwowych procedurą oczekujemy na przesłanie nam projektu umowy łączącej Gminę Rzekuń z podmiotem wprowadzającym węgiel do obrotu (jednostką wskazaną przez Ministra Aktywów Państwowych). Do dnia dzisiejszego gminy nie znają warunków współpracy, które mają być w niej zawarte.

Gospodarstwo domowe objęte programem ma prawo do zakupu 1,5 tony węgla w 2022 roku oraz kolejnej 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r. po złożeniu stosownego wniosku. Opał po preferencyjnej cenie jest dostępny dla osób, które są uprawnione do dodatku węglowego oraz dla osób, które nie złożyły dotychczas wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a dokonały zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) głównego źródła ciepła na paliwo stałe.

W celu przeprowadzenia szybszej dystrybucji węgla na terenie gminy Rzekuń, prosimy o wypełnienie załączonego wniosku o zakup preferencyjnego paliwa stałego: 

WNIOSEK_O_ZAKUP_PREFERENCYJNY_PALIWA_STA__EGO_RZEKUN.pdf

oraz dostarczenie go do Urzędu Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń. 

W przypadku podpisania umowy z podmiotem wprowadzającym węgiel do obrotu:

1. Gmina prowadzić będzie sprzedaż węgla dostarczanego przez podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych przez wskazany Punkt/Punkty sprzedaży.

2. Gmina nie będzie miała wpływu na jakość dostarczonego jej węgla. Za jakość węgla odpowiadać będą podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych. Oferowany gminom do sprzedaży węgiel będzie posiadał niezbędne certyfikaty jakości.

3. Preferencyjnego zakupu węgla może dokonać jedynie uprawniona osoba z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym.

4. Cena zakupu węgla po cenie preferencyjnej nie może przekroczyć 2 000 zł brutto za tonę niezależnie od asortymentu.

5. Do ceny nie jest wliczany koszt dostarczenia węgla z punktu sprzedaży do gospodarstwa domowego.

6. Wnioskodawca zostanie poinformowany na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu o przyznaniu lub odmowie możliwości zakupu preferencyjnego paliwa stałego.

7. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i opłaceniu faktury (faktury trzeba  opłacić w Banku Spółdzielczym obsługującym Urząd lub przelewem na konto Urzędu Gminy z dowolnego banku), będzie możliwy odbiór węgla (na podstawie kopii faktury oraz dowodu wpłaty).

Ponadto trzeba będzie złożyć oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Oświadczenia składa się pod groźbą odpowiedzialności karnej.

Poprawiony: poniedziałek, 05 grudnia 2022 14:54
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...


Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości