header image
Strona główna Z Gminy Konkurs "Najaktywniejsze sołectwo"
Konkurs "Najaktywniejsze sołectwo" PDF Drukuj Email
Autor (źródło): Emilia Bloch   
piątek, 27 maja 2011 09:49

Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Mazowiecki- Jacek Kozłowski ogłosił Konkurs na "Najaktywniejsze sołectwo". Współorganizatorami konkursu są: Województwo Mazowieckie, Związek Stowarzyszeń Mazowiecki Leader, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Gazeta Sołecka.

"Sołtys to najważniejsza osoba we wsi. To on zna społeczności. Z perspektywy wielkich miast często o tym się zapomina. Konkurs ma być wsparciem dla najaktywniejszych sołectw"- powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Celem Konkursu jest:

  • promowanie najlepszych przykładów zrealizowanych projektów i inicjatyw oddolnych w sołectwach;
  • promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej;
  • podniesienie świadomości mieszkańców wsi;
  • aktywizacja społeczności wiejskiej

Konkurs to okazja do promocji ciekawych inicjatyw w społeczności wiejskiej. Podczas oceny projektów zgłoszonych do konkursu będzie brany pod uwagę m. in. jego wpływ na integrację społeczności lokalnej, zasięg oraz innowacyjność przedsięwzięcia, jak również korzystanie z funduszu sołeckiego.

Zgodnie z Regulaminem zgłoszenia udziału w Konkursie, na właściwym formularzu, mogą dokonać: rady sołeckie, przewodniczący rad gmin i powiatów, wójtowie, starostowie, organizacje pozarządowe (m. in. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, parafie, OSP, Koła Gospodyń Wiejskich, Lokalne Grupy Działania) lub 15 mieszkańców danego sołectwa.

Formularze zgłoszeniowe należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie lub jego Delegaturze w Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce lub Ciechanowie w terminie do 15 czerwca 2011 r. Dane adresowe siedzib MUW znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Projekty oceni Komisja Konkursowa powołana przez Wojewodę Mazowieckiego, składająca się z dwóch przedstawicieli: Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Związku Stowarzyszeń Mazowiecki Leader, Dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie i Gazety Sołeckiej.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu 2011 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na: www.mazowieckie.pl/ngo/inicjatywa_solecka.html

Poprawiony: piątek, 27 maja 2011 09:58
 

Czy wiesz, że...

Zalecenia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli

{BIP-11192-Zalecenia_GIS_k__pieliska.pdf}

Naszą witrynę przegląda teraz 49 gości