header image
Strona główna Z Gminy Oświadczenie Wójta Gminy Rzekuń
Oświadczenie Wójta Gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): www.moja-ostroleka.pl   
wtorek, 13 listopada 2007 12:40

W nawiązaniu do artykułu opublikowanego w Tygodniku Ostrołęckim nr 45 z dnia 06.11.2007 r. pt. "Wójt poradzi na radę":, wyjaśniam, iż w styczniu br. Rada Gminy Rzekuń podjęła zaproponowaną przez gminę uchwałę o przyjęciu budżetu gminy na 2007 rok. W załączeniu do niniejszej uchwały tj. w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2007-2009 zostały określone wydatki na budowę hal sportowych w następującej wysokości: budowa hali sportowej w Ołdakach 1800,550 zł oraz w Rzekuniu w wysokości 3058,872 zł.

Powyższe kwoty stanowią wartości przetargowe. Nie uwzględniają natomiast innych składników powyższych inwestycji, które już wystąpiły i wystąpią w latach następnych.
W chwili obecnej zwróciłem się do Rady Gminy Rzekuń o zwiększenie tych wydatków o kwotę 408,350 zł na halę w Ołdakach oraz o 741,128 zł na halę w Rzekuniu.
W związku z tym, iż Rada Gminy Rzekuń w sposób dokładny i skrupulatny bada i analizuje finanse gminy wystąpiłem ze szczegółowym uzasadnieniem z prośbą o wprowadzenie do budżetu powyższych kwot. Właściwe kwoty dotacji przysługujących na te inwestycje będą wiadome w momencie rozliczenia końcowego inwestycji, zgodnie z procedurą uwzględniającą koszty kwalifikowane.
W związku z treścią zawartą w tym artykule chciałbym sprostować moją wypowiedź, usprawiedliwiając tym, iż pod wpływem emocji często też i w mediach padają ostre i nie zawsze przemyślane sformułowania za co chciałbym przeprosić mieszkańców oraz radnych.
Pragnę nadmienić, iż Rada Gminy po wysłuchaniu uzasadnienia i argumentów na sesji w dniu 08.11.2007 r. podjęła uchwałę o przyjęciu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zwiększając środki finansowe na halę w Ołdakach. Natomiast zwiększenie finansów na halę w Rzekuniu będzie poddane dokładnej analizie na komisjach Rady Gminy z myślą o wprowadzeniu tych środków.
Powyższy tok postępowania został zaproponowany przez Przewodniczącego Rady Gminy Piotra Liżewskiego uzyskał akceptację wszystkich radnych Rady Gminy oraz Wójta Gminy Rzekuń i jest wyrazem dobrej woli stron i wzajemnego zrozumienia, mającego na celu dobro wspólnoty samorządowej Gminy Rzekuń. Jednocześnie bardzo proszę o opublikowanie niniejszego pisma w najbliższym wydaniu Tygodnika Ostrołęckiego.

inż. Bogusław Tyszka
Wójt Gminy Rzekuń

 

Czy wiesz, że...

Awarie sieci kanalizacji sanitarnej należy zgłaszać pod nr telefonów 994 lub 29 760 32 61.

Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości