header image
Strona główna Z Gminy Działanie na szkodę Gminy i mieszkańców
Działanie na szkodę Gminy i mieszkańców PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
wtorek, 31 lipca 2018 15:25

Szanowni Państwo!

Wójt Gminy Rzekuń informuje, że stosownie do kompetencji wynikających z art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz potrzeby niecierpiącej zwłoki, w dniu 23.07.2018r. złożyłem do Przewodniczącego Rady Gminy Rzekuń wniosek o zwołanie sesji wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał. Przewodniczący zobowiązany przepisami prawa powinien zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Niestety, po raz kolejny Pan Edward Gryczka złamał prawo i nie zwołał sesji, czym naraził Gminę na starty.

Brak podjęcia stosownych uchwał powoduje, że Gmina straci przyznane dofinansowanie na dwa zadania z programu "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw – Mazowsze 2018" (Susk Stary i Drwęcz).

W porządku obrad sesji ujęte były również projekty uchwał dotyczące dofinansowania wymiany pieców. Bez uchwały nie będzie można wspomóc Państwa w tym działaniu.

Ponadto mieszkańcy czekają z niecierpliwością na podjęcie zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzekuń. Nadmienię, że udało się w dość krótkim czasie opracować i uchwalić Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzekuń, co daje możliwość procedowania zmian w MPZP. Niestety, niechęć przewodniczącego i radnych należących do klubu jest niezrozumiała i jest ewidentnym działaniem na szkodę Gminy i jej Mieszkańców.

Warto też dodać, że projekty uchwał w tych samych sprawach przedłożone były już na sesję 27 czerwca 2018r. Na wniosek Przewodniczącego Pana Edwarda Gryczki głosami radnych należących do klubu, projekty zostały zdjęte z porządku obrad sesji.

Wójt Gminy Rzekuń
Stanisław Godzina


Wniosek o zwołanie sesji: wniosek_23.07.2018.pdf


Poprawiony: wtorek, 31 lipca 2018 15:54
 

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń jest obecnie 10453 mieszkańców z czego 5234 to kobiety a 5219 mężczyźni (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 55 gości