header image
Strona główna Z Gminy RAPORT O STANIE GMINY 2018 (prezentacja)
RAPORT O STANIE GMINY 2018 (prezentacja) PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
czwartek, 16 sierpnia 2018 15:25

Szanowni Mieszkańcy!  
Przedstawiamy Państwu informacje o stanie naszej wspólnoty, jaką jest Gmina Rzekuń Prezentacja.pdf . Z raportem chciałem również zapoznać Radę Gminy Rzekuń. Niestety Przewodniczący nie wprowadził tego zagadnienia do porządku obrad sesji.

Na przestrzeni ostatnich lat gmina przeszła przeobrażenie widoczne gołym okiem. Zapewniam też Państwa, że mam świadomość potrzeby dalszego intensywnego inwestowania w infrastrukturę służącą potrzebom mieszkańców.

Warto nadmienić, że kondycja finansów gminy jest dobra. Pozwala zapewnić wkład własny do pozyskiwanych środków ze źródeł zewnętrznych. Dzięki temu mogliśmy postawić na jej równomierny i zrównoważony rozwój we wszystkich aspektach działalności. Budujemy drogi gminne. Mając świadomość, że drogi powiatowe stanowią kręgosłup komunikacyjny naszej gminy, partycypowaliśmy ogromną kwotą tj. ok. 14 mln zł w przebudowę dróg powiatowych.                      
Sieć wodociągowa została znacznie rozbudowana i zmodernizowana. Wybudowanie Stacji Uzdatniania Wody w Drwęczy i remont SUW w Rzekuniu zapewnia bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców. Sieć kanalizacyjną budujemy w zasadzie od podstaw. Nawet ta istniejąca wymagała przebudowy. Zmodernizowaliśmy i znacznie rozbudowaliśmy oświetlenie uliczne. Inwestujemy w bazę sportową poprzez budowę boisk przy szkołach i świetlicach. Nie zapominamy o pracy sportowej z dziećmi i młodzieżą. W tym zakresie wspieramy działalność klubów sportowych i szkół. W trosce o kondycję zdrowotną mieszkańców stawiamy siłownie napowietrzne i place zabaw. Ich dostępność stała się powszechna. Poprzez remonty podnieśliśmy estetykę i standard wyposażenia istniejących świetlic wiejskich. Zbudowaliśmy też nowe.

W celu poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy wprowadziliśmy Kartę Dużej Rodziny. Natomiast dla wzmocnienia aktywności społecznej i poprawy jakości życia osób starszych trzeba podjąć inicjatywę wprowadzenia Karty Seniora.                

Rozbudowaliśmy budynek Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu. Nauczaniem przedszkolnym objęliśmy od 2011r. wszystkie dzieci od 3 roku życia. Wprowadziliśmy język angielski do nauczania przedszkolnego oraz dodatkową godzinę matematyki w gimnazjach, by umożliwić dzieciom i młodzieży lepszy start. Widzimy też potrzebę zorganizowania żłobka. Podnieśliśmy standard dowozu uczniów do szkół poprzez zakup autokarów o wyższym standardzie.

Wymieniliśmy przestarzałe samochody OSP. Doposażyliśmy druhów strażaków w niezbędny sprzęt techniczny i odzież ochronną.
                         
Znacznie wzrosła aktywność naszych mieszkańców poprzez reaktywację Kół Gospodyń Wiejskich oraz działalność skupioną wokół świetlic wiejskich i sołectw. Wspieramy ich cenne inicjatywy.

Zadbaliśmy o dostęp do nowych technologii informatycznych poprzez realizację programu „Internet dla mieszkańców Gminy Rzekuń”. Wyposażyliśmy w sprzęt 145 gospodarstw domowych oraz zbudowaliśmy nowoczesne pracownie informatyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach i bibliotece, a także w instytucjach gminnych. Posiadamy własny przesył sygnału internetowego z pokryciem prawie całego obszaru gminy.                                                                       
Obecnie uzyskaliśmy zgodę Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na bezpłatne udostępnienie internetu dla naszych mieszkańców.                                               
Nie zapominamy też o obowiązku oddawania hołdu bohaterom walczącym o niepodległość naszej Ojczyzny. Współorganizujemy coroczne obchody „W hołdzie Marynarzom i Ułanom poległym na Ziemi Rzekuńskiej w 1920 r”. Pamiętamy o bohaterze kpt. Aleksandrze Bednarczyku „Adamie”. Wspieramy Bieg Pamięci Marynarzy i Ułanów oraz inne przedsięwzięcia sportowe i społeczne.
   

                                                                                Wójt Gminy Rzekuń

                                                                               Stanisław Godzina

Załącznik: Prezentacja.pdf

Poprawiony: piątek, 17 sierpnia 2018 10:30
 

Czy wiesz, że...

Mieszkańcy mogą zgłaszać awarie oświetlenia ulicznego telefonicznie 29 761 79 61 od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16 lub poczta elektroniczną na adres marek.bebenek@bemarrzekun.pl.

Naszą witrynę przegląda teraz 78 gości