header image
Strona główna Z Gminy Zła ocena dobrej pracy
Zła ocena dobrej pracy PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
czwartek, 01 czerwca 2017 15:39

Szanowni Państwo!

Z dużą satysfakcją stwierdzam, że mimo trudności przy realizacji budżetu w 2016 r. tak dobrze udało się wykonać zaplanowane zadania. Łącznie plan budżetu został wykonany w wysokości 38.332.998,15 zł tj. 86,5% planu. W tym bardzo dobrze zostały wykonane zadania inwestycyjne na kwotę 8.397.082,54 zł. ze wskaźnikiem 75,2% planu. Przebudowa ul. Ks. Skłodowskiego w Rzekuniu z winy wykonawcy została zrealizowana z opóźnieniem, przez co nie można było zapłacić za to zadanie w 2016 r., a jest to kwota  890 tys. zł (zapłata nastąpiła w marcu 2017r.). Po uwzględnieniu tej inwestycji, bądź niemożliwych do wykonania, wskaźnik wynosi 90,72%.

Ponadto w zmianach budżetu na koniec 2016 r. uwzględniłem zmniejszenie środków na zadaniach już wykonanych, na łączną kwotę 930 tys. zł., które nie zostały przyjęte przez Radę Gminy Rzekuń.  Łącznie więc pozostała kwota 1 mln 820 tys. zł. Należy jednak zaznaczyć, że wydatki inwestycyjne zostały wykonane o 33,1% więcej w stosunku do roku 2015. Jest to bardzo dobry wynik, jak na warunki, w których realizowany był budżet. Rada Gminy nie współpracowała z wójtem podejmując zadania niemożliwe do wykonania bądź niecelowe, jak np. budowa drogi 530 w Dzbeninie, gdzie dopiero w tym roku będzie budowana kanalizacja albo odrzucenie na wniosek radnego Piotra Suchty mojej autopoprawki, zapewniającej środki na budowę kanalizacji w Dzbeninie, w odcinku drogi powiatowej od Korczak do ul. Ułańskiej. Podobnie rada odrzuciła mój wniosek z 9 grudnia 2016 r. o zapewnienie środków na wymianę ogrzewania w Zabielu. Za wnioskiem o odrzucenie głosował również radny z Zabiela Bronisław Młodzianowski. Takich działań nie można wytłumaczyć w żaden racjonalny sposób. Ponadto z dużym powodzeniem zostały wykonane też dochody budżetu gminy ze wskaźnikiem 104,4%.
Takie wykonanie budżetu spotkało się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej (uchwała: uchwala_nr_os_196_2017.pdf). Dlatego dziwi fakt, że członkowie Komisji Rewizyjnej: Bartosz Podolak, Antoni Smoliński i Stanisław Dmochowski podjęli wniosek o nieudzielenie absolutorium za wykonanie budżetu za 2016 r. Wniosek Komisji Rewizyjnej został negatywnie zaopiniowany przez RIO (uchwała: uchwala_nr_os_250_2017.pdf). Działanie takie jest niemerytoryczne, nieuczciwe i mocno krzywdzące. Zwłaszcza, że w czasie posiedzenia Komisji Rewizyjnej nie podjęto żadnej merytorycznej dyskusji a wniosek przesłano bez uzasadnienia.

Nie bacząc na brak merytorycznych przesłanek oraz na dobre wykonanie budżetu, a także  przychylne stanowisko RIO, Rada Gminy Rzekuń w dniu 30 maja 2017 r. głosami radnych: Edwarda Gryczki, Bartosza Podolaka, Piotra Suchty, Zdzisława Majewskiego, Antoniego Smolińskiego, Bronisława Młodzianowskiego, Zbigniewa Małkowskiego, Stanisława  Dmochowskiego, Rafała Pupka podjęła uchwałę, zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Rzekuń z tytulu wykonania budżetu za 2016 r.
   

Wójt Gminy Rzekuń
Stanisław Godzina

 

Czy wiesz, że...

Awarie sieci kanalizacji sanitarnej należy zgłaszać pod nr telefonów 994 lub 29 760 32 61.

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości