Konkurs na najładniejszą posesję rozstrzygnięty Drukuj
Autor (źródło): Marlena Kowalczyk   
piątek, 16 sierpnia 2019 12:02

Ewa Gawkowska zwyciężyła w konkursie na „Najładniejszą posesję gminy Rzekuń 2019”. Drugie miejsce zajęła Hanna Orzech, a na trzecim uplasowała się Dorota Piersa. Nagrody rzeczowe laureatom wręczył 13 sierpnia br. wójt Bartosz Podolak.

W inicjatywie mogli wziąć udział wszyscy właściciele prywatnych posesji z terenu gminy Rzekuń oraz użytkownicy posiadający prawo do dysponowania nieruchomością.

Konkurs miał na celu m.in. rozbudzenie aktywności mieszkańców w celu poprawy estetyki otoczenia oraz stanu czystości i porządku przy nieruchomościach, promocję pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych pozytywnie wpływających na wygląd gminy, a także kształtowanie i propagowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za środowisko naturalne i piękno gminy Rzekuń.

Jury konkursowe podczas wystawiania ocen brało pod uwagę: ogólny wygląd posesji, ich czystość i zagospodarowanie, stan techniczny i estetykę budynków, wykorzystanie na posesjach elementów małej architektury, a także oryginalność.

Wyniki:
I miejsce - Ewa Gawkowska - Rzekuń
II miejsce - Hanna Orzech - Rzekuń
III miejsce - Dorota Piersa - Dzbenin
Wyróżnienie - Martyna Pazuła - Borawe
Wyróżnienie - Barbara Hanna Jakubiak - Zabiele
Wyróżnienie - Edyta Pawłowska - Susk Nowy

     

     


Poprawiony: piątek, 16 sierpnia 2019 12:23