Opieka wytchnieniowa - edycja 2022 Drukuj
Autor (źródło): Katarzyna Grzymała, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu   
piątek, 15 października 2021 12:22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu informuje o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.
Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

W pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

  1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
  2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub
  3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.


Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania w/w członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną. Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne.
Więcej informacji dotyczących programu można uzyskać:

  1. Osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B
  2. Telefonicznie dzwoniąc pod numer 29 643 20 80
  3. Na stronie internetowej http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program-opieka wytchnieniowa-edycja-2022

Z uwagi na krótki termin naboru wniosków osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny do dnia 19.10.2021 r. w godzinach pracy Ośrodka tj. w dniach poniedziałek, środa, czwartek,  od godz. 7.45 do godz. 15.45, wtorek 7.45 do 16.45 oraz w piątek w godzinach od 8.45 do 14.45
Usługę opieki wytchnieniowej przyznaje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz Karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej.
Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu formę wsparcia w 2022 r. i aplikowanie o środki finansowe na realizację programu.