header image
Strona główna Z Gminy RIO wszczęło postępowanie nadzorcze wobec uchwały budżetowej
RIO wszczęło postępowanie nadzorcze wobec uchwały budżetowej PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń   
wtorek, 23 maja 2017 11:35

Szanowni Państwo!

Po raz kolejny Rada Gminy Rzekuń głosami radnych należących do klubu (Z. Majewskiego, B. Podolaka, A. Smolińskiego, B. Młodzianowskiego, Z. Małkowskiego, P. Suchty, S. Dmochowskiego, R. Pupek) oraz E. Gryczki rażąco naruszyła prawo. Głębokimi zmianami, jakich dokonano w przedłożonym przez wójta projekcie budżetu, zwiększony został deficyt o 3 mln 312 tys. zł. Jak już Państwa informowałem dokonano nieracjonalnych zapisów tj. 2 mln zł na budowę sali gimnastycznej przy SP w Dzbeninie - Gmina nie jest właścicielem działki, co wyklucza jakąkolwiek inwestycję oraz 1 mln dla starostwa powiatowego na drogi powiatowe. Drogi: Czarnowiec - Dzbenin jest już przebudowana, Rzekuń – Daniszewo, Czarnowiec- Daniszewo, nie są przygotowane do przebudowy. Drogi te nie są priorytetowe, a ponadto są jeszcze w dobrym stanie. Jest jeszcze dużo dróg będących własnością Gminy, na które Państwo czekacie. Biorąc pod uwagę również fakt, że "zdjęto" środki z asfaltowania dróg, które są już po rozstrzygniętym przetargu, z tytułu czego gmina poniesie wielotysięczne straty, nie da się tego wytłumaczyć racjonalnie. Dokonano też zmian likwidujących możliwość zagospodarowania skweru przy kościele w Rzekuniu, czy przebudowy "czarnej dróżki". Poczyniono też inne, mniej istotne zmiany.

Zgodnie z art. 60 ustawy o samorządzie gminnym "Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt." Podobnie stanowi też art. 53 ustawy o finansach publicznych "Kierownik jednostki sektora finansów publicznych, zwany dalej "kierownikiem jednostki", jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki, z zastrzeżeniem ust. 5." W poczuciu odpowiedzialności nie mogę więc wyrazić milczącej zgody na niecelowe, nieracjonalne i niegospodarne dysponowanie środkami publicznymi.

Kolegium RIO w Warszawie unieważniło uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
a wobec uchwały budżetowej wszczęło postępowanie nadzorcze i wstrzymało jej wykonanie. Należy zwrócić uwagę, że destrukcyjne działania wobec finansów Naszej Gminy trwają już ponad rok.

W załączeniu uchwały RIO:

  1. doc20170523113213050517.pdf
  2. doc20170523113311050518.pdf

Wójt Gminy Rzekuń
Stanisław Godzina


 

Czy wiesz, że...

W gminie Rzekuń jest obecnie 10453 mieszkańców z czego 5234 to kobiety a 5219 mężczyźni (wg stanu na dzień 31.12.2017 r.).

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości