header image
Strona główna Z Gminy Rada nie chce wspomóc mieszkańców w wymianie pieców, nie chce też dotacji ani konkurencji
Rada nie chce wspomóc mieszkańców w wymianie pieców, nie chce też dotacji ani konkurencji PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
środa, 04 kwietnia 2018 14:40

Szanowni Państwo!
W dniu 28 marca 2018 r. odbyła się sesja Rady Gminy Rzekuń, na którą wśród wielu uchwał przedłożyłem również projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń na 2018 r. Konieczność zmian wynikała z bieżącej działalności gminy i potrzeby dostosowania budżetu do aktualnych zadań.

Jednym z ważnych punktów zmian w budżecie gminy było

przeznaczenie środków w wysokości 400.000 zł na wsparcie finansowe wymiany pieców przez mieszkańców. Wprowadzenie tych środków do budżetu jest warunkiem ubiegania się o dofinansowanie tego zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Innym, bardzo ważnym zadaniem było wprowadzenie środków przyznanej dotacji celowej przez Urząd Marszałkowski na budowę siłowni napowietrznej przy świetlicy w Drwęczy oraz na wyposażenie i ogrodzenia boiska przy świetlicy w Susku Starym.

Oprócz tych, było wiele innych zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych, które niestety nie będą mogły być realizowane.

Głosami obecnych na sesji radnych należących do klubu i radnego E. Gryczki wycofano z porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rzekuń. Na komisjach, które odbyły się w przeddzień sesji, również nie wykazano zainteresowania proponowanymi projektami uchwał.

Podobnie wycofano, bez żadnego uzasadnienia, przygotowane projekty uchwał dotyczące możliwości zarejestrowania legalnych przedsiębiorców świadczących usługi wywozu nieczystości ciekłych. Zarejestrowanie takich przedsiębiorców dawałoby możliwość konkurencji w zakresie świadczenia tej usługi i legalnego pozbywania się nieczystości. Dlaczego więc nie podjęto tych uchwał? Czy ktoś uważa, że konkurencja jest szkodliwa?

Nadmienię, że ze strony wójta i urzędu zostały dopełnione wszystkie procedury w zakresie przedmiotowych uchwał.

Ocenę takich działań przez radnych pozostawiam Państwu.

Wójt Gminy Rzekuń
Stanisław Godzina

W załączeniu:

  1. Załącznik inwestycyjny do budżetu: zal_inwestycyjny.pdf
  2. Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2018 r.: uzasadnienie.pdf
  3. Pismo Urzędu Marszałkowskiego w sprawie przyznania dotacji z dnia 15 lutego 2018 r.: zal_3.pdf
Poprawiony: czwartek, 05 kwietnia 2018 13:38
 

Czy wiesz, że...

Awarie sieci kanalizacji sanitarnej należy zgłaszać pod nr telefonów 994 lub 29 760 32 61.

Naszą witrynę przegląda teraz 46 gości