header image
Strona główna Z Gminy Rada nakazuje Wójtowi wysprzedawać nieruchomości gminne!
Rada nakazuje Wójtowi wysprzedawać nieruchomości gminne! PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
czwartek, 06 lipca 2017 15:22

Szanowni Państwo!

W dniu 28 czerwca br. Rada Gminy Rzekuń podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r., co było spowodowane kolejnym wszczęciem postępowania nadzorczego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wobec uchwały budżetowej. Głosami następujących radnych: Zdzisława Majewskiego, Bartosza Podolaka, Antoniego Smolińskiego, Bronisława Młodzianowskiego, Piotra Suchty, Rafała Pupka, Stanisława Dmochowskiego, Zbigniewa Wilkowskiego i Edwarda Gryczki, w celu zmniejszenia deficytu, przyjęto szereg nielogicznych, nierozsądnych i niegospodarnych zapisów w budżecie Gminy na 2017 rok.

Zmiany te dotyczą zwłaszcza  zobowiązania Wójta do sprzedaży nieruchomości gminnych na kwotę 1,5 mln złotych. Nie wskazano jednak jakie nieruchomości mają zostać sprzedane. Należy nadmienić, że w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży potrzebny jest proces jej przygotowania np. dokonanie podziałów geodezyjnych, wykonanie wycen rzeczoznawców majątkowych, czy też procedury ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu, na co w tym roku jest już za późno. Wydaje się to niedorzeczne, gdyż jednocześnie Rada zapisała duże środki na zadania niemożliwe do realizacji, jak np. budowa sali gimnastycznej przy SP w Dzbeninie. Gmina nie posiada tam prawa własności działki, więc niemożliwe jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Każdy z nas kto kieruje się zasadami odpowiedzialności ma świadomość, że nieruchomości stanowią dobra, którymi trzeba rozsądnie gospodarować.

Szanowni Państwo!
Zapewniam Państwa, że w trosce o dobro  Mieszkańców Gminy i możliwości inwestycyjne na lata przyszłe nie zrobię niczego, co będzie sprzeczne z zasadami gospodarności i dbałości o stan finansów Gminy.


Stanisław Godzina
Wójt Gminy Rzekuń

 

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń na 100 kobiet przypada 100 mężczyzn (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości