Urząd Marszałkowski zaprasza do współpracy organizacje pozarządowe Drukuj
Autor (źródło): Agata Rybicka   
czwartek, 11 lipca 2019 10:17

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace nad opracowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Zaproszenie do współtworzenia Programu współpracy i formularz zgłaszania propozycji do projektu stanowią załączniki do niniejszej informacji.

zaproszenie.pdf

formularz_zgloszenia.pdf