Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy.

Na podstawie art. 373 i art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688) oraz art. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r.
o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) po porozumieniu z Komisarzami Wyborczymi w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się liczbę radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad 
      dzielnic miasta stołecznego Warszawy, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Po jednym egzemplarzu zarządzenia przekazuje się Sejmikowi Województwa Mazowieckiego, radom gmin i powiatów województwa mazowieckiego, Komisarzom Wyborczym
      w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie oraz przesyła się do Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 3. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, formie obwieszczenia, w każdej gminie województwa mazowieckiego najpóźniej na 4 miesiące przed upływem kadencji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

                                                                                                                 

 • zalacznik_do_zarzadzenia.pdf
 • OBWIESZCZENIE_wybory-1.pdf
  OBWIESZCZENIE
  WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 30 listopada 2023 r
  Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
  z 2023 r _ poz. 2408) podaje się do publicznej wiadomości:
  Kodeks •wy•borczy (Dz. U.
  Woj ewoda Mazowiecki
  Tobiasz B ocheński
  ZARZĄDZENIE
  WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
  z dnia 20 listopada 2023 r
  w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze
  województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów,
  rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
  Na podstawie art. 373 i art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.
  U _ z 2023 r _ poz. 2408) w związku z aft. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r _ o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40: 572: 1463 i 1688), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 czen.vca
  1998 r. o samorządzie powiatouym (Dz. U z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572), art.
  16 ust. 3 ustawy z dma 5 czerwca 1998 r. o samorządzie •A0jeuÓdztwa (Dz. U _ z 2022 r _ poz.
  2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688) oraz art. 2 i art. 8 ust. 2 ustavvy z dnia 15 marca 2002 r. o
  ustroju miasta stołecznego Warszavvy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) po porozumieniu z
  Komisarzami Wyborczymi w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku: Radomiu: Siedlcach i
  Warszawłe zarządza się, co następuje.
  S 1. Ustala się liczbę radnych uybieranych w uyborach w 2024 r. na obszarze
  województwa mazowieckiego do Sejmiku Woje•AÓdztwa Mazowieckiego: rad powiatów, rad
  gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszaury: zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
  S 2. Po jednym egzemplarzu zarządzenia przekazuje się Sejmikowi Woje•AÓdztwa
  Mazowieckiego: radom gmin i powłatÓw województwa mazowieckiego, Komisarzom

  Wyborczym w Ciechanowie, Ostrołęce: Płocku: Radomiu, Siedlcach i Warszawie oraz przesyła
  się do Państwowej Komisji Wyborczej.
  S 3. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości: formie obwieszczenia: w każdej
  gminie województwa mazowieckiego najpóźniej na 4 miesiące przed upływem kadencji.
  S 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Województwa Mazowieckiego _
  Woje•A0da Mazowiecki
  Tobiasz Bocheński
  Załącznik do zarządzenia
  Wojewody Mazowieckiego
  z dnia 20 listopada 2023 r.
  Liczba radnych
  vvybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku
  Województwa Mazowieckiego: rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic
  Lp.
  miasta stołecznego Warszaury
  Sejmik
  Sejmik województwa mazowieckiego
  Rady Powiatów
  Lp.
  Nazwa powiatu
  Liczba
  radnych
  51
  Liczba
  radnych

  2
  3
  4
  5
  6
  7
  S
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  powiat białobrzeski
  powiat ciechanowski
  powiat garwoliński
  powiat gostyniński
  powiat grodziski
  powiat grójecki
  powiat kozienicki
  powiat legionowski
  powiat lipski
  powiat łosicki
  powiat makowski
  powiat miński
  powiat mławski
  powiat nowodworski
  powiat ostrołęcki
  powiat ostrowski
  powiat otwocki
  powiat piaseczyński
  powiat płocki
  powiat płoński
  powiat pruszkowski
  powiat przasnyski
  powiat przysuski
  powiat pułtuski
  powiat radomski
  powiat siedlecki
  powiat sierpecki
  powiat sochaczewski
  powiat sokołowski
  powiat szydłowiecki
  powiat warszawski zachodni
  powiat węgrowski
  powiat wołomiński
  15
  21
  23
  17
  21
  21
  17
  23
  15
  15
  17
  27
  19
  19
  21
  19
  23
  29
  23
  21
  27
  17
  17
  17
  27
  21
  17
  21
  17
  15
  25
  19
  29

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Paśnikowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 28-11-23 08:49
 • Czas udostępnienia: 28-11-23 08:49

Historia zmian

9151 Modyfikacja OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego z 04-12-2023 10:30:57 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9133 Dodanie OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. na obszarze województwa mazowieckiego z 28-11-2023 09:07:07 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2