header image
Strona główna Z Gminy Wyrok WSA – unieważniona uchwała w sprawie nieudzielenia Wójtowi absolutorium
Wyrok WSA – unieważniona uchwała w sprawie nieudzielenia Wójtowi absolutorium PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina   
czwartek, 28 czerwca 2018 14:36

Szanowni Państwo.

W dniu 30 maja 2017 r. Rada Gminy Rzekuń głosami radnych należący do Klubu: Stanisława Dmochowskiego, Zdzisława Majewskiego, Zbigniewa Małkowskiego, Bronisława Młodzianowskiego, Bartosza Podolaka, Rafała Pupka, Antoniego Smolińskiego, Piotra Suchty oraz Przewodniczącego Rady – Edwarda Gryczki podjęła uchwałę w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Rzekuń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok, czym naruszyła prawo.


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 8 maja 2018 r. stwierdził  nieważność ww. uchwały. Uzasadnił swoją decyzję tym, że uchwała została podjęta  z naruszeniem art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy o samorządzie gminnym  i art. 271 Ustawy o finansach publicznych  oraz zasadami rzetelnego i praworządnego działania organów władzy samorządowej.
O fakcie nieudzielenia absolutorium informowałem Państwa w czerwcu 2017r.

https://www.rzekun.pl/z-gminy/4362-za-ocena-dobrej-pracy.html

Treść wyroku: WSA_08.05.2018.pdf

Poprawiony: piątek, 29 czerwca 2018 06:47
 

Czy wiesz, że...

Mieszkańcy mogą zgłaszać awarie oświetlenia ulicznego telefonicznie 29 761 79 61 od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16 lub poczta elektroniczną na adres marek.bebenek@bemarrzekun.pl.

Naszą witrynę przegląda teraz 64 gości