header image
Strona główna Z Gminy Radni nie chcą pieniędzy na Centrum Kultury
Radni nie chcą pieniędzy na Centrum Kultury PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
piątek, 29 grudnia 2017 15:19

Z przykrością stwierdzam, że Rada Gminy Rzekuń na sesji w dniu 31 października 2017 r. nie podjęła przedłożonego przez Wójta Gminy projektu uchwały w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury (Centrum Kultury w Rzekuniu). W związku z tym, utraciliśmy możliwość ubiegania się o dofinansowanie z programu "Infrastruktura domów kultury ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego". Dzięki uczestnictwu w programie Gmina mogłaby skorzystać ze środków i przeznaczyć je na modernizację i rozbudowę infrastruktury w celu zapewnienia optymalnych warunków dla działalności centrum kultury w zakresie edukacji kulturalnej i animacji.

Zapewne nie jest to jedyna możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne, warunkiem jest jednak istnienie ośrodka kultury. Dlaczego radni nie chcą, aby powstał ośrodek kultury? Dlaczego nie pozwalają pozyskać finansów na jego powstanie? Od 2014 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest ujęte zadnie, w ramach którego została sporządzona dokumentacja projektowa. Posiadamy też pozwolenie na budowę.

Przedmiotem działania Centrum Kultury w Rzekuniu byłoby wykonywanie zadań własnych w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej, w tym: działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne społeczności lokalnej oraz upowszechnianie i promowanie kultury lokalnej i sztuki na terenie gminy w kraju; wspieranie aktywności społeczności lokalnej, aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości.

Ważnym zadaniem byłoby stworzenie możliwości rozwoju zainteresowań i talentów dla dzieci i młodzieży. Należny nadmienić, że jesteśmy jedyną dużą gminą w powiecie ostrołęckim, która nie posiada ośrodka kultury.

Projekt inwestycji obejmuje adaptację i rozbudowę  istniejącego obiektu  OSP w Rzekuniu na potrzeby Biblioteki, Centrum Kultury i OSP, a także zagospodarowanie otoczenia. Dodajmy, że jest to ścisłe centrum Rzekunia, które w obecnym stanie nie wygląda najlepiej.

Stanisław Godzina
Wójt Gminy Rzekuń

Wizualizacja projektu:

Poprawiony: piątek, 29 grudnia 2017 21:58
 

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń na 100 kobiet przypada 100 mężczyzn (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 85 gości