Toalety w strażnicy w Dzbeninie przejdą remont Drukuj
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
piątek, 13 sierpnia 2021 14:30

Gmina Rzekuń pozyskała dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego na modernizację strażnicy w Dzbeninie. Środki zostaną przeznaczone na remont dwóch toalet - damskiej i męskiej.

Koszt remontu pomieszczeń sanitarno-higienicznych w strażnicy w Dzbeninie opiewa na kwotę ponad 43 tys. złotych.

Gmina na zadanie pn. "Remont łazienek w strażnicy OSP Dzbenin" otrzymała 25 tys. zł dofinansowania ze środków województwa mazowieckiego w ramach programu "Mazowieckie Strażnice OSP-2021". Brakująca kwota będzie pochodziła z budżetu samorządu gminnego.

- Pozyskane pieniądze będą wsparciem remontu toalet, które są obecnie w złym stanie, nie spełniają wymogów użytkowych w kategorii budynku. Kompleksowe odnowienie pomieszczeń jest niezbędne. Właściwie przygotowane i estetyczne toalety podniosą komfort pracy strażaków - ochotników - podkreśla Bartosz Podolak, wójt gminy Rzekuń.

 Zakres robót obejmie:
- prace rozbiórkowe istniejącego zagospodarowania bez odzysku (stan materiałów uniemożliwia ich powtórne wbudowanie)
- wykonanie okładzin ściennych i podłogowych, nowych instalacji wewnętrznych, elektrycznej wraz z oświetleniem, wentylacją mechaniczną i podgrzaniem wody użytkowej oraz sanitarnej z zabudową przewodów instalacyjnych
- wbudowanie nowych urządzeń tzw. białego montażu, wyposażenia higienicznego m.in. dozowników do płynu dezynfekcyjnego i mydła
- rozbudowę i wymianę stolarki otworowej drzwiowej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dzbeninie to umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt jednostka ratownicza, przeznaczona w szczególności do walki z pożarem oraz klęskami żywiołowymi w ratownictwie lądowym i wodnym. Zrzesza 43 członków, w tym 35 mężczyzn i 8 kobiet. Z uwagi na swoją lokalizację oraz teren działania nadbrzeża Narwi w 2020 roku do OSP Dzbenin trafił nowy sprzęt ratowniczy przeznaczony do działań na wodzie. Jednostka bierze  też czynny udział w obronie cywilnej. Prowadzi działania społeczne, które aktywizują i edukują mieszkańców o sposobach ochrony przed pożarami oraz konieczności stosowania zabezpieczeń przeciwpożarowych. W ubiegłym roku strażacy przeprowadzili 80 czynnych akcji ratowniczych.

Poprawiony: poniedziałek, 27 września 2021 13:49