header image
Strona główna Z Gminy Kulisy prac Komisji Rewizyjnej
Kulisy prac Komisji Rewizyjnej PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
czwartek, 01 czerwca 2017 15:32

Szanowni Państwo!

W dniu 5 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzekuń. Zdziwienie budzi sposób zwołania komisji, o której zostałem poinformowany SMS-em rano 5 maja przez Przewodniczącego Komisji Bartosza Podolaka. Nie podano żadnego porządku obrad. Dobry obyczaj wymaga, aby ze stosownym wyprzedzeniem zwoływać  posiedzenia Komisji, zwłaszcza jeśli mają się odbyć po godzinach pracy Urzędu, by nie zaskakiwać zarówno wójta jak i pracowników. Jako wójt miałem też zaplanowane inne spotkanie, z którego musiałem zrezygnować.

Na komisji podjęto rozpatrzenie wykonania budżetu za 2016 r., po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie (uchwała: uchwala_nr_os_196_2017.pdf). Bez analizy i merytorycznej dyskusji wbrew pozytywnej opinii RIO podjęto wniosek o nieudzielenie wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. Za wnioskiem głosowało trzech radnych z klubu tj. Pan B. Podolak, Pan A. Smoliński i Pan S. Dmochowski.

Pragnę też wyjaśnić, że od maja 2016 r. radni klubu utrudniali wykonanie budżetu poprzez odrzucanie zmian w uchwale budżetowej porządkujących finanse gminy, poprzez nie zdjęcie środków, które zostały po rozstrzygnięciu przetargów na  inwestycjach już wykonanych. Przez takie celowe działania znacznie zmniejszono wykonanie budżetu. Mimo takich działań radnych należących do klubu budżet wykonano w dobrym stopniu, co zostało potwierdzone pozytywną opinią RIO. Pozostały też środki w wysokości  890 tys. zł na wykonanej, choć nieodebranej z winy wykonawcy inwestycji, przebudowy ul. Ks. Skłodowskiego w Rzekuniu.

Należy nadmienić, że działania radnych klubu od początku nakierowane są na utrudnianie  funkcjonowania organu wykonawczego.  Zgodnie z art. 60 ustawy o samorządzie gminnym „za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt”. Nigdy nie negowałem prawa Rady Gminy do wpływania na kształt budżetu, ale powinno to mieć miejsce w koabitacji między organami gminy.

Niestety, radni należący do klubu podjęli próbę upokorzenia mnie, o czym świadczą podjęte działania:


  1. Nie udzielili  absolutorium za wykonanie budżetu w 2015 r. pomimo pozytywnej opinii RIO i wysokiego wykonania budżetu.
  2. Dwukrotnie podjęli uchwałę w sprawie obniżenia wynagrodzenia wójta do najniższego poziomu w powiecie, pomimo że gmina Rzekuń należy do największych i wójt realizuje najwięcej inwestycji. Przedstawili nieprawdziwą argumentację swoich działań.
  3. Wielokrotnie odrzucali projekty uchwał zmieniających i porządkujących budżet.
  4. Nie przychodzili na zaproszenia w sprawie omówienia proponowanych zmian w budżecie.
  5. Nie podjęli proponowanej uchwały w sprawie konsultacji dotyczących zmiany granic.
  6. Nie podjęli uchwały włączającej gimnazjum do szkoły podstawowej, przez co jako jedyni w powiecie mamy niekorzystne rozwiązania, zarówno dla pracowników jak i uczniów.
  7. Uznawali za zasadne skargi na działalność wójta, przy czym posługiwali się nieprawdziwymi argumentami.
  8. 5 maja br. na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wystąpili z wnioskiem o nieudzielenie absolutorium wójtowi za wykonanie budżetu za rok 2016 r. pomimo braku takich przesłanek, niczym tego nie argumentując.


Wójt Gminy Rzekuń
Stanisław Godzina

Poprawiony: czwartek, 01 czerwca 2017 15:43
 

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń na 100 kobiet przypada 100 mężczyzn (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości