header image
Strona główna Z Gminy Opieka wytchnieniowa - edycja 2022
Opieka wytchnieniowa - edycja 2022 PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Katarzyna Grzymała, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu   
piątek, 15 października 2021 12:22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu informuje o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.
Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

W pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

  1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
  2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub
  3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.


Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania w/w członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną. Usługi opieki wytchnieniowej są bezpłatne.
Więcej informacji dotyczących programu można uzyskać:

  1. Osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1B
  2. Telefonicznie dzwoniąc pod numer 29 643 20 80
  3. Na stronie internetowej http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program-opieka wytchnieniowa-edycja-2022

Z uwagi na krótki termin naboru wniosków osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny do dnia 19.10.2021 r. w godzinach pracy Ośrodka tj. w dniach poniedziałek, środa, czwartek,  od godz. 7.45 do godz. 15.45, wtorek 7.45 do 16.45 oraz w piątek w godzinach od 8.45 do 14.45
Usługę opieki wytchnieniowej przyznaje się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz Karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej.
Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu formę wsparcia w 2022 r. i aplikowanie o środki finansowe na realizację programu.

 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń za pośrednictwem usługi SMS.

Mieszkańcy mogą też zgłaszać awarie oświetlenia ulicznego telefonicznie 29 761 79 61 od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16 lub poczta elektroniczną na adres marek.bebenek@bemarrzekun.pl.

Naszą witrynę przegląda teraz 62 gości