Zapraszamy do wypełnienia ankiety Drukuj
Autor (źródło): Urząd Gminy w Rzekuniu   
piątek, 01 lipca 2022 08:58

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wypełnienia ankiety o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa "Obszar Strategicznej Interwencji Ostrołęka", który obejmuje: miasto Ostrołękę, gminę miejsko-wiejską Myszyniec oraz gminy Lelis, Olszewo-Borki, Rzekuń, Goworowo, Kadzidło.

Opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju. Wyniki ankiety pomogą lepiej zdiagnozować obszar funkcjonalny, a tym samym zbudować dobrą strategię, która posłuży m.in. do pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój miasta i gmin. Pozwolą też lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. 

Ankieta jest anonimowa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Wypełnijcie już teraz! Poniżej link do ankiety:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vrzqjrjlv7czj7gz8vexvkrv

Poprawiony: piątek, 01 lipca 2022 09:53