header image
Strona główna Z Gminy Gmina Rzekuń jest piękna! - konkurs fotograficzny
Gmina Rzekuń jest piękna! - konkurs fotograficzny PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Iwona Choroszewska-Zyśk   
środa, 03 sierpnia 2011 15:00

Urząd Gminy w Rzekuniu i Wydawnictwo ZIZ ogłaszają Wakacyjny Konkurs Fotograficzny pod hasłem „Gmina Rzekuń jest piękna!”. Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Rzekuń. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie stosownych oświadczeń, których wzory znajdują się w regulaminie konkursu.

Fotografie można przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń z dopiskiem: Wakacyjny Konkurs Fotograficzny „Gmina Rzekuń jest piękna!”.

Zgłaszane do konkursu fotografie w wersji papierowej oraz płytę CD z nagranym zdjęciem należy opisać na odwrocie, wskazując: tytuł konkursu, tytuł zdjęcia, miejsce wykonania fotografii lub nazwę fotografowanego obiektu, dane osobowe autora fotografii: imię, nazwisko i adres, telefon oraz e-mail, wiek uczestnika konkursu.

Nadesłane zdjęcia muszą przedstawiać krajobraz, budowle, pomniki przyrody itp. znajdujące się na terenie gminy Rzekuń. Jedna osoba może zgłosić do konkursu najwyżej 3 zdjęcia. Na fotografie czekamy do 10 września br. Zdjęcia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Na zwycięzców czekają cenne nagrody!

Czekamy na Wasze zdjęcia!

Regulamin konkursu: regulamin_20110803.pdf, załącznik: zalacznik_20110803.pdf

 

Czy wiesz, że...

Awarie sieci kanalizacji sanitarnej należy zgłaszać pod nr telefonów 994 lub 29 760 32 61.

Naszą witrynę przegląda teraz 56 gości