header image
Strona główna Z Gminy 100 lat Niepodległości
100 lat Niepodległości PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
czwartek, 08 listopada 2018 15:51

Szanowni Państwo!

W tym roku celebrujemy 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości. To  wydarzenie szczególne dla naszej Ojczyzny. Jesteśmy tym pokoleniem córek i synów dumnego Narodu, które nie musiało walczyć o Niepodległość z bronią w ręku. Naszą powinność wobec Ojczyzny realizujemy codzienną, uczciwą pracą oraz poprzez wychowanie następnych pokoleń dla pożytku Rzeczypospolitej.

Powinnością naszą jest też składanie hołdu bohaterskim przodkom, którzy na bitewnych polach zrealizowali marzenia o wolnej Ojczyźnie. Szacunek dla ich męstwa i poświecenia niech będą podwaliną naszych postaw wobec Rzeczpospolitej. Swoją troskę o suwerenną Polskę musimy budować w oparciu o prawdę, odpowiedzialność i oddanie oraz o rozumienie potrzeby służenia Polsce. Tylko zakorzenienie w dorobku przeszłych pokoleń daje szansę pomyślnej przyszłości.

Szczególne wymagania stawia się tym, którym z woli obywateli powierzono sprawowanie władzy. Władza to misja. To służbą publiczna.  Dlatego musi być oparta na prawie i prawdzie, na trosce o dobro wspólne. Nie może być realizowana poprzez koniunkturalizm i kłamstwo. Tylko zdrowe podwaliny dają gwarancję budowania społeczeństwa marzeń.

Jestem przekonany, że nas wszystkich, wrażliwych na los Naszej Wolnej Ojczyzny łączy duma z dokonań przodków. Łączy nas wiara w jej rozwój i pomyślność następnych pokoleń.

Wszystkim spod znaku białego orła życzę dumy z przynależności do tej wspaniałej wspólnoty. Bądźmy jak orły, bo "Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów! – serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny. Będziecie wtedy mogli jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie – orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko. [...] – Pamiętajcie, że i Wy jesteście z pokolenia orłów. Niech to będzie dla was znakiem, programem i ukazaniem drogi."

Niech chwila naszej refleksji obejmie powyższe słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wójt
Stanisław Godzina

 

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń na 100 kobiet przypada 100 mężczyzn (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 66 gości