Oświadczenia majątkowe, kwiecień 2008 r. Drukuj

inż. Bogusław Tyszka tyszka.4.2008.pdf
Wójt Gminy

mgr Krzysztof Parzychowski parzychowski.4.2008.pdf
Sekretarz Gminy

Zofia Gumowska gumowska.4.2008.pdf
Skarbnik Gminy


Joanna Przygoda przygoda.4.2008.pdf
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drwęczy

Maria Ciunowicz ciunowicz.4.2008.pdf
Specjalista pracy socjalnej w OPS Rzekuń

Krystyna Lambrych lambrych.4.2008.pdf
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu

Łucja Lada lada.4.2008.pdf
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych w OPS Rzekuń

Krzysztof Dawid dawid.4.2008.pdf
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borawem

Stanisław Godzina godzina.4.2008.pdf
Dyrektor Gimnazjum w Rzekuniu

Małgorzata Cichocka cichocka.4.2008.pdf
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzbeninie

Anna Lenkiewicz Choinka lenkiewicz.4.2008.pdf
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołdakach

Hanna Napiórkowska napiorkowska.4.2008.pdf
Dyrektor Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzekuniu

Danuta Orzołek orzolek.4.2008.pdf
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu

Stanisław Boruch boruch.4.2008.pdf
p. o. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu

Irena Cyran cyran.4.2008.pdf
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskowcu

Marek Podolak podolak.4.2008.pdf
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzekuniu

Danuta Dąbrowska dabrowska.4.2008.pdf
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu

Historia dokumentu
12-06-2008 r., 07:52:52, Tomasz Majewski
  • dodanie artykułu.