header image
Strona główna Z Gminy Gmina Rzekuń z rekordowem budżetem. Przybywa mieszkańców, zwiększa się liczba inwestycji
Gmina Rzekuń z rekordowem budżetem. Przybywa mieszkańców, zwiększa się liczba inwestycji PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
środa, 14 lipca 2021 15:29

Radni gminy Rzekuń ponownie obdarzyli wójta Bartosza Podolaka zaufaniem i udzielili absolutorium. Oznacza to, że włodarz prawidłowo zrealizował założenia budżetu za ubiegły rok. Pozytywną opinię wydała także Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO). Sesja Rady Gminy Rzekuń odbyła się 13 lipca 2021 r.

Na początku sesji samorządowcy zapoznali się z obszernym raportem o stanie gminy za 2020 r., który zawierał informacje dotyczące m.in. inwestycji, oświaty, pomocy społecznej czy ekologii. Na uwagę zasługuje fakt, że realizacja inwestycji na przestrzeni lat ma tendencję wzrostową. W 2018 roku wydatki poniesione na zadania wyniosły ogółem 5 665 381,42 zł, w 2019 - 13 232 127,36 zł, natomiast w 2020 - aż 14 688 888,02 zł. Gmina Rzekuń zrealizowała również wiele istotnych przedsięwzięć w zakresie oświaty i wychowania. Kwota wydatków przeznaczonych na ten cel w ubiegłym roku wyniosła 280.216,94 zł. Ponadto samorząd pozyskał 160.000,00 zł dofinansowania w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu”, dzięki czemu wykonał remont i wyposażył w sprzęt gastronomiczny stołówki w SP Rzekuń i Laskowiec. Dodatkowo w czasie pandemii gmina pozyskała środki zewnętrzne, za co zakupiła sprzęt komputerowy do zdalnej nauki: laptopy, tablety, monitory czy urządzenia wielofunkcyjne. Łącznie na zadania z zakresu oświaty w 2020 roku wydatkowano 766 582,20 zł (inwestycje i środki zewnętrzne). Dla porównania, w 2019 roku  była to kwota 141 tys. zł, a w 2018  - nieco ponad 39 tys. zł
.
Należy podkreślić, że największym i najbardziej oczekiwanym przez mieszkańców gminy przedsięwzięciem było wybudowanie innowacyjnego Żłobka Samorządowego w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja znalazła się wśród najlepszych edukacyjnych projektów z całej Europy w plebiscycie „Innowacje w Polityce”. Placówka może pochwalić się również nagrodą „Innowacyjny Żłobek 2020”. Tytuł ten samorząd otrzymał w Ogólnopolskim Konkursie „Żłobki i Kluby Dziecięce 2020”. W 2020 roku żłobek miał pod swoją opieką 50 dzieci do lat 3. Placówka korzysta obecnie z unijnego dofinansowania w kwocie 2 200 000 zł.
Na terenie gminy Rzekuń obserwuje się także tendencję wzrostową związaną z liczbą mieszkańców. Stan ludności na koniec grudnia 2020 r. wyniósł 10 810 osób, czyli o 214 więcej niż w roku 2019.  Bardzo cieszy również fakt, że w ubiegłym roku urodziło się 122 dzieci, czyli o 22 więcej niż w 2019 roku. Na wzrost liczby mieszkańców w gminie Rzekuń bez wątpienia mają wpływ nie tylko piękne walory krajobrazowe i rekreacyjne, ale również nowoczesna infrastruktura, która stale jest rozbudowywana i unowocześniana.

- Za nami trudny rok, był czas pandemii koronawirusa, zetknęliśmy się z wrogiem, którego wcześniej nie znaliśmy, ale i z nim poradziliśmy sobie. Mam nadzieję, że dalej i bez przeszkód będziemy kontynuować rozpoczęte projekty oraz inwestycje, a także realizować wszystkie nasze zamierzenia. Chcę podkreślić, że jestem dumny z pracy radnych, sołtysów, całego samorządu. Dzięki Waszemu zaangażowaniu, a także podejmowaniu odważnych decyzji, nasza mała ojczyzna prężnie rozwija się i pięknieje. Dziękuję za ponowne obdarzenie mnie zaufaniem - powiedział podczas sesji Bartosz Podolak, wójt gminy Rzekuń.

Za udzieleniem absolutorium oraz wotum zaufania głosowało 12 radnych (na 13 obecnych), jeden wstrzymał się od głosu.Poprawiony: środa, 14 lipca 2021 15:46
 
Wodociągi

Czy wiesz, że...

Wójt Gminy Rzekuń zaprasza do udziału w konkursie "Najładniejsza posesja gminy Rzekuń w 2020 roku".

W inicjatywie mogą wziąć udział wszyscy właściciele prywatnych posesji z terenu gminy Rzekuń oraz użytkownicy posiadający prawo do dysponowania nieruchomością. Konkurs będzie trwał od 30 czerwca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy z pasją dbają o swoje ogrody i najbliższe otoczenie.

Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości