header image
Strona główna Z Gminy Otwarcie placówek przedszkolnych i żłobka
Otwarcie placówek przedszkolnych i żłobka PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Grażyna Gocłowska   
wtorek, 05 maja 2020 12:07


Szanowni Państwo,
Wśród najnowszych informacji dotyczących znoszenia obostrzeń wprowadzonych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce, znalazła się jedna, która szczególnie zainteresuje rodziców najmłodszych dzieci. Rządzący dopuścili możliwość otwarcia przedszkoli i żłobków od 6 maja 2020 r., równolegle pozostawiając tę decyzję wójtom, burmistrzom i prezydentom miast. Ostateczną więc decyzję o otworzeniu placówek podejmą samorządy.


Co zrobiła Gmina Rzekuń?
Mając na uwadze szczególne bezpieczeństwo mieszkańców, Gmina Rzekuń już w czwartek ubiegłego tygodnia zapytała rodziców o chęć udziału ich dzieci w zajęciach opiekuńczych w przedszkolu, oddziałach przedszkolnych oraz żłobku samorządowym w Rzekuniu.

W swojej mądrości rodzice zadeklarowali udział 19 dzieci na 136 uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i 50 dzieci na 170 uczęszczających do przedszkola. To bardzo rozważne ze strony naszych mieszkańców. Pamiętajmy, że epidemia wciąż trwa - w powiecie ostrołęckim odnotowywane są kolejne przypadki zakażeń. Decyzja o posłaniu dziecka do przedszkola czy żłobka powinna być przemyślana.

Działania samorządu
Wszystkie placówki zostały wyposażone w niezbędne płyny do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, fartuchy ochronne. Zakupiliśmy ozonatory, które będą miały na celu wykonanie dezynfekcji pomieszczeń po opuszczeniu placówki przez dzieci. Przeszkoliliśmy kadrę w jaki sposób prowadzić zajęcia w tym trudnym i niebezpiecznym czasie. Zmagazynowaliśmy zabawki, które mogą stanowić niebezpieczeństwo przenoszenia lub utrzymywania się wirusa przez dłuższy czas. Wystąpiliśmy też z pismem do Powiatowego Inspektora Sanitarnego   o określenie bezpieczeństwa epidemiologicznego na naszym terenie, które pozwala lub zabrania uruchomienia zajęć w gminnych placówkach oświatowych. Prosiliśmy o dodatkowe zalecenia.

Kiedy otwarcie?
Organ prowadzący podjął decyzję, że w przypadku pozytywnej opinii SANEPIDU otwarcie nastąpi 11 maja. Wszystkie placówki na terenie Gminy są już przygotowane na przybycie dzieci, jednak przez ten czas chcemy zdezynfekować wszystkie pomieszczenia, gdzie będą przebywały dzieci, rodzice oraz nauczyciele. W tym czasie będziemy bacznie obserwowali przyrost zachorowań po majówce. Jeżeli nie będzie znaczącego przyrostu zachorowań, nie otrzymamy negatywnej opinii sanepidu to z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa uruchomimy nasze placówki.

Rodzicu,
Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe - bez objawów chorobowych. Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.

Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.Poprawiony: wtorek, 05 maja 2020 12:42
 

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń na 100 kobiet przypada 100 mężczyzn (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 93 gości