Oświadczenia majątkowe, kwiecień 2021 Drukuj



Wójt Gminy Podolak_Bartosz.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzekuniu Borkowska_Sawicka_Ewa.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzbeninie Cichocka_Ma__gorzata.pdf

Pracownik OPS w Rzekuniu Ciunowicz_Maria.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borawem Dawid_Krzysztof.pdf

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu D__browska_Danuta.pdf

Dyrektor Żłobka Samorządowego w Rzekuniu Goc__owska_Gra__yna.pdf

Pracownik Urzędu Gminy w Rzekuniu Gumowski_Maciej.pdf

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu Kossakowska_Katarzyna.pdf

Kierownik Referatu Urzędu Gminy w Rzekuniu Krajanowska_Danuta.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołdakach Lenkiewicz_Choinka_Anna.pdf

Pracownik OPS w Rzekuniu Lada_Lucja.pdf

Skarbnik Gminy Michalska_Monika.pdf

Dyrektor ZOG-u w Rzekuniu Orzo__ek_Danuta.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskowcu Pieczy__ska_Ma__gorzata.pdf

p.o. Kierownika Dziennego Domu "Senior+" Sawicka_Sylwia.pdf

Kierownik OPS w Rzekuniu Sipowicz_Anita.pdf

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drwęczy Szatanek_Ewa.pdf

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołdakach Wocial_Sylwester.pdf

Sekretarz Gminy Zebrowski_Krzysztof.pdf

Historia dokumentu
21-07-2021 r., 07:25:30, Agnieszka Górska
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

21-07-2021 r., 07:22:45, Agnieszka Górska, archiwum
  • zmiana tekstu wstępnego,
  • zmiana treści.

Poprawiony: środa, 21 lipca 2021 07:25