header image
Strona główna Z Gminy Wójt przeciwko zmianie granic gminy Rzekuń
Wójt przeciwko zmianie granic gminy Rzekuń PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
wtorek, 11 lipca 2017 18:49

Szanowni  Państwo !

W obecnym czasie na szczeblu ministerialnym prowadzone są procedury dotyczące zmiany granic miasta Ostrołęki i gminy Rzekuń. Jest to ostatni moment kiedy mogę jeszcze przedstawiać argumenty przeciwko tej zmianie.

O pomoc w obronie naszych interesów zwróciłem się do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, którego nasza Gmina jest członkiem.

W dniu dzisiejszym tj. 11.07.2017 r. odbyło się  Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Negatywną opinię do projektu Rozporządzenia RM dotyczącego zmiany granic wydały: Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich i Związek Województw RP. Za zmianą opowiedział się tylko Związek Miast Polskich.

Warto wskazać, że Rada Gminy Rzekuń dwukrotnie podjęła Uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie przyłączenia części gminy Rzekuń do miasta Ostrołęki, które zostały unieważnione rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody Mazowieckiego ze względu na sprzeczność z prawem.
Należy podkreślić, że na sesji w dniu 31 stycznia br. zgłosiłem projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji, który został odrzucony głosami następujących radnych: Zdzisława Majewskiego, Bartosza Podolaka, Zbigniewa Małkowskiego, Bronisława Młodzianowskiego, Piotra Suchty, Rafała Pupka, Stanisława Dmochowskiego, Zbigniewa Wilkowskiego i Edwarda Gryczki. W wyniku takiego działania w chwili obecnej brakuje bardzo ważnych argumentów płynących z konsultacji.


Szanowni Państwo!

Jednocześnie pragnę Państwa poinformować, że na ręce Premier Rządu Polskiego Pani Beaty Szydło skierowałem pismo, w którym zawarłem swoje stanowisko w sprawie zmiany granic naszej Gminy (pismo w załączeniu).
Pismo tej samej treści zostało wysłane również do Ministra Energii Pana Krzysztofa Tchórzewskiego oraz Ministra Administracji i Spraw Wewnętrznych Pana Mariusza Błaszczaka, a także do Wojewody Mazowieckiego Pana Zdzisława Sipiery.Wójt Gminy Rzekuń
Stanisław Godzina


List do Pani Premier Beaty Szydło: list_zmiana_granic.pdf

Poprawiony: piątek, 14 lipca 2017 15:14
 

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń na 100 kobiet przypada 100 mężczyzn (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 51 gości