header image
Strona główna Z Gminy Radni ponownie zdestabilizowali budżet. Brak środków na świetlicę w SP w Rzekuniu
Radni ponownie zdestabilizowali budżet. Brak środków na świetlicę w SP w Rzekuniu PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
czwartek, 02 listopada 2017 16:29

Szanowni Mieszkańcy,
na sesjach w dniach 27 września br. oraz 10 października br. Rada Gminy Rzekuń głosami następujących radych: Z. Majewskiego, B. Podolaka, A. Smolińskiego, B. Młodzianowskiego, Z. Małkowskiego, P. Suchty, S. Dmochowskiego, Z. Wilkowskiego, R. Pupka oraz E. Gryczki dokonała daleko idących zmian w projekcie uchwały zmieniającej budżet na rok 2017 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Skutkować to może wprowadzeniem procedury nadzorczej przez RIO, ponieważ w sposób nieuprawniony zwiększono deficyt budżetu o kwotę ponad 3,5 mln złotych, w stosunku do złożonego przeze mnie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Rzekuń na 2017 rok.

Jednoczenie Rada głosami wyżej wymienionych radnych odrzuciła zmianę zwiększającą środki na prowadzenie świetlicy w SP w Rzekuniu. Spowodowało to wielką niedogodnoć polegającą na konieczności skrócenia pracy świetlicy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności SP w Rzekuniu ponownie zgłoszę projekt zmian w budżecie uwzględniający również niezbędne środki na prowadzenie świetlicy.

Zmiany wprowadzone przez Radę uniemożliwiły również realizację ważnych dla mieszkańców inwestycji np. podjęcie realizacji zadania zagospodarowania terenu i remont  remizo-świetlicy w Zabielu oraz innych zadań.

Poprawiony: środa, 22 listopada 2017 16:23
 

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń na 100 kobiet przypada 100 mężczyzn (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 258 gości