header image
Strona główna Z Gminy Manipulacja raportem obliczem kampanii wyborczej
Manipulacja raportem obliczem kampanii wyborczej PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
czwartek, 11 października 2018 15:26

Szanowni Państwo!
Mieszkańcy Gminy Rzekuń!

W ostatnich dniach rozpowszechniana jest publikacja zawierająca kłamliwe i zmanipulowane informacje. Jest to niewątpliwie element kampanii wyborczej, pomimo że bez oznaczenia komitetu wyborczego (co jest wymagane prawem). Dlatego bardzo proszę o krytyczne podejście do zawartych tam informacji.

Na kilku przykładach pokażę Państwu skalę i zakres manipulacji, fałszu i obłudy.

1. Zmiana Granic.
W stwierdzeniu tym w sposób oczywisty sugeruje się jakobym miał wpływ na zmianę granic albo nawet ją akceptował, co jest oczywistą nieprawdą. Nie dodano natomiast, że stan prawny ten w przeszłości, by mogła być dokonana zmiana granic wymagał zgody obu Rad Gmin. Niestety w 2002 r. uległ zmianie. Od tego czasu zmiany granic administracyjnych dokonywane są arbitralnie przez Radę Ministrów w formie Rozporządzenia. Jest to więc insynuacja o charakterze pomówienia. Nie dodano też, że przyjęta Uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum zgłoszona przez radnego Bartosza Podolaka została uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego jako niezgodna z prawem, a radny zapewniał na FB i w mediach, że wszystko jest pod kontrolą

https://archiwum.moja-ostroleka.pl/radny-uspokaja-referendum-w-rzekuniu-nie-jest-zagrozone,1484145498,2.html

2. Informacja tytułowa „POMYSŁ RADY GMINY RZEKUŃ NA POWOŁANIE CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI”


Twierdzenie jest nieprawdziwe, ponieważ Rada Gminy nie podejmowała żadnych uchwał w tym zakresie. Ponadto w gminie funkcjonuje biblioteka więc nie trzeba jej powoływać.
Jednocześnie należy przypomnieć, że Rada Gminy na sesji w dniu 31 października 2017 r. nie podjęła przedłożonego przez Wójta Gminy projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury (Centru Kultury w Rzekuniu). W związku z tym utraciliśmy możliwość pozyskania kilkumilionowej dotacji. Warto dodać, że gmina posiada dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę (artykuł na stronie Urzędu ,,Radni nie chcą pieniędzy na Centru Kultury” z dnia 29 grudnia 2017 r. https://www.rzekun.pl/z-gminy/4603-radni-nie-chc-pienidzy-na-centrum-kultury-.html)

 „ Zagospodarowanie pustostanu po gimnazjum – oszczędność 5 000 000 zł” . Gmina Rzekuń nie posiada pustostanu w obiektach oświatowych. Szkoła Podstawowa mieści się zgodnie z uchwałą Rady Gminy w obu budynkach. Budynki są w pełni wykorzystane. Tylko takie rozwiązanie zapewnia jednozmianowość nauczania! Utworzenie Centrum Kultury w obiekcie gimnazjum skutkowałoby wprowadzeniem dwuzmianowości pracy Szkoły Podstawowej w Rzekuniu .


3. Fałszywe jest twierdzenie tytułowe „WODA BEZ PODWYŻEK – to zasługa Rady Gminy”

Rada Gminy od 2018 roku nie ma wpływu na stawki opłat za wodę - jest to kompetencja wójta. W gminie Rzekuń w imieniu wójta zadania te wykonuje jednostka organizacyjna gminy tj. Zakład Obsługi Gminy. Obecnie obowiązujące stawki na najbliższe trzy lata zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polski – Decyzja z dnia 20 kwietnia 2018 r. Informowałem o tym Państwa w artykule na stronie Urzędu ,,Woda i ścieki bez podwyżek” w dniu 17 maja 2018 r. https://www.rzekun.pl/z-gminy/4749-woda-i-cieki-bez-podwyek.html (decyzja w załączeniu-decyzja_20180517_1.pdf )

4. „Z wybudowanych w latach 2011-2018 1550 przyłączy jedynie 626 właścicieli budynków zdecydowało się na podłączenie swojego domostwa do gminnej sieci. 924 właścicieli nie podjęło takiej decyzji w związku z jedną z najwyższych stawek w powiecie ostrołęckim za odprowadzanie ścieków – aż 7.05 zł.”

Jest to nieprawda i manipulacja, ponieważ zestawienie wybudowanych przyłączy obejmuje również te do działek niezabudowanych.

5. Opłata za odpady.

Stwierdzenie tytułowe „Drogie śmieci w Gminie Rzekuń” nie ma uzasadnienia. W gminie Rzekuń stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi są jednymi z najniższych w powiecie.

W załączeniu zestawienie opłat w gminach powiatu ostrołęckiego:
Olszewo-Borki
Dla gospodarstw domowych, w których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny nowa miesięczna stawka opłaty będzie wynosić odpowiednio:
- dla gospodarstw domowych liczących od 1 do 2 osób - 26 zł
- dla gospodarstw domowych liczących 3 i więcej osób - 44 zł
- dla gospodarstw domowych posiadających kartę dużej rodziny - 28 zł
W przypadku gospodarstw, w których odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny nowa miesięczna stawka będzie wynosić - 64 zł od jednego gospodarstwa domowego.

Lelis
W myśl uchwały z 19 stycznia 2018 roku, ustalono wyższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lelis.
- za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka miesięczna od gospodarstwa domowego wynosi - 40 zł.
- za odpady komunalne nie zbierane w sposób selektywny, stawka miesięczna od gospodarstwa domowego wynosi - 60 zł.

Rzekuń
W związku z uchwała podjętą 16 stycznia br., na terenie gminy Rzekuń obowiązują nowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
- od gospodarstwa domowego do dwóch osób - 20 zł miesięcznie,
- od gospodarstwa domowego powyżej dwóch osób - 30 zł miesięcznie.
Gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
- od gospodarstwa domowego do dwóch osób - 40 zł miesięcznie;
- od gospodarstwa domowego powyżej dwóch osób - 60 zł miesięcznie.

Kadzidło
Rada gminy Kadzidło podjęła uchwałę, w której ustaliła miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
- od gospodarstwa domowego jednoosobowego stawka wynosi 36 zł,
- od gospodarstwa domowego dwuosobowego lub większego - 49 zł.
W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
- od gospodarstwa domowego jednoosobowego - 56 zł,
- od gospodarstwa domowego dwuosobowego lub większego - 69 zł.

Myszyniec
Na terenie gminy Myszyniec stawki w tym roku nie poszły w górę i obowiązują podobne ja w ubiegłych latach. Rada ustaliła, że dla nieruchomości zamieszkałych stawkę opłaty wylicza się poprzez iloczyn liczby mieszkańców danego gospodarstwa i stawkę opłaty:
- w przypadku odpadów segregowanych - 8 zł od osoby,
- w przypadku odpadów niesegregowanych - 15 zł od osoby.

Baranowo
Baranowo wprowadza zmiany w stawkach od 1 kwietnia br. Gospodarstwa jednoosobowe za śmieci zbierane selektywnie zapłacą 20 zł, a za mieszane 35 zł, natomiast wszystkie gospodarstwa powyżej 1 osoby zapłacą za odpady segregowane 37 zł, a za mieszane 55 zł.

Czarnia
Opłaty w gminie Czarnia podobnie jak w ubiegłych latach, podaje stawki kwartalne. W gospodarstwach domowych jednoosobowych, za odpady zmieszane za kwartał zapłacimy 72 zł, tj. 24 zł miesięcznie, natomiast za odpady zbierane selektywnie 54 zł za kwartał tj. 18 zł za miesiąc, zaś w gospodarstwach domowe dwu i więcej osobowych za odpady segregowane stawka wynosi 81 zł za kwartał czyli 27 miesięcznie i 105 zł za odpady mieszane, czyli 35 zł miesięcznie.

Goworowo
Udogodnienia dla mniejszych gospodarstw domowych wprowadził urząd gminy Goworowo, mniej płaca też osoby, które decydują się śmieci segregować. Stawki są miesięczne.
W przypadku odpadów segregowanych:
- od gospodarstwa 1-osobowego - 15 zł,
- od gospodarstwa liczącego dwie i więcej osób - 30 zł.
W przypadku śmieci zmieszanych:
- od gospodarstwa 1-osobowego - 20 zł,
- od gospodarstwa liczącego dwie i więcej osób - 45 zł.

Troszyn
Gmina Troszyn zastosowała tryb pobierania opłat za odbiór śmieci od osoby za miesiąc. Ustalono stawkę dla jednej osoby na poziomie 10 zł za zbiórkę selektywną i 15 zł za mieszaną. Kwota do zapłaty obliczana jest poprzez przemnożenie liczby osób w danym gospodarstwie przez daną stawkę np. gdy gospodarstwo liczy cztery osoby, wówczas liczymy: 4x10 zł co daje 40 zł miesięcznie przy śmieciach segregowanych i 4x15 co daje 60 zł przy odpadach mieszanych.

Czerwin
Mieszkańcy gminy Czerwin za śmieci zbierane selektywnie płacą 20 zł, a za mieszane 30 zł od gospodarstwa domowego. Kwoty nie są uzależnione od ilości mieszkańców w danym gospodarstwie.

Łyse
Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
- od gospodarstwa domowego liczącego więcej niż 1 osobę - 50 zł,
- od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę - 25 zł.
Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
- od gospodarstwa domowego liczącego więcej niż 1 osobę - 70 zł,
- od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę - 45.

                                                                                      Wójt Gminy Rzekuń

                                                                                    Stanisław Godzina


Poprawiony: piątek, 12 października 2018 10:25
 

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń jest obecnie 10453 mieszkańców z czego 5234 to kobiety a 5219 mężczyźni (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 88 gości